Help for English

Frázová slovesa se slovesem BRING

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.08.2007

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem BRING.Frázová slovesa se slovesem BRING

Frázová slovesa jsou v angličtině snad nejobtížnější skupinou slovní zásoby. V článku Frázová slovesa jsme si vysvětlili, proč jsou důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a jak se je efektivně učit. V tomto příspěvku se podíváme na více než 10 nejdůležitějších a nejčastějších frázových sloves tvořených se slovesem BRING.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači, kam si budete nová frázová slovesa zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si své vlastní věty, které se vás týkají, které vám svým významem budou blízké. Pokud vám např. nedávno doktor řekl, že máte vysoký cholesterol, napište si větu: The doctor said I have to bring down cholesterol. Stoprocentně si tak frázové sloveso BRING DOWN sth zapamatujete lépe, než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.


bring sb up / bring up sb - vychovávat
BRING UP se používá ve významu 'vychovávat (dítě)' nebo např. když říkáme, že někdo někde vyrůstal apod.

Bringing up children is really difficult.
I was brought up in a single-parent family.

Od tohoto slovesa je vytvořeno podstatné jméno UPBRINGING - výchova:

I don't like talking about my upbringing.


bring sth up / bring up sth - zmínit v diskusi
BRING UP s neživotným předmětem používáme především ve významu 'zmínit něco v diskusi, přijít s něčím' apod.

I wouldn't have started talking about it if you hadn't brought it up.
I brought him up as an example of someone who never tells a lie.


bring sb/sth along / bring along sb/sth - vzít někoho/něco s sebou
Sloveso BRING ALONG znamená 'vzít/přinést/přivést něco/někoho s sebou'.

To receive a refund please bring along your original cash register receipt.

If you think your wife would enjoy the trip too, bring her along!


bring sth back / bring back sth - vrátit něco / oživit (vzpomínky)
BRING BACK v tom jednodušším smyslu znamená 'vrátit něco':

You can borrow the book now but bring it back tomorrow.

Druhý význam slovesa BRING sth BACK je spojen se vzpomínkami. Používáme ho, když nám něco vzpomínky vyvolá či 'oživí'.

Watching the video brought back many memories.
A visit to the town where I had spent my childhood brought it all back.

BRING sb BACK TO sth se také používá ve významu 'přivést někoho zpět k něčemu'. Často se objevují spojení 'bring somebody back to life (přivést zpět k životu), bring sb back to fame (zpět ke slávě), back to consciousness (zpět ku vědomí)' apod.
bring sb round / bring round sb - vzkřísit
Fráze BRING ROUND/AROUND se dá přeložit jako 'oživit, vzkřísit, přivést k vědomí', tedy podobá se výše zmíněnému 'BRING sb BACK TO consciousness':

The girl was unconsciouss when they brought her to the hospital. Luckily, the doctors managed to bring her round.


bring sth in / bring in sth - vydělat / zavést
Tato fráze se používá v několika významech. Lze ji použít, když nám něco vydělává peníze, když nám něco přináší nějaký finanční zisk:

The film adaptation of Neil Gaiman's Stardust brought in 9 million dollars in its opening weekend.

Druhým typem spojení, ve kterých se BRING IN objevuje, je spojení se zákony, opatřeními, vyhláškami, řády apod. Přeložit to můžeme např. jako 'ustanovit, zavést' apod.

The Department of Health is going to bring in new Regulations.
They want to bring in a law that will make it illegal for parents to smack their children.


bring sb in / bring in sb - zapojit (někoho do něčeho)
BRING IN s životným předmětem používáme tehdy, když někdo někoho zapojí do nějaké činnosti (např. specialisty, armádu, vědce, vyšetřovatele apod.)

They wanted to bring in the police to break up the strike.
The school board brought in a team of psychologists to help students deal with the suicide of their classmate.


bring sth off / bring off sth - podařit se (něco), uspět v (něčem)
Toto frázové sloveso se v neformální angličtině objevuje ve významu 'uspět v něčem'. Používáme ho tedy, když se nám něco podaří, když něco dokážeme, apod. Obzvláště v americké angličtině se ve stejném významu více používá frázové sloveso PULL sth OFF.

In spite of the lack of training, we managed to bring it off quite well.
Real Madrid brought off victory five minutes before the end with eight players left on the field.


bring sth out / bring out sth - vyjasnit, vynést na světlo
Toto sloveso znamená, že něco přeneseně 'vyzdvihne něco na povrch', neboli učiní něco zjevnějším, jasnějším, pochopitelnějším apod.

Family crises can bring out the best and the worst in people.
This sauce will bring out the flavor of anything you put it on.
His book helps to bring out the hidden meaning of dreams.


bring sth down / bring down sth - snížit
BRING sth DOWN znamená 'snížit'. Používá se např. s cenami, inflací, hladinou cholesterolu, krevním tlakem apod.:

They promised to bring down the prices of medicines.
Is medication required to bring down cholesterol or just regular exercise with controlled diet is sufficient?


bring sb down / bring down sb - svrhnout, sesadit
BRING sb DOWN se používá ve významu 'svrhnout, sesadit, přiravit o moc' apod. Většinou se objevuje v politických kontextech.

Conspirators have repeatedly tried to bring down the President.

Může se ale také jednat o stržení stavby, zdi apod.: BRING DOWN THE WALL, BRING THE HOUSE DOWN apod.


Frázová slovesa s BRING si můžete vyzkoušet zde:
Testy: Frázová slovesa #5: BRING
Cvičení: Frázová slovesa s BRING


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem PUT

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem PUT.
INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GIVE

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GIVE.
UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: Frázová slovesa s BRING

Cvičení na frázová slovesa se slovesem BRING, ve kterém budete mít za úkol do deseti vět doplnit správnou částici či předložku.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem BRING 20 31861 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 7 měsíci