Help for English

Co znamená "GO OUT"?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.10.2023

Začátečníky často překvapí význam spojení “go out”. Víte, co znamená “I went out last night”?Co znamená “GO OUT”?

Spojení go out/ˌgəʊ'aʊt/ se běžně používá i v textech pro začátečníky. Studenti však tuto vazbu překládají doslova, a pak jim mnohdy kontext nedává smysl.

Může sice mít doslovný překlad (jít ven, opustit prostor), ale často je význam trochu přenesený.

go out = vyrazit ven (za zábavou)

Asi největší úskalí je dnešní první význam. Technicky vzato jdete ven z domu/bytu, ale s tím, že se jdete někam bavit. Jdete třeba na večeři, na diskotéku, do kina, atp. A samozřejmě vlastně budete opět někde uvnitř (uvnitř kina, restaurace).

Are you going out tonight? TTT *1
We went out for a meal last night and then to the cinema. TTT *2
He always goes out with friends on Friday evening. TTT *3
She goes out a lot. TTT *4
We went out last night and had a lot of fun. TTT *5  

Pokud byste chtěli vyjádřit jít ven (do venkovního prostoru), použijete spojení go outside.

It's such a lovely day. Let's go outside! TTT *6
We went outside to look at the fireworks. TTT *7 

Podobně jsou na tom ostatně třeba i spojení eat out/ˌi:t'aʊt/ a eat outside. To první znamená jít někam na jídlo (např. do restaurace, tedy nejíst doma) a druhé jíst venku (ne uvnitř nějaké budovy, ne doma ani v restauraci).

Let's eat out tonight and celebrate Sam's birthday. TTT *8
I hate picnics. I don't like eating outside. TTT *9 

go out (with sb) = jít na rande (s někým)

Další význam frázového slovesa go out/ˌgəʊ'aʊt/ je podobný předchozímu. Vyrazíte s někým ven, ale tentokrát jde o rande.

John asked Jane to go out with him this Saturday, and she happily agreed. TTT *10
Sheila and Mark went out on their first date last night, and they hit it off instantly. TTT *11
She's too pretty to go out with a guy like me. TTT *12  

Podstatné jméno date/'deɪt/ znamená (mimo jiné) rande, schůzka, proto můžete použít i delší go out on a date (with sb). Příslovce out lze vynechat.

She finally agreed to go out on a date with me. TTT *13
He was too shy to ask the girl next door to go out on a date with him. TTT *14
He's not my boyfriend. We went out on a date, one date! TTT *15
When was the last time you went on a date with someone? TTT *16  

go out (with sb) = chodit (s někým)

Frázové sloveso go out/ˌgəʊ'aʊt/ uslyšíte často i ve významu chodit s někým, randit s někým (tedy ne jen si někam jednou vyrazit).

Sarah used to go out with Steve. TTT *17
How long have you two been going out? TTT *18
They've been going out together for one year now. TTT *19  

Pozn.: Můžete použít spojení go out with somebody, nebo go out together, nebo jen go out.

americké angličtině se spíše setkáte se slovesem date/'deɪt/, ale pozor, nepoužije se zde předložka, tedy date somebody, nikoli date with somebody.

Sarah used to date Steve.
How long have you two been dating?
They've been dating for one year now.

go out = zhasnout (světlo, oheň)

Poslední význam frázového slovesa go out/ˌgəʊ'aʊt/, který dnes zmíníme, je zhasnout nebo vyhasnout. Ani zde nejde o doslovný význam. Světlo nebo oheň přece nikam ven nepůjde.

The lights went out and the film started. TTT *20
Suddenly, the candles went out. And there was no draught! TTT *21
Let me know if the fire goes out. TTT *22  

Z příkladových vět jste asi poznali, že podmětem u takového slovesa musí být právě světlo, oheň, apod. Světlo tedy zhasne samo. Pokud ho zhasne někdo, použijete sloveso turn off/ˌtɜ:n'ɒf/, případně switch off/ˌswɪtʃ'ɒf.

Did you turn off the lights? TTT *23
Don't worry, I switched off all the lights in the house. TTT *24  

U ohně nebo svíčky se použije výraz put out/ˌpʊt'aʊt/ – uhasit, sfouknout.

The firefighters couldn't put out the fire for several hours. TTT *25
Don't leave the candle lit. Put it out. TTT *26  

Překlad:
 1. Vyrazíš dneska ven?
 2. Šli jsme včera večer na večeři a pak do kina.
 3. Vždycky vyrazí v pátek večer s přáteli.
 4. Chodí se často bavit.
 5. Včera večer jsme si vyrazili a náramně jsme si to užili.
 6. Je tak krásný den. Pojďme ven!
 7. Šli jsme ven, abychom se podívali na ohňostroj.
 8. Pojďme si dnes večer zajít na jídlo do restaurace a oslavit Samovy narozeniny.
 9. Nesnáším pikniky. Nerada jím venku.
 10. John požádal Jane, aby si s ním tuto sobotu vyšla, a ona s radostí souhlasila.
 11. Sheila a Mark si včera večer vyšli na první rande a okamžitě si padli do oka.
 12. Je moc hezká na to, aby chodila s klukem jako jsem já.
 13. Nakonec souhlasila, že se mnou půjde na rande.
 14. Byl příliš stydlivý na to, aby tu dívku, co bydlí vedle, pozval na rande.
 15. Není to můj kluk. Šli jsme na rande, jedno rande!
 16. Kdy jsi naposledy šel s někým na rande?
 17. Sarah chodila se Stevem.
 18. Jak dlouho vy dva spolu chodíte?
 19. Už spolu chodí rok.
 20. Zhasla světla a začal film.
 21. Najednou svíčky zhasly. A nebyl tam žádný průvan!
 22. Dej mi vědět, pokud oheň zhasne.
 23. Vypnul jsi světla?
 24. Neboj, zhasnul jsem všechna světla v domě.
 25. Hasiči nemohli několik hodin uhasit ten oheň.
 26. Nenechávej tu svíčku zapálenou. Uhas ji.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

RUN OUT / BE OUT (of sth)

Dnešní článek se bude věnovat velice užitečnému frázovému slovesu. Víte, co znamená “I've run out of sugar”?
ELEMENTARY

GO vs. COME

Mnozí začátečníci si pletou tato dvě slovesa. Umíte je správně používat?
ELEMENTARY

GO vs. WALK

Mnozí začátečníci mají problémy rozlišit tato dvě slovesa. Umíte je správně používat?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Co znamená "GO OUT"? 20 11184 Od mettax poslední příspěvek
před 10 lety