Help for English

Frázová slovesa se slovesem PUT

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.11.2021

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem PUT.Frázová slovesa se slovesem PUT

Frázová slovesa jsou v angličtině snad nejobtížnější skupinou slovní zásoby. V článku Frázová slovesa jsme si vysvětlili, proč jsou důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a jak se je efektivně učit. V tomto článku se podíváme na více než 10 nejdůležitějších a nejčastějších frázových sloves tvořených se slovesem put.

put sth on / put on sth

Frázové sloveso put on/ˌpʊt'ɒn/ používáme ve všech případech, kdy něco oblékáme, nasazujeme, navlékáme, nanášíme apod. Nejčastěji je to ve spojení s oblečením, ale i s různými doplňky (brýle, hodinky…) či make-upem apod.

If you are cold, put on a sweater. TTT *1
She was late for work and didn't even have time to put on make-up. TTT *2  

Pozn.: Více v článku Slovesa spojená s oblečením.

Dalším významem slovesa put on/ˌpʊt'ɒn/ je pustit něco, např. CD, DVD, desku apod.

If you don't like this movie, I can put on something else. TTT *3
Wow, you have the new Green Day CD! Put it on! TTT *4  

Častým spojením je put on weight/'ˌpʊtɒnˌw­eɪt/, neboli česky přibrat (na váze):

He was really thin when he got back from the hospital, but he's put some weight on since then. TTT *5  

Posledním významem fráze put on/ˌpʊt'ɒn/, o kterém se zmíníme, je předstírat něco, hrát něco. Používá se např. takto:

When she heard the news, she started crying, but I bet she was just putting it on. TTT *6
He put on a happy face when he saw me but I knew something was wrong. TTT *7  

put sth down / put down sth

Základní význam fráze put down/'pʊt'daʊn je jednoduchý, znamená položit něco.

The bag was too heavy so I had to put it down. TTT *8
After a five minute wait I put down the phone. TTT *9
Put down your gun or you might shoot yourself! TTT *10  

Druhým významem slovesa put down/ˌpʊt'daʊn je zapsat si, poznamenat si něco.

put down his phone number in case I might need it someday. TTT *11  

put sb down / put down sb

Použijeme-li za put down/ˌpʊt'daʊn životný předmět, význam je kritizovat, srážet, ponižovat někoho.

He isn't a very confident person. His parents were always putting him down when he was a child. TTT *12  

put sth up / put up sth

Frázové put up/ˌpʊt'ʌp/ s neživotným předmětem nejčastěji používáme tehdy, když něco pověsíme na zeď, nástěnku, na internet apod.

The band put up an advert for a drummer. TTT *13
Is it illegal to photo-shop someone's picture and put it up on the Internet? TTT *14  

Druhým významem fráze put up/ˌpʊ'tʌp/ je postavit, používá se např. ve spojení put up a tent, put up a wall, put up a shelter apod.

The Red Cross has put up a shelter for 225 people there. TTT *15
It was beginning to rain so we had to put up the tent very quickly. TTT *16  

put sb up / put up sb

Sloveso put up/ˌpʊ'tʌp/ se životným předmětem používáme ve významu ubytovat (krátkodobě), nechat někoho přespat apod.

You don't need to look for a hotel. We can put you up for a few nights. TTT *17  

put up with sth / sb

Fráze put up with/ˌpʊt'ʌp wɪ­θ/ se používá, když musíme snášet něco/někoho nepříjemného.

I'll have to put up with you for another year! TTT *18 TTT *19
I can't put up with the noise any longer. Turn it off! TTT *20  

put sth off / put off sth

Vazbu put off/ˌpʊt'ɒf/ používáme, když něco odložíme na jindy, na později.

My interview has been put off until tomorrow, so I'm free today. TTT *21
You should see a doctor as soon as possible. Don't put it off! TTT *22  

put sb off (sth)

Frázi put off/ˌpʊt'ɒf/ používáme, když nás něco/někdo od něčeho odradí:

My father died of lung cancer a few years ago. It was something that put me off smoking. TTT *23
He says the film is terrible, but don't let him put you off. I liked it a lot. TTT *24  

put sth out / put out sth

Fráze put out/ˌpʊt'aʊt/ se používá se světlem, ohněm, svíčkami, cigaretami apod. ve významu uhasit, zhasnout, típnout, sfouknout atd.

