Help for English

Frázová slovesa se slovesem PUT

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.08.2007

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem PUT.Frázová slovesa se slovesem PUT

Frázová slovesa jsou v angličtině snad nejobtížnější skupinou slovní zásoby. V článku Frázová slovesa jsme si vysvětlili, proč jsou důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a jak se je efektivně učit. V tomto příspěvku se podíváme na více než 10 nejdůležitějších a nejčastějších frázových sloves tvořených se slovesem PUT.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači, kam si budete nová frázová slovesa zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si své vlastní věty, které se vás týkají, které vám svým významem budou blízké. Pokud např. rádi odkládáte domácí úkoly na poslední chvíli, napište si větu: I always put off doing my homework until the last possible moment. Stoprocentně si tak frázové sloveso PUT sth OFF zapamatujete lépe, než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.


put sth on/ put on sth - obléknout / pustit (desku) / přibrat / předstírat

Frázové sloveso PUT ON používáme ve všech případech, když něco oblékáme, nasazujeme, navlékáme, nanášíme apod. Nejčastěji je to ve spojení s oblečením, ale i s různými doplňky (brýle apod.) či make-upem apod.

If you're cold, put on a coat.
She was late for work and didn't even have time to put on her make-up.

POZOR: Opak slovesa PUT ON není PUT OFF, ale TAKE OFF (svléknout, sundat, zout apod.)

PUT ON se pojí s předmětem. Pokud chce člověk říci 'OBLÉKNOUT SE', potom použijeme např. vazbu GET DRESSED.

Dalším významem slovesa PUT ON je 'pustit něco', např. CD, DVD, kazetu, desku apod.

If you don't like this movie, I can put on something else.
Wow, you have the new Green Day CD! Put it on!

Častým spojením je PUT ON WEIGHT, neboli česky 'přibrat (na váze):

He was really thin when he got back from hospital, but he's put some weight on since then.

Posledním významem fráze PUT ON, o kterém se zmíníme je 'předstírat něco, hrát něco'. Používá se např. takto:

When she heard the news, she started crying, but I bet she was just putting it on.
He put on a happy face when he saw me but I knew something was wrong.


put sth down / put down sth - položit / zapsat si
Základní význam fráze PUT DOWN je jednoduchý, znamená 'položit něco':

The bag was too heavy so I had to put it down.
After a five minute wait I put down the phone.
Put down your gun or you might shoot yourself!

Druhým významem je 'zapsat si něco':

I put down his phone number in case I might need it someday.

put sb down / put down sb - kritizovat, srážet
Použijeme-li za PUT DOWN životný předmět, význam je 'kritizovat někoho, srážet někoho':

He isn't a very confident person. His parents were always putting him down when he was a child.


put sth up / put up sth - vyvěsit / postavit
PUT UP s neživotným předmětem nejčastěji používáme tehdy, když něco pověsíme na zeď, nástěnku, na internet apod.

The band put up an advert for a drummer.
Is it illegal to photo-shop someone's picture and put it up on the Internet?

Druhým významem fráze PUT sth UP je 'postavit', používá se např. ve spojení PUT UP A TENT, PUT UP A WALL, PUT UP A SHELTER apod.

The Red Cross has put up a shelter for 225 people there.
It was beginning to rain so we had to put up the tent very quickly.

put sb up / put up sb - nechat přespat
PUT UP se životným předmětem používáme ve významu 'ubytovat (krátkodobě), nechat někoho přespat' apod.

You don't need to look for a hotel. We can put you up for a few nights.

put up with sth/sb - tolerovat, snášet
Tato fráze se v negativním významu používá, když musíme snášet něco/někoho nepříjemného:

I'll have to put up with you for another year! - slova 'nadšeného' učitele, kterému dali znovu jeho 'oblíbenou' třídu
I can't put up with the noise any longer. Turn it off!


put sth off / put off sth - odložit (na později)
Vazbu PUT OFF používáme, když něco odložíme na jindy, na později:

My interview has been put off until tomorrow, so I'm free today.
You should see a doctor as soon as possible. Don't put it off!

put sb off (sth) - odradit (od něčeho)
Tuto frázi používáme, když nás něco/někdo od něčeho odradí:

My father died of lung cancer a few years ago. It was something that put me off smoking.
He says the film is terrible, but don't let him put you off. I liked it a lot.


put sth out / put out sth - zhasnout
Fráze PUT OUT se používá se světlem, ohněm, svíčkami, cigaretami apod. ve významu 'uhasit, zhasnout, típnout, sfouknout' apod.:

Put the lights out when you go to bed, please.
Don't try to put the fire out with water!


put sth away / put away sth - uklidit
Frázové sloveso PUT sth AWAY má význam 'uklidit něco na své místo, kam to patří':

He washed the dishes, dried them and put them away.


put sth back / put back sth - vrátit
PUT sth BACK používáme ve významu 'vrátit něco, odkud jsme to vzali'

I didn't let you borrow my dictionary. Put it back!


put sth in / put in sth - vložit, investovat
Vazbu PUT IN používáme, když do něčeho investujeme čas, úsilí, peníze, energii, apod.

She was rather disappointed when her project failed. She had put too much effort in it.


put sb through / put through sb - spojit (telefonicky)
Tuto vazbu uslyšíte ve spojení s telefonováním, používá se v případě, že někdo někoho přepojí či spojí s někým:

Could you put me through to the Complant Department, please?
The secretary didn't put me through because the headmaster was in a meeting.
Frázová slovesa s PUT si můžete vyzkoušet zde:
Testy: Frázová slovesa #6: PUT
Cvičení: Frázová slovesa s PUTAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GIVE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GIVE.
UPPER-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem BRING

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem BRING.
INTERMEDIATE

Cvičení: Frázová slovesa s PUT

Cvičení na frázová slovesa se slovesem PUT, ve kterém budete mít za úkol do deseti vět doplnit správnou částici či předložku.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem PUT 25 46832 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety