Help for English

Slovesa spojená s oblečením

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.08.2013

Důležitá slovesa, která se hodí, pokud se budete bavit o oblečení / oblékání. Najdete zde slovesa obléci se/si, ale také třeba zapnout apod.Slovesa spojená s oblečením

Studenti mají často docela velkou slovní zásobu podstatných jmen spojených s oblékáním (kalhoty, sukně, atd.), ale mívají potíže se slovesy.

Dnes nabízíme malé shrnutí sloves, která se nejčastěji používají, a ve kterých se hodně chybuje.

nosit / mít na sobě

Jako první si uvedeme asi nejdůležitější sloveso, a tím je wear.

 • wear/'weə/ = nosit, mít na sobě, vzít si na sebe, chodit v něčem

Všimněte si, že pokud se použije v prostém čase, znamená nosit, pokud se použije v průběhovém čase, znamená mít na sobě:

What do you wear to work? TTT *1 = Co nosíš do práce?
What are you wearing? TTT *2 = Co máš na sobě?

Pojďme si ještě ukázat pár dalších příkladů:

What do you usually wear to work? TTT *3
What are you wearing to the wedding? TTT *4
I usually wear jeans and a T-shirt but today I am wearing a suit. TTT *5
He prefers to wear casual clothes at weekends. TTT *6
She wasn't wearing a bra. TTT *7  

Určitě je třeba také zmínit, že sloveso wear se nepoužívá jen ve spojení s oblečením, ale také s doplňky a čímkoli, co máme na sobě:

wear clothes (a shirt, trousers) TTT *8
wear accessories (a belt, an earring, a hat) TTT *9
wear a beard / moustache TTT *10
wear glasses / contact lenses TTT *11
wear perfume / lipstick / make-up TTT *12
wear headphones / earphones TTT *13
wear a watch TTT *14
wear a seat belt TTT *15

Pro význam “mít něco na sobě” můžete použít doslovné have something on:

She had her best dress on. TTT *16
He had a yellow T-shirt on when he saw her. TTT *17
had nothing on but my socks. TTT *18  

obléct si vs. obléct se

První dnešní sloveso wear v zásadě studentům nedělá větší problémy, ale nyní již přicházíme ke klasickým “problematickým” výrazům.

V češtině totiž máme zvratné se a si a proto máme následující česká spojení:

obléct si něco svléknout si něco
obléct se svléknout se

Čechům to v češtině pochopitelně nedělá problémy, ale najít správný ekvivalent v angličtině je občas složité.

Nejprve si ale musíme rozdělit zmíněné čtyři výrazy, protože české obléct si se pojí s přímým předmětem a obléct se je naopak bez předmětu.

obléct si něco / svléknout si něco

Zde použijeme frázová slovesa. Když si něco oblékáme, tak to na sebe vlastně dáváme a proto potřebujeme základní sloveso put. Dáváme to na sebe, proto přidáme on a máme výsledek:

 • put on/ˌpʊt'ɒn/ = obléct si (něco) / nasadit si (něco)

Naopak pokud něco svlékáme, tak to vlastně bereme pryč a proto zde potřebujeme základní sloveso take no a přidáme předložku off, která označuje, že to jde pryč. A máme výsledek:

 • take off/ˌteɪk'ɒf/ = svléknout si (něco) / sundat si (něco)

If you are cold, put on a sweater. TTT *19
You can take off the jacket if you like. TTT *20
Why can't you take off the hat when you come in. TTT *21
Put on your glasses if you can't see properly. TTT *22
He took off his watch and put it in his pocket. TTT *23
Are you putting on another pair of trousers? TTT *24  

I zde platí, že frázová slovesa put on / take off se nepojí pouze s oblečením a doplňky, ale také například s kosmetikou nebo něčím, co si dáváte na kůži. Pokud jde o slovosled, platí u obou sloves následující pravidlo.

Když je předmět podstatné jméno, může stát za předložkou i před ní:

put the sweater on take the trousers off
put on the sweater take off the trousers

Když je ale předmětem zájmeno, může stát pouze před předložkou:

put it on take them off
put on it take off them

Pozor!

Studenti často ví, že obléci si něco a svléknout si něco jsou oboje frázová slovesa a vážou se s předložkami ON a OFF.

Pletou se jim však základní slovesa, takže často používají buď PUT ON / PUT OFF nebo TAKE ON / TAKE OFF. Půlku mají tedy vždy špatně.

Pamatujte si tedy, že u těchto protikladných frázových sloves nejsou rozdílné jen předložky, ale i základní slovesa. Proto je pouze PUT ON / TAKE OFF TTT *25.

Zmínit můžeme i hovorovější výrazy z této kategorie pro pokročilejší studenty:

pull on / pull off = obléct / svléknout si něco TTT *26
throw on = hodit na sebe
kick off = vyzout boty “kopnutím”
slip into = vklouznout (např. do šatů)
slip sth on = nasadit si (např. boty)

Naopak formálnější výraz je strip/'strɪp – svléknout (se).

obléct se / svléknout se

V předchozím odstavci jsme se bavili o spojení obléci si něco, tedy vazbě s přímým předmětem. Nyní se zaměřme na spojení obléci se, což je sloveso, které se neváže s přímým předmětem.

K lepšímu pochopení této části bych určitě doporučil přečíst si nejprve článek GET – změna stavu, kde je dobře vidět práce se slovesem get, které se použije i u tohoto překladu.

 • get dressed/ˌget'dres­t/ = obléct se
 • get undressed/ˌget ʌn'­drest/ = svléknout se

Sloveso get je zde použito pro vyjádření změny stavu. Nejprve nejsme oblečeni, pak se oblečeme (dojde ke změně stavu), no a pak jsme tedy oblečení. Více v již zmíněném článku.

Get dressed and go to school! TTT *27
got undressed and went straight to bed. TTT *28
Jack got dressed and called a taxi. TTT *29
I'll be there in a minute. I'm getting dressed. TTT *30  

Zde se taky můžeme setkat pouze se základními slovesy dress a undress, které ovšem mají více možnosti použití:

 • dress/'dres/ = obléci se, obléci někoho, obléci se nějak TTT *31
 • undress/ʌn'dres/ = svléknout se, svléknout někoho

Často můžete místo get dressed / get undressed použít pouze dress / undress, ale ne vždy. Navíc se v běžné angličtině spíše používá vazba se slovesem get.

He had to dress very quickly. TTT *32
dressed my son so my wife could take him to kindergarten. TTT *33
She has to dress smartly for work. TTT *34
As soon as she got to the hotel room, she undressed. TTT *35
My wife undressed our son after he got home because he was quite dirty. TTT *36  

Pozor!

Studenti si často pletou zdánlivě podobné dress up a dress nebo si myslí, že jsou to stejné výrazy.

Frázové sloveso dress up/ˌdres'ʌp/ však znamená “vyšvihnout se”, obléci si něco velice elegantního.

She wanted to dress up for the party so she put on her best dress. TTT *37  

Pozn.: Existuje také frázové sloveso dress down, které znamená obléci se méně formálně, než je v dané situaci nebo u dané příležitosti zvykem.

zapnout / rozepnout

Oblékání máme za sebou a co třeba zapínání. Zde existuje docela dost slovíček, která souvisí s tím, jestli si zapínáte knoflíky (button) nebo třeba zip (zip).

 • button up/ˌbʌtn'ʌp/ = zapnout něco na knoflíky
 • unbutton/ʌn'bʌtn = rozepnout něco na knoflíky

Button up the jacket, it's cold. TTT *38
Unbutton the blouse, please. TTT *39  

 • zip up/ˌzɪp'ʌp/ = zapnout něco na zip
 • unzip/ʌn'zɪp/ = rozepnout něco na zip

She zipped up her coat. She was freezing. TTT *40
He unzipped his trousers and lay down. TTT *41  

Co když ale nevíte, jestli ten druh oděvu má knoflíky nebo zip. A co když to třeba prostě nechcete řešit/zmiňovat? Nebo se již ve větě objevilo slovíčko button/zip. Pak je zde univerzální sloveso do, které se používá stejně jako předešlé.

 • do up/ˌdu:'ʌp/ = zapnout si něco
 • undo/ʌn'du:/ = rozepnout si něco

Do up your fly. TTT *42
Undo the top button. TTT *43  

Další způsob zapnutí je pomocí tkaničky (lace /leɪs/), proto:

 • lace up/ˌleɪs'ʌp/ = zavázat si něco
 • unlace/ʌn'leɪs/ = rozvázat si něco

Lace up your boots. TTT *44
Can you unlace his shoes? TTT *45  

Můžete ale mít třeba na batohu zapínací sponu (buckle /'bʌkəl/).

 • buckle up/'bʌkl ʌp/ = zapnout něco na sponu/přezku
 • unbuckle/ʌn'bʌkl = rozepnout něco na sponu/přezku

Her father buckled up her shoes. TTT *46
He can't unbuckle his shoes. TTT *47  

Takto bychom asi ještě mohli pokračovat TTT *48, ale my si zmíníme už jen poslední slovíčko. Je stejně univerzální jako do up / undo, ale je vnímáno jako formálnější. Je to sloveso fasten a dejte si pozor na výslovnost, která je /fɑ:sən/ TTT *49.

 • fasten/'fɑ:sn/ = zapnout, sepnout, zavázat
 • unfasten/ʌn'fɑ:sn­/ = rozepnout, rozvázat

Please fasten your seat belt. TTT *50
His father unfastened his belt and wanted to use it. TTT *51  

převléct se

Pamatujete na zmínku o článku GET – změna stavu? Už jste ho četli? Opět se nám totiž tato problematika vrací. Pokud se chceme převléknout, může se hodit.

 • get changed/ˌget'tʃe­ɪndʒd/ = převléct se
 • change/'tʃeɪndʒ = převléct se

Stejně jako u dvojice get dressed / dress i zde se spíše setkáte s verzí se slovesem get, a stejně tak i zde nemůžete občas použít obě vazby ve stejných situacích.

I need to get changed before I go to the party. TTT *52
She changed into something more comfortable. TTT *53
Get changed, now! TTT *54
Can you change that shirt? TTT *55 TTT *56

vyzkoušet si

Když si budeme chtít v obchodě něco vyzkoušet, může se hodit:

 • try on/ˌtraɪ'ɒn/ = vyzkoušet si něco

Can I try it on please? TTT *57
You should try on the trousers before you buy them. TTT *58  

ladit, hodit se

 • match/'mætʃ/ = ladit, hodit se (k něčemu)

Your bracelet matches your earrings. TTT *59
I got a nice jacket last month and today I bought a matching hat. TTT *60  

 • go (well) with sth = hodit se (dobře) k něčemu

Your bracelet goes well with your earrings. TTT *61  

padnout / slušet

Poslední dvojici slov určitě nepleťte. Ostatně, něco vám může slušet, ale nesedne vám střih. Nebo naopak vám něco perfektně sedne, ale nebude vám slušet barva.

 • fit/'fɪt/ = padnout, sednout (střihem)
 • suit/'su:t/slušet

The top fits you, but the colour doesn't suit you. TTT *62
It suits you, but I think you might need a medium, not a small. TTT *63  

Pozn.: Překvapuje vás člen ve výrazu a small? Pak si přečtěte článek Mluvíme o velikostech oblečení.

Závěr

Studenti začátečníci možná ani nečekali, kolik jednoduchých slovíček, která možná už znají odjinud, je možno spojit s oblékáním. Pokročilí studenti o většině už určitě věděli, ale možná si teď udělali “jasno”.

Není třeba se učit hned všechna slovíčka, ale určitě je třeba začít slovesem wear a pak přidat spojení put on a take off a dát si pozor na to jak se používají (viz výše). Pokud se už umíte obléci a dát si na sebe sako, můžete se pustit do rozepínání a zapínání.

Překlad:
 1. V čem chodíš do práce?
 2. Co máš právě na sobě?
 3. Co obvykle nosíš do práce?
 4. Co si vezmeš na sebe na tu svatbu?
 5. Obvykle nosím džíny a triko, ale dnes mám na sobě oblek..
 6. O víkendu radši nosí ležérní oblečení.
 7. Neměla na sobě podprsenku.
 8. nosit oblečení – košili, kalhoty
 9. nosit doplňky – opasek, náušnice, klobouk
 10. nosit vousy, knírek
 11. nosit brýle, kontaktní čočky
 12. mít na sobě parfém, rtěnku, make-up
 13. mít na sobě sluchátka
 14. mít na sobě hodinky
 15. mít na sobě bezpečnostní pás
 16. Měla na sobě své nejlepší šaty.
 17. Měl na sobě žluté triko, když ji uviděl.
 18. Neměl jsem na sobě nic jen ponožky.
 19. Pokud ti je zima, obleč si svetr.
 20. Můžeš si svléknout to sako, jestli chceš.
 21. Proč si nemůžeš sundat klobouk, když vcházíš dovnitř?
 22. Nasaď si brýle, pokud nevidíš pořádně.
 23. Sundal si hodinky a dal si je do kapsy.
 24. Ty si oblékáš další kalhoty?
 25. jiné kombinace sice existují, ale mají úplně jiný význam a s oblečením nemají vůbec nic společného
 26. doslova “stáhnout z sebe / natáhnout na sebe”
 27. Obleč se a běž do školy!
 28. Svlékl jsem se a šel jsem rovnou do postele.
 29. Jack se oblékl a zavolal si taxi.
 30. Budu tam za minutku. Oblékám se.
 31. do určitého druhu oblečení
 32. Musel se obléct velice rychle.
 33. Oblékl jsem syna, aby ho manželka mohla vzít do školky.
 34. Do práce musí chodit elegantně oblečená.
 35. Jakmile se dostala do svého hotelového pokoje, svlékla se.
 36. Manželka svlékla syna, když přišel domů, protože byl docela špinavý.
 37. Chtěla se na tu párty obléci co nejlépe a tak si vzala své nejlepší šaty.
 38. Zapni si bundu, je zima.
 39. Rozepněte si blůzu, prosím.
 40. Zapnula si kabát. Byla jí strašná zima.
 41. Rozepnul si kalhoty a lehl si.
 42. Zapni si poklopec.
 43. Rozepni si vrchní knoflík.
 44. Zavaž si boty.
 45. Můžeš mu rozvázat boty?
 46. Její otec ji zapnul boty.
 47. On si neumí rozepnout boty.
 48. třeba unhook a bra = rozepnout podprsenku
 49. T se nevyslovuje
 50. Prosím zapni si bezpečnostní pás.
 51. Jeho otec si rozepnul opasek a chtěl ho použít.
 52. Potřebuji se převléknout, než půjdu na ten večírek.
 53. Převlékla se do něčeho pohodlnějšího.
 54. Převlékni se. Hned!
 55. Můžeš si převléct tu košili?
 56. POZOR! Zde by nešlo použít “get changed”
 57. Mohu si to vyzkoušet prosím?
 58. Měl by sis ty kalhoty vyzkoušet než si je koupíš.
 59. Tvůj náramek se hodí k tvým náušnicím.
 60. Minulý měsíc jsem dostala pěkné sako a dneska jsem si k němu koupila klobouk.
 61. Tvůj náramek se hodí k tvým náušnicím.
 62. Ta halenka ti sedne, ale nesluší ti ta barva.
 63. Sluší ti to, ale myslím si, že možná budeš potřebovat emko, ne esko.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: slovíčka spojená s oblečením

Procvičte si znalosti slovní zásoby spojené s oblečením.

INTERMEDIATE

Slovesa s předložkami

Otestujte svoji znalost sloves s předložkami.
UPPER-INTERMEDIATE

Slovesa spojená s vařením (seriál)

Znáte základní i pokročilejší slovesa, která se používají při vaření? Máme pro vás celý kuchařský seriál.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Clothing - Verbs 23 29494 Od AdrianaXXX poslední příspěvek
před rokem