Help for English

GET - změna stavu

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.09.2017

V tomto článku se naučíte velice užitečné spojení, které oživí vaši angličtinu. (upravený článek z roku 2008)GET – změna stavu

Sloveso get/'get/ se dá do češtiny přeložit mnoha způsoby a navíc je často součástí vazeb a frází. V tomto článku si řekneme něco o jeho použití při vyjadřování tzv. změny stavu.

I mírně pokročilí studenti totiž znají spojení get married, které umí používat, ale většinou neví, že podobných vazeb je celá řada. Tvoření je jednoduché a využití široké.

Chceme-li vyjádřit změnu stavu, použijeme sloveso get a po něm přídavné jméno nebo příčestí minulé TTT.

Pokud totiž přídavné jméno nebo příčestí minulé použijete se slovesem be, vyjadřujete stav. A výměnou slovesa be za sloveso get vyjádříte změnu stavu.

am married. Jsem ženatý. (stav)
was married. Byl jsem ženatý. (stav)
got married. Oženil jsem se. (změna stavu)
I'm getting married. Žením se. (změna stavu)

Tyto věty pravděpodobně znáte, ale stejný princip funguje v mnoha dalších případech. Ukažme si příklady a rozeberme si vše podrobně.

get married = oženit se / vdát se

marry = vzít si někoho

She married a businessman. TTT
My best friend married an American. TTT 

Jde o pravidelné sloveso: marry – married – married

Pomocí příčestí minulého (třetí tvar) a slovesa be vyjadřujeme stav:

He is married. TTT
Her mother was married for twenty years. TTT
They were married when I met them. TTT

Pomocí slovesa get pak vyjádříme změnu stavu:

She got married last year. TTT
I don't think he will ever get married. TTT
He is going to get married next month. TTT
She is getting married tomorrow. TTT
She didn't get married until she was 35. TTT 

Proto platí následující:

wasn't married in January. TTT (stav)
got married in May. TTT (změna stavu)
am married now. TTT (stav)

Stejná pravidla platí i pro další vazby spojené se sňatkem:

be engaged/ɪn'geɪdʒ­d/ = být zasnoubený
be divorced/dɪ'vɔ:st­/ = být rozvedený

get engaged = zasnoubit se
get divorced = rozvést se

We got engaged seven years ago. We were engaged for a year and then we got married, but it didn't work out so we decided to get divorced. Now we are divorced. TTT 

get dark = stmívat se

dark = tmavý

Tentokrát si ukažme přídavné jméno. Se slovesem be jde o stav:

It's dark already. TTT
It was dark when I got home. TTT 

Se slovesem get je to ale změna stavu:

It gets dark at about 8 o'clock. TTT
It is getting dark already. TTT
It will get dark soon. TTT
It was getting dark when I saw him steal the bike. TTT
It didn't get dark until six. TTT 

It wasn't dark two hours ago. TTT (stav)
It got dark an hour ago. TTT (změna stavu)
It is dark now. TTT (stav)

get lost = ztratit se

lose sth = ztratit (něco) nikoli ztratit se

lost my watch last night. TTT
I am always losing my keys. TTT 

Je to nepravidelné sloveso: lose – lost – lost

be lost = být ztracen (stav)

am lost. TTT
was lost. TTT

Se slovesem get jde o změnu stavu ztratit se:

got lost on the way to her house. TTT
Don't go there. You might get lost. TTT
If you don't have a map, you will get lost. TTT
Slow down. I am getting lost. TTT
Surprisingly, I didn't get lost on the way home. TTT 

wasn't lost five minutes ago. TTT (stav)
got lost a minute ago. TTT (změna stavu)
am lost now. TTT (stav)

get drunk = opít se

drink = pít

I usually drink wine but I drank beer at the party last night. TTT 

Jde o nepravidelné sloveso: drink – drank – drunk

be drunk = být opilý

He is usually very drunk. TTT
She was very drunk last week. TTT 

Se slovesem get jde o změnu stavu, opít se:

I had three beers at the party and I got drunk. TTT
When I go out I never get drunk. TTT
I had ten beers, but I didn't get drunk. TTT
She has just sipped the rum and she's already getting drunk. TTT 

wasn't drunk when I arrived at the party. TTT (stav)
I drank too much and I got drunk. TTT (změna stavu)
was drunk afterwards. TTT (stav)

Mohli bychom zde pokračovat mnohem déle, ale pro ilustraci zde tyto příklady jistě postačí.

další příklady použití

V následujícím seznamu naleznete přehled nejčastějších vazeb se slovesem get pro vyjádření změny stavu. Jsou rozděleny do dvou kategorií.

get + přídavné jméno

get angry TTT get empty TTT get pregnant TTT
get big TTT get fat TTT get quiet TTT
get busy TTT get full TTT get rich TTT
get close TTT get hot TTT get serious TTT
get cold TTT get hungry TTT get sick TTT
get dark TTT get sleepy TTT get wet TTT
get dirty TTT get late TTT get thin TTT
get dizzy TTT get nervous TTT get thirsty TTT
get dry TTT get old TTT  
get better TTT get worse TTT  

Pozn.: Někdy lze použít i druhý stupeň přídavného jména (viz poslední příklady).

get + příčestí minulé

get acquainted TTT get engaged TTT get married TTT
get arrested TTT get excited TTT get scared TTT
get fired TTT get stuck TTT get divorced TTT
get confused TTT get frightened TTT get sunburned TTT
get dressed TTT get involved TTT get undressed TTT
get drunk TTT get lost TTT get worried TTT
get bored TTT get tired TTT get interested TTT

Pozn.: Příčestí minulé funguje vlastně jako přídavné jméno (lost = ztracen, ztracený) a ve slovníku je takto najdete označená. Na rozdíl od běžných přídavných jmen je základ těchto slovíček sloveso. Rozdělení do dvou tabulek jsou zde spíše pro přehlednost. Práce se slůvky je stejná.

Dále je zde spojení get used to TTT, u kterého ovšem doporučujeme samostatný článek zde.

It's getting late. I have to go. TTT
When David saw her, he got extremely nervous. TTT
I'm getting hungry. – Have a sandwich. TTT
The paint is still wet. It'll never get dry. TTT
We're getting old. TTT
He got rich and moved into a new villa near San Francisco. TTT
Can you close the window? It's getting cold. TTT
got stuck in a traffic jam. TTT
Pour slowly now. The bottle is getting full. TTT
She slept with him on their first date and she got pregnant. TTT 

be vs. get

Jak jsme si již řekli, sloveso get nahrazuje v mnoha vazbách sloveso be, čímž se vyjádří změna stavu. Velmi často dochází ke znatelné změně ve významu (viz příklady výše), ale jindy je rozdíl minimální nebo žádný.

He was arrested. = Byl zatčen.
He got arrested. = Byl zatčen.

Stejně tomu je například v přítomném čase průběhovém, kde dáváme důraz na probíhající děj:

He is being arrested. = Zatýkají ho.
He is getting arrested. = Zatýkají ho.

Mohlo by se zdát, že výše zmíněné příklady ‘stírají’ rozdíly mezi get a be, ale není tomu tak. Sloves, kde není rozdíl, je relativně málo.

Vyjádření změny pomocí jiných sloves

Ačkoli se často změna stavu vyjadřuje právě pomocí slovesa get, není jediné, které lze použít. Druhé velice časté sloveso je go, které se váže s přídavným jménem a nejčastější se používá pro vyjádření trvalých změn či hendikepů.

go blind TTT go bald TTT go deaf TTT
go mute TTT go crazy TTT go mad TTT
go nuts TTT go wild TTT go insane TTT
go silent TTT go dead TTT  

Další slovíčko, které se používá, je turn. Nejčastěji ve spojení se změnou barev.

turn red TTT turn yellow TTT turn black TTT

Dále jsou zde slovesa become a fall, o kterých si můžete přečíst v článku pro pokročileší studenty zde.

Závěr

Vyjádření změny stavu je velice důležitý jev. Začátečníci se s ním seznamují jen ve vazbách, jako již několikrát zmiňované get married. Čím dříve se však naučí chápat ‘pravidla’ takových vazeb a jejich logiku, tím dříve budou schopni používat složitější obraty a lépe se vyjadřovat.

Nyní si můžete získané znalosti procvičit v jednom neobvyklém cvičení.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: GET (změna stavu)

Umíte správně používat sloveso GET pro vyjádření změny stavu?

INTERMEDIATE

Změna stavu (test A)

Otestujte si, jak dokážete správně používat slovesa vyjadřující změnu stavu (get, become, turn, fall, come, go, grow…)
INTERMEDIATE

Změna stavu - slovesa BECOME, GET, GO...

Jaká slovesa se používají pro vyjádření změny stavu v angličtině, časté kolokace apod.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno GET - změna stavu 67 55094 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před rokem