Put the lights out when you go to bed, please. TTT *25
Don't try to put the fire out with water! TTT *26  

put sth away / put away sth

Frázové sloveso put away/ˌpʊt ə'weɪ­/ má význam uklidit něco na své místo, kam to patří.

He washed the dishes, dried them and put them away. TTT *27  

put sth back / put back sth

Vazbu put back/ˌpʊt'bæk/ používáme ve významu vrátit něco tam, odkud jsme to vzali.

I didn't let you borrow my dictionary. Put it back! TTT *28  

put sb through

Spojení put through/ˌpʊt'θru:­/ uslyšíte v souvislosti s telefonováním, používá se v případě, že někdo někoho přepojí či spojí s někým:

Could you put me through to the Complaint Department, please? TTT *29
The secretary didn't put me through because the headmaster was in a meeting. TTT *30  

Správný slovosled

Asi jste si všimli, že u většiny frázových sloves v tomto článku uvádíme dvě možnosti slovosledu, např.:

 • put sth on / put on sth

V tomto případě lze předmět dát před předložku i za ni:

I will put the sweater on. TTT *31
I will put on the shoes. TTT *32

Pokud je ovšem předmět ukazovací zájmeno, musí stát před předložkou:

I will put on it. / I will put on them.
I will put it on. / I will put them on.

Více v článku Frázová slovesa.

Překlad:
 1. Pokud ti je zima, obleč si svetr.
 2. Šla pozdě do práce, ani neměla čas se nalíčit.
 3. Jestli se ti tenhle film nelíbí, můžu pustit něco jiného.
 4. Jé, ty máš to nový cédéčko Green Day! Pusť ho!
 5. Byl strašně hubený, když se vrátil z nemocnice, ale od té doby už trochu přibral.
 6. Když slyšela tu novinu, začala brečet, ale vsadím se, že to jen hrála.
 7. Nasadil veselou tvář jakmile mě uviděl, ale já věděl, že něco není v pořádku.
 8. Ta taška byla moc těžká a tak jsem ji musel položit.
 9. Po pětiminutovém čekání jsem položil telefon.
 10. Polož zbraň, nebo by ses mohl postřelit!
 11. Zapsal jsem si jeho telefonní číslo pro případ, že by se mi jednou hodilo.
 12. Není to moc sebejistý člověk. Rodiče ho neustále sráželi, když byl dítě.
 13. Skupina vyvěsila inzerát, že shání bubeníka.
 14. Je nelegální upravit něčí fotku ve fotošopu a potom ji dát na internet?
 15. Červený kříž tam postavil přístřešek pro 225 lidí.
 16. Začínalo pršet a tak jsme museli stan postavit velmi rychle.
 17. Nemusíš hledat hotel. Můžeme tě tu nechat párkrát přespat.
 18. Budu vás muset snášet ještě jeden rok!
 19. slova ‘nadšeného’ učitele, kterému dali znovu jeho ‘oblíbenou’ třídu
 20. Už ten hluk nesnesu! Vypni to!
 21. Pohovor mi odložili na zítřek a tak mám dnes volno.
 22. Měl bys okamžitě zajít k lékaři. Neodkládej to!
 23. Táta umřel před pár lety na rakovinu plic. Bylo to něco, co mě odradilo od kouření.
 24. Říká, že ten film je děsný, ale nenech ho, aby tě odradil. Mě se ten film moc líbil.
 25. Zhasni prosím světla, až půjdeš spát.
 26. Nesnaž se ten oheň uhasit vodou!
 27. Umyl nádobí, utřel ho, a potom ho uklidil.
 28. Nedovolil jsem ti, aby sis půjčil můj slovník. Vrať ho zpátky!
 29. Můžete mě prosím přepojit na reklamační oddělení?
 30. Sekretářka mě nepřepojila, protože ředitel měl právě schůzi.
 31. Obleču si svetr.
 32. Obuju si boty.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem BRING

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem BRING.

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GET (1)

První část přehledu nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GET.

PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem LOOK

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem LOOK.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem PUT 14 51270 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 2 lety