Help for English

GO vs. COME

ELEMENTARY Vydáno dne 28.09.2015

Mnozí začátečníci si pletou tato dvě slovesa. Umíte je správně používat?GO vs. COME

Tuto dvojici studenti jistě dobře znají. Bohužel však často bojují se správným překladem a použitím. V anglickém textu není těžké význam pochopit, ale horší je to při překladu do angličtiny.

V zásadě je dobré naučit se dvě základní pravidla:

COME popisuje pohyb směrem k hlavnímu místu, ději či mluvčímu.

GO naopak popisuje pohyb směrem od hlavního místa, děje či mluvčího.

Všimněte si také, že v definici není použito slovo jít. Tato slovesa totiž nepopisují jen pochyb chůzí, ale taky ježdění nebo let:

go = odejít, odjed, odletět nepravidelné: go – went – gone
come = přijít, přijet, přiletět nepravidelné: come – came – come

Pojďme si nyní ukázat několik příkladů pro lepší pochopení:

Go to bed = Běž do postele
řekně někdo, kdo chce, abychom šli spát, tedy abychom šli od něj pryč
Come to bed = Pojď do postele
řekně někdo, kdo leží v posteli a chce, abychom šli k němu

Go by taxi = Jeď taxíkem
řekně někdo, kdo nám doporučuje, abychom někam jeli taxíkem (směrem od něj pryč)
Come by taxi = Přijeď taxíkem
řekně někdo, kdo chce, abychom přijeli k němu taxíkem

He went by train = Jel vlakem
někam od nás odjel
He came by train = Přijel vlakem
přijel k nám

I will go by plane = Poletím letadlem
říká někdo, kdo někam od nás odjede/odletí
I will come by plane = Přiletím letadlem
říká někdo, kdo přiletí směrem k nám

Eve usually goes to work at seven. TTT
Where are you going? TTT
Sorry, I'm not going to the bar with you. TTT
Josh went to Paris last week. TTT
What time does the train go? TTT 

If David comes to the party, I will leave. TTT
What time did you come home last night? TTT
Can you come here for a minute? TTT
When are your parents coming? TTT
Why don't you come? It'll be fun. TTT 

Jak jsme si již řekli, v angličtině je tedy velmi důležitý směr, kterým se někdo vydá. Ostatně směr či místo je důležitý třeba při volbě slovesa bring nebo take. Více v podrobném článku zde. Podobně fungují slůvka this a that. Více zde.

come with me / go with me

Nyní se však pojďme podívat na spojení come with me. Třeba chcete jít do kina a ptáte se někoho, jestli nechce jít s vámi. Studenti si často myslí, že správně je použito sloveso go, protože oba půjdeme někam pryč.

A i když sloveso go zde není vyloženě chyba, mnohem častěji se v podobných situacích setkáte se slovesem come. Jde o to, že někoho zvete, aby šel s vámi, aby se přidal k vám:

I'm going shopping. Would you like to come with me? TTT
We may go to Paris next week. Do you want to come with us? TTT
Nobody wanted to come with me. TTT 

Pokud říkáme, že někdo šel se mnou nebo s námi (1.os.j.č./mn.č.), nejpřirozenější je použít sloveso come. V případě, že se jedná o jiné osoby, můžete se setkat se slovesem gocome:

I don't want to go/come with you. TTT TTT
I want to go/come with him. TTT
Steve went/came with his father. TTT

Pokud ale chcete přeložit “pojďme”, správně je pouze sloveso go:

Let's go.
Let's come.

go to work / come to work

Z textu výše by mělo být použití již jasné. My si ale ukážeme ještě příklady, kdy studenti zbytečně chybují. Prvním je použití dnešních sloves s prací, kde studenti pracují (nebo školou, kde studují).

Mnohdy totiž nerozlišují rozdíly mezi slovesy go a come a na dotazy “What time do you go to work/school?” a “What time do you come to work/school?” odpovídají stejně. Nejčastěji odpoví, v kolik dorazí do školy/práce, což je ale správně pouze v případě, kdy je v otázce sloveso come.

Obě otázky se totiž ptají na něco úplně jiného:

What time do you go to work? = V kolik hodin jdeš do práce? = V kolik hodin vycházíš z domu?))
What time do you come to work? = V kolik hodin přicházíš do práce?

go home / come home

Stejně jako v odstavci výše to funguje i se slovíčkem home:

What time do you go home? = V kolik hodin jdeš domů? = V kolik hodin vycházíš například z práce?
What time do you come home? = V kolik hodin přicházíš domů?

go to Prague / come to Prague

Podobně to funguje s místy (například městy), jen je třeba si uvědomit, kde se právě necházíme.

go to Prague = jet do Prahy (odjet směrem Praha)
come to Prague = přijet do Prahy (dojet, dorazit)

When are you going to Prague? = Kdy pojedeš/odjedeš do Prahy? (tazatel není v Praze)
When are you coming to Prague? = Kdy přijedeš do Prahy? (tazatel je v Praze)

Pozn.: Se slovesem go je dobré naučit se předložky, které se s ním nejčastěji používají, a také členy. Doporučujeme proto tento článek.

What goes around comes around

Na závěr jedno pěkné anglické přísloví, které obsahuje obě dnešní slovesa. V češtině ho můžeme přeložit jako “jak si kdo ustele, tak si lehne” nebo “jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá”.

Doslova vlastně říká, že cokoli jde (odchází) kolem, tak se taky vrátí (přijde) zpět. Když někomu něco provedete, vrátí se vám to zpět.

Kdybyste u tohoto přísloví vyměnili slovesa mezi sebou, nebude už dávat smysl.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"How come?"

Už jste někdy slyšeli toto hovorové spojení? Je docela časté a jeho použití je jednoduché. Vylepšete si zase kousek své vyjadřovací dovednosti.
ELEMENTARY

Předložky se slovesem GO (záložka)

Pokud chybujete v předložkových vazbách slovesa GO, můžete si vyrobit záložku se základními předložkami a příkladovými větami, kterou můžete mít při učení stále u sebe.
ELEMENTARY

GO vs. WALK

Mnozí začátečníci mají problémy rozlišit tato dvě slovesa. Umíte je správně používat?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno GO vs. COME 7 3312 Od Radim45 poslední příspěvek
před 3 lety