Help for English

Frázová slovesa se slovesem BRING

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.03.2022

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem BRING.Frázová slovesa se slovesem BRING

Frázová slovesa jsou v angličtině snad nejobtížnější skupinou slovní zásoby. V článku Frázová slovesa jsme si vysvětlili, proč jsou důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a jak se je efektivně učit. V tomto příspěvku se podíváme na více než 10 nejdůležitějších a nejčastějších frázových sloves tvořených se slovesem bring/'brɪŋ/.

bring sb up = vychovávat

Frázové sloveso bring up/ˌbrɪŋ'ʌp/ (bring sb up / bring up sb) se používá ve významu vychovávat (dítě).

Bringing up children is really difficult. TTT *1
I was brought up in a single-parent family. TTT *2  

Od tohoto slovesa je vytvořeno podstatné jméno upbringing/'ʌpbrɪŋɪŋ (výchova):

I don't like talking about my upbringing. TTT *3  

bring sth up = zmínit

Frázové bring up/ˌbrɪŋ'ʌp/ (bring sth up / bring up sth) s neživotným předmětem používáme především ve významu zmínit něco v diskusi, přijít s něčím apod.

I wouldn't have started talking about it if you hadn't brought it up. TTT *4
brought him up as an example of someone who never tells a lie. TTT *5  

bring sb/sth along = vzít někoho/něco s sebou

Sloveso bring along/ˌbrɪŋ ə'lɒ­ŋ/ (bring sb/sth along / bring along sb/sth) znamená vzít (přinést, přivést) něco (někoho) s sebou.

To receive a refund please bring along your original cash register receipt. TTT *6
If you think your wife would enjoy the trip too, bring her along! TTT *7  

bring sth back = vrátit něco, oživit (vzpomínky)

Sloveso bring back/ˌbrɪŋ'bæk (bring sth back / bring back sth) v tom jednodušším smyslu znamená vrátit něco:

You can borrow the book now but bring it back tomorrow. TTT *8  

Druhý význam slovesa bring back/'brɪŋ'bæk je spojen se vzpomínkami. Používáme ho, když nám něco vzpomínky vyvolá či oživí.

Watching the video brought back many memories. TTT *9
A visit to the town where I had spent my childhood brought it all back. TTT *10  

Spojení bring sb back to sth se také používá ve významu ‘přivést někoho zpět k něčemu’. Často se objevují spojení bring somebody back to life (přivést zpět k životu), bring sb back to fame (zpět ke slávě), back to consciousness (zpět ku vědomí) apod.

bring sb (a)round = vzkřísit

Fráze bring round/ˌbrɪŋ'raʊ­nd/ (bring sb (a)round / bring (a)round sb) se dá přeložit jako oživit, vzkřísit, přivést k vědomí, tedy podobá se výše zmíněnému bring sb back to consciousness:

The girl was unconscious when they brought her to the hospital. Luckily, the doctors managed to bring her round. TTT *11  

bring sth in = vydělat, zavést

Fráze bring in/ˌbrɪŋ'ɪn/ (bring sth in / bring in sth) se používá v několika významech. Lze ji použít, když nám něco vydělává peníze, když nám něco přináší nějaký finanční zisk:

The film adaptation of Neil Gaiman's Stardust brought in 9 million dollars in its opening weekend. TTT *12  

Druhým typem spojení, ve kterých se bring in/ˌbrɪŋ'ɪn/ objevuje, je spojení se zákony, opatřeními, vyhláškami, řády apod. Přeložit to můžeme např. jako ustanovit, zavést apod.

The Department of Health is going to bring in new Regulations. TTT *13
They want to bring in a law that will make it illegal for parents to smack their children. TTT *14  

bring sb in = zapojit (někoho do něčeho)

Sloveso bring in/ˌbrɪŋ'ɪn/ (bring sb in / bring in sb) s životným předmětem používáme tehdy, když někdo někoho zapojí do nějaké činnosti (např. specialisty, armádu, vědce, vyšetřovatele a­pod.)

They wanted to bring in the police to break up the strike. TTT *15  

bring sth off = podařit se (něco), uspět v (něčem)

Frázové sloveso bring off/ˌbrɪŋ'ɒf/ (bring sth off / bring off sth) se v neformální angličtině objevuje ve významu uspět v něčem. Používáme ho tedy, když se nám něco podaří, když něco dokážeme, apod.

In spite of the lack of training, we managed to bring it off quite well. TTT *16
Real Madrid brought off victory five minutes before the end with eight players left on the field. TTT *17  

Pozn.: Obzvláště v americké angličtině se ve stejném významu více používá frázové sloveso pull sth off.

bring sth out = vyjasnit, vynést na světlo

Sloveso bring out/ˌbrɪŋ'aʊt (bring sth out / bring out sth) znamená, že něco přeneseně vyzdvihne něco na povrch, neboli učiní něco zjevnějším, jasnějším, pochopitelněj­ším apod.

Family crises can bring out the best and the worst in people. TTT *18
This sauce will bring out the flavor of anything you put it on. TTT *19
His book helps to bring out the hidden meaning of dreams. TTT *20  

bring sth down = snížit

Fráze bring down/ˌbrɪŋ'daʊn­/ (bring sth down / bring down sth) znamená snížit. Používá se např. s cenami, inflací, hladinou cholesterolu, krevním tlakem apod.:

They promised to bring down the prices of medicines. TTT *21
Is medication required to bring down cholesterol or just regular exercise with controlled diet is sufficient? TTT *22  

bring sb down = svrhnout, sesadit

Sloveso bring down/ˌbrɪŋ'daʊn­/ (bring sb down / bring down sb ) se používá i ve významu svrhnout, sesadit, připravit o moc apod. Většinou se objevuje v politických kontextech.

Conspirators have repeatedly tried to bring down the President. TTT *23  

Může se ale také jednat o stržení stavby, zdi apod.: bring down the wall, bring the house down apod.

Překlad:
 1. Vychovávat děti je skutečně nesnadné.
 2. Vyrůstal jsem v neúplné rodině.
 3. Nerad mluvím o tom, jak jsem vyrůstal.
 4. Nezačal bych o tom mluvit, kdyby tys s tím nepřišel.
 5. Uvedl jsem ho jako příklad člověka, který nikdy nelže.
 6. Abychom vám mohli vrátit peníze, vezměte s sebou účtenku.
 7. Jestli si myslíš, že by se manželce ten výlet taky líbil, tak ji vezmi s sebou.
 8. Teď si tu knížku můžeš půjčit, ale zítra ji přines.
 9. Sledování té nahrávky oživilo mnoho vzpomínek.
 10. Návštěva města, kde jsem strávil své dětství, mi to všechno připomněla.
 11. Ta dívka byla v bezvědomí, když ji přivezli do nemocnice. Doktorům se ji naštěstí podařilo vzkřísit.
 12. Filmová adaptace knihy Neila Gaimana Stardust vydělala v průběhu prvního víkendu 9 milionů dolarů.
 13. Ministerstvo zdravotnictví hodlá zavést nová opatření.
 14. Chtějí zavést zákon, který zakáže rodičům, aby plácli svoje dítě.
 15. Chtěli zapojit policii, aby rozehnala stávku.
 16. I přes nedostatek tréninku se nám to docela dobře podařilo.
 17. Realu Madrid se podařilo získat vítězství pět minut před koncem s pouze osmi hráči na hřišti.
 18. Rodinné krize v lidech vynesou na světlo to nejlepší nebo to nejhorší.
 19. Tato omáčka zvýrazní chuť čehokoliv, na co ji dáte.
 20. Jeho kniha pomáhá vyjasňovat skrytý význam snů.
 21. Slíbili, že sníží ceny léků.
 22. Je potřeba používat léky pro snížení cholesterolu, nebo postačí pravidelné cvičení a regulovaná strava?
 23. Spiklenci se opakovaně pokusili sesadit prezidenta.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem PUT

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem PUT.

INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem GET (1)

První část přehledu nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GET.

PRE-INTERMEDIATE

Frázová slovesa se slovesem LOOK

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem LOOK.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Frázová slovesa se slovesem BRING 11 36280 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 5 lety