Změna stavu - slovesa BECOME, GET, GO

Vydáno dne 18.02.2021

Jaká slovesa se používají pro vyjádření změny stavu v angličtině, časté kolokace apod.Změna stavu

V tomto článku se dozvíte, jak se používají slovesa become, get, go, turn, fall, grow a come pro vyjádření změny stavu. Nesprávné používání kolokací s těmito slovesy možná nebude tragickou chybou, ale pokud chcete mluvit přirozenou angličtinou, je vhodné tato spojení vyladit.

BECOME x GET

Hlavními dvěma slovesy zde budou slovesa get/'get/ a become/bɪ'kʌm/. Jejich význam je stejný a mnohdy je lze i zaměnit bez změny významu. Obecně platí, že become je spíše formální, zatímco get je hovorovější.

She got infected in Africa. TTT *1 (hovorové)
She became infected in Africa. TTT *2 (formální)

Sloveso become tedy používáme nejčastěji v psaném projevu, se slovíčky složitějšími, slovíčky odborného charakteru. Sloveso get se naopak objeví ve frekventovaných frázích mluvené angličtiny, v běžné konverzaci apod.

Abyste si to dovedli nějak představit, zkusíme si to nastínit na pozadí našeho jazyka. V češtině můžeme říct např. “stát se zranitelným” nebo můžeme změnu vyjádřit jedním slovem, např. “rozčílit (se)”.

První příklad jen těžko můžeme říci jedním slovem (zezranitelnět) a ten druhý by v mluvené češtině zněl velmi nepřirozeně (stát se rozčileným). V angličtině je to podobné s become a get. Obojí bývá možné, něco by však mohlo znít nepřirozeně a kostrbatě.

Tropical forests may become vulnerable to devastating wildfires. TTT *3
She got mad when she found out about his infidelity. TTT *4  

Častá spojení s BECOME

Častá spojení s GET

Sloveso get se dále používá s minulým příčestím:

Sloveso get je také běžné před komparativy (druhým stupněm přídavných jmen) – get better (zlepšit se), get stronger (zesílit) apod. Zde by ale stejně tak šlo použít formálnější become.

My English is getting better, I think. TTT *5  

Podrobnosti najdete v článku GET – změna stavu.

Sloveso GO

Dalším slovesem, které používáme pro změnu stavu, je sloveso go/'gəʊ/. Podobně jako get, i toto je poněkud hovorovější a působí neformálním dojmem. Používá se v těchto třech případech:

 1. tělesné a psychické změny, obzvláště negativní, nechtěné:

I think I'm going crazy. TTT *6
If you drink this, you can go blind. TTT *7  

 1. jiné změny k horšímu:

Drink up or the beer will go flat. TTT *8
Has anything gone wrong? TTT *9
My cell went dead. TTT *10  

 1. u barev:

Slovesa TURN a GROW

Slovesa turn/'tɜ:n/ a grow/'grəʊ/ jsou o něco formálnější než go nebo get. Používají se také např. pro změnu barvy, ale nejen to.

Sloveso TURN popisuje náhlou, jasně viditelnou, zřejmou či překvapivou změnu.

The demonstration turned violent. TTT *11
The light turned green. TTT *12
My hands turned white with cold. TTT *13  

Sloveso turn také používáme s narozeninami, především pro dosažení nějakého důležitého věku. Např. turn twenty-one – dosáhnout věku 21 let.

Sloveso GROW popisuje pozvolnou změnu.

He was growing older every day. TTT *14
It was growing dark. TTT *15
I was growing bored. TTT *16  

Všimněte si, že se slovesem grow často používáme průběhový čas – ten se právě používá pro průběžné či pozvolné změny.

Sloveso FALL

Sloveso fall/'fɔ:l/ se používá, podobně jako turn, pro náhlé změny. Jedná se ale spíše o ustálené vazby:

I wanted to see the ending of the movie but I fell asleep. TTT *17
He fell sick and had to take a few days off. TTT *18  

Pozn.: Zmínit můžeme i fall in love (zamilovat se), ale zde už nejde o vazbu s přídavným jménem.

Sloveso COME

Sloveso come/'kʌm/ se v tomto významu používá jen v několika případech, ten nejčastější je kolokace come true – splnit se, stát se skutečností.

Her dream never came true. TTT *19  

Podobným spojením je např. come alive (obživnout).

Sloveso come dále používáme, když se něco rozlepí, rozepne, rozzipuje apod.:

Slovesa vyjadřující změnu přímo

Někdy nepoužíváme spojení se slovesem či vazbu, ale použijeme sloveso, které už změnu samo popisuje.

Bývají to například slovesa s koncovkou -en:

Our relationship deepened. TTT *20
The sky darkened. TTT *21  

Pozn.: Více v článku Suffixes – přípony (třetí část).

Jindy sloveso vyjadřuje změnu i bez koncovky. Např. die – žádné become dead, get dead, turn dead apod. není možné. Když někdo zemře, použijeme jen sloveso die. Pokud pro takovou změnu tedy existuje sloveso, použijeme raději sloveso, než abychom se snažili vymyslet spojení přídavného jména se slovesem.

Vazby s podstatným jménem

Zatím jsme hovořili o tom, jak se změna stavu vyjadřuje u přídavných jmen. Pokud se někdo/něco něčím stane, používáme především sloveso become:

I want to become a teacher. TTT *22
She became an icon. TTT *23  

Pro náhlé změny používáme turn s předložkou into, tedy frázové turn into/'tɜ:nˌɪnt­ə/:

The party turned into a nightmare. TTT *24  

Vazby s infinitivem

Některá slovesa používáme s infinitivem. Je to především get, come a grow.

I want to get to know you. TTT *25
came to realize that God doesn't exist. TTT *26
grew to like her. TTT *27  

Slovesa grow a come popisují pozvolnější změnu, get spíše změnu náhlou.

Závěrem

Z článku se možná zdá, že je toho až příliš. Ze začátku bude možná dobré ty nejčastější vazby se prostě naučit. Pokud budete ale s angličtinou v aktivním kontaktu, tyto vazby si brzy zažijete a jejich používání pro vás potom bude víceméně přirozené.

Pokud byste se zeptali rodilého mluvčího, pravděpodobně nebude schopen vždy vysvětlit, které sloveso je kdy dobré použít a už vůbec to odůvodnit. Sám ale bude tyto vazby používat přirozeně a správně.

Jak jsme ale již řekli na začátku článku, nebudete-li vždy tato slovesa používat podle pravidel, nebude se jednat o závažnou chybu, či snad o chybu vůbec. Vaše angličtina však bude působit nepřirozeně.

Překlad:
 1. Nakazila se v Africe.
 2. Nakazila se v Africe.
 3. Tropické pralesy se mohou stát náchylnými vůči devastujícím požárům.
 4. Naštvala se, když se dověděla o jeho nevěře.
 5. Moje angličtina se zlepšuje, myslím.
 6. Myslím, že se ze mě stává blázen.
 7. Jestli tohle vypiješ, můžeš oslepnout.
 8. Dopij to, nebo ti to pivo zvětrá.
 9. Stalo se něco?
 10. Můj mobil se vybil.
 11. Demonstrace začala být plná násilí.
 12. Na semaforu se rozsvítila zelená.
 13. Ruce mi zbělaly mrazem.
 14. Každým dnem stárnul.
 15. Pomalu se stmívalo.
 16. Začínal jsem se nudit.
 17. Chtěl jsem vidět konec filmu, ale usnul jsem.
 18. Onemocněl a musel si vzít několik dní volno.
 19. Její sen se nikdy nesplnil.
 20. Náš vztah se prohloubil.
 21. Obloha potemněla.
 22. Chci se stát učitelem.
 23. Stala se ikonou.
 24. Z večírku se stala noční můra.
 25. Chci tě poznat.
 26. Po čase jsem přišel na to, že Bůh neexistuje.
 27. Pomalu jsem si ji oblíbil.
Přepis bublinkové nápovědy: