Help for English

Pleteme si: take, bring, fetch, carry, hold

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.06.2013

Mnoho studentů nezná pořádně rozdíl mezi těmito slovesy. Dnes vám nabízíme jednoduché schéma, kde je rozdíl v jejich významu patrný.take, bring, fetch, carry, hold

Studenti si častou pletou slovíčka, která popisují, že něco někam přesouváte, nesete nebo to jen držíte. Podívejte se na toto schéma, které vám možná pomůže v pochopení:

Z obrázku by mělo být jasné následující:

 • take/'teɪk/ = odnést něco někam, vzít něco někam
 • bring/'brɪŋ/ = přinést něco odněkud
 • fetch/'fetʃ/ = dojít pro něco TTT *1
 • carry/'kæri/ = nést něco
 • hold/'həʊld/ = držet něco

Všimněte si, že první tři modré čáry jsou zakončeny šipkou. To je proto, že vyjadřují pohyb nějakým směrem.

První šipka směřuje od nás pryč. Znázorňuje, že něco odnášíme. Druhá pak směřuje naopak k nám, což znamená, že někdo něco přinese. Poslední šipka je dvojitá a znázorňuje, že pro něco musíme dojít.

Předposlední schéma je vlastně jen čára. Také popisuje pohyb, ale není zde určen směr. No a poslední je pouze tečka, která nevyjadřuje pohyb, jen něco držíme, ale nikam s tím nemusíme jít.

take vs. bring vs. fetch vs. carry vs. hold

Sloveso take má tedy význam takový, že něco odnášíte z místa, kde právě jste. Můžete však také někoho odvést.

Can you take this towel to the bathroom? TTT *2
Take an umbrella, it's raining! TTT *3
I think you should take your bag and leave. TTT *4
Can you take me with you? TTT *5
I will take you to the station. TTT *6  

Sloveso bring je pak opakem předchozího. Něco někam přinesete nebo někoho někam přivedete.

Can you bring me a clean towel? TTT *7
I'll bring you a glass of water. TTT *8
Did you bring enough money? TTT *9
Can I bring a friend to your party tomorrow? TTT *10
Why didn't you bring your wife? TTT *11  

Sloveso fetch je velice podobné předchozímu, ale dává jednoznačně důraz na to, že člověk pro něco musí zajít. Že to jednoduše nemáte u sebe a musíte pro to někam jít. Stejně jako v předchozích případech se může jednat o věc ale i o osobu.

Pozor! Když někoho prosíte, aby pro něco zašel a chcete být zdvořilí, použijete sloveso bring nebo get. Sloveso fetch totiž může působit nadřazeně. Ostatně, když aportujete na psa, použijete právě Fetch!. Na schématu výše jasně vidíte, