Help for English

Změna stavu - slovesa BECOME, GET, GO...

INTERMEDIATE Vydáno dne 16.07.2009

Jaká slovesa se používají pro vyjádření změny stavu v angličtině, časté kolokace apod.Změna stavu

V tomto článku se dozvíte, jak se používají slovesa BECOME, GET, GO, TURN, FALL, GROW a COME pro vyjádření změny stavu. Nesprávné používání kolokací s těmito slovesy možná nebude tragickou chybou, ale pokud chcete mluvit přirozenou angličtinou, je vhodné tato spojení vyladit.

BECOME x GET

Hlavními dvěma slovesy zde budou slovesa GET a BECOME. Jejich význam je stejný a mnohdy je lze i zaměnit beze změny významu. Obecně platí, že BECOME je spíše formální, zatímco GET je hovorovější.

She got infected in Africa.
She became infected in Africa.

BECOME tedy používáme nejčastěji v psaném projevu, se slovíčky složitějšími, slovíčky odborného charakteru. GET se naopak objeví ve frekventovaných frázích mluvené angličtiny, v běžné konverzaci apod. Abyste si to dovedli nějak představit, zkusíme si to nastínit na pozadí našeho jazyka. V češtině můžeme říct např. "stát se zranitelným" a nebo můžeme změnu vyjádřit jedním slovem, např. "rozčílit (se)". První příklad jen těžko můžeme říci jedním slovem (zezranitelnět?) a ten druhý by v mluvené češtině zněl velmi nepřirozeně (stát se rozčileným). V angličtině je to podobné s BECOME a GET. Obojí bývá možné, něco by však mohlo znít nepřirozeně a kostrbatě.

Tropical forests may become vulnerable to devastating wildfires.
She got mad when she found out about his infidelity.

Častá spojení s BECOME:

become apparent (stát se zřejmým), become aware (začít si být vědom), become convinced (nabýt přesvědčení), become illegal (stát se nelegálním), become necessary (stát se nezbytným), become obvious (začít být zřejmý), become possible (stát se možným), become useful (stát se užitečným) ...

Častá spojení s GET:

get dark (setmít se), get ill / sick (onemocnět), get mad (rozčílit se), get pregnant (otěhotnět), get ready (připravit se), get suspicious (začít být podezřelým), get well (uzdravit se) ...

Get se dále používá s minulým příčestím:

get married (oženit se / vdát se), get engaged (zasnoubit se), get divorced (rozvést se), get lost (ztratit se), get dressed / undressed (obléknout se), get changed (převléknout se), get addicted (začít být závislý), get stoned (zkouřit se - např. marihuanou), get drunk (opít se), get wasted (ožrat se), get bored (začíst se nudit), get tired (unavit se), get used to (zvyknout si), get worried (začít si dělat starosti), get fired (dostat padáka), get dumped (dostat kopačky) ...

Get je také běžné před komparativy (druhým stupněm přídavných jmen) - get better (zlepšit se), get stronger (zesílit) apod. Zde by ale stejně tak šlo použít formálnější BECOME.

My English is getting better, I think.

Sloveso GO

Dalším slovesem, které používáme pro změnu stavu, je sloveso GO. Podobně jako GET, i toto je poněkud hovorovější a působí neformálním dojmem. Používá se v těchto třech případech:

1) tělesné a psychické změny, obzvláště negativní, nechtěné: go mad / go crazy (zbláznit se), go bald (stát se plešatým), go blind (oslepnout), go deaf (ohluchnout), go mute (oněmět), go grey (zešedivět)

I think I'm going crazy.
If you drink this, you can go blind.

2) jiné změny k horšímu: go bad / wrong (pokazit se), go sour (zkysnout), go rotten (shnít), go moldy / mouldy (zplesnivět), go stale (ztvrdnout - např. o chlebu), go flat (např. o pivu), go dead (např. když se vybije baterie) apod.

Drink up or the beer will go flat.
Has anything gone wrong?
My cell went dead.

3) s barvami: go red, go green, go white, go black, go pale (zblednout)

Slovesa TURN a GROW

Slovesa TURN a GROW jsou o něco formálnější než GO. Používají se také např. pro změnu barvy, ale nejen to.

TURN popisuje náhlou, jasně viditelnou, zřejmou a možná i překvapivou změnu.

The demonstration turned violent.
The light turned green.
My hands turned white with cold.

TURN také používáme s narozeninami, především pro dosažení nějakého důležitého věku. Např. TURN TWENTY-ONE - dosáhnout věku 21 let (21 je věk, kdy v USA můžete pít alkohol).

GROW popisuje pozvolnou změnu:

He was growing older every day.
It was growing dark.
I was growing bored.

Všimněte si, že se slovesem GROW často používáme průběhový čas - ten se právě používá pro průběžné či pozvolné změny.

Sloveso FALL

Sloveso FALL se používá, podobně jako TURN, pro náhlé změny. Jedná se ale spíše o ustálené vazby:

fall ill / sick (onemocnět), fall asleep (usnout), fall apart (rozpadnout se)

I wanted to see the ending of the movie but I fell asleep.
He fell sick and had to take a few days off.

Sloveso COME

COME se v tomto významu používá jen v několika případech, ten nejčastější je kolokace COME TRUE - splnit se, stát se skutečností.

Her dream never came true.

Podobným spojením je např. come alive (obživnout).

COME dále používáme, když se něco rozlepí, rozepne, rozzipne apod.: come undone (rozepnout se), come unstuck (rozlepit se) apod.

Slovesa vyjadřující změnu přímo

Někdy nepoužíváme spojení se slovesem, ale použijeme sloveso, které už změnu samo popisuje.

Bývají to např. slovesa s koncovkou -EN:

strengthen (zesílit), widen (rozšířit), deepen (prohloubit se), thicken (zhoustnout, zesílit - na tloušťce), darken (ztmavnout), brighten (rozjasnit se) atd.

Our relationship deepened.
The sky darkened.

Jindy sloveso vyjadřuje změnu i bez koncovky. Např. DIE - žádné become dead, get dead, turn dead apod. není možné. Když někdo zemře, použijeme jen sloveso DIE. Pokud pro takovou změnu tedy existuje sloveso, použijeme raději sloveso, než abychom se snažili vymyslet spojení přídavného jména se slovesem.

Vazby s podstatným jménem

Zatím jsme hovořili o tom, jak se změna stavu vyjadřuje u přídavných jmen. Pokud se někdo/něco něčím stane, používáme především sloveso BECOME:

I want to become a teacher.
She became an icon.

Pro náhlé změny používáme TURN s předložkou INTO:

The party turned into a nightmare.

Vazby s infinitivem

Některá slovesa používáme s infinitivem. Je to především GET, COME, GROW:

I want to get to know you.
I came to realize that God doesn't exist.
I grew to like her.

GROW a COME popisují pozvolnější změnu, GET spíše změnu náhlou.

Závěrem

Z článku se možná zdá, že je toho až příliš. Ze začátku bude možná dobré ty nejčastější vazby se prostě naučit. Pokud budete ale s angličtinou v aktivním kontaktu, tyto vazby si brzy zažijete a jejich používání pro vás potom bude víceméně přirozené. Pokud byste se zeptali rodilého mluvčího, pravděpodobně nebude schopen vždy vysvětlit, které sloveso je kdy dobré použít a už vůbec to odůvodnit. Sám ale bude tyto vazby používat přirozeně a správně.

Jak jsem ale již řekl na začátku článku, nebudete-li vždy tato slovesa používat podle pravidel, nebude se vždy jednat o závažnou chybu, či snad o chybu vůbec. Vaše angličtina však bude působit nepřirozeně.

 

 

Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Změna stavu (test A)

Otestujte si, jak dokážete správně používat slovesa vyjadřující změnu stavu (get, become, turn, fall, come, go, grow…)
INTERMEDIATE

Změna stavu (test B)

Otestujte si, jak dokážete správně používat slovesa vyjadřující změnu stavu (get, become, turn, fall, come, go, grow…)
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: GET (změna stavu)

Umíte správně používat sloveso GET pro vyjádření změny stavu?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Změna stavu - slovesa BECOME, GET, GO... 42 28566 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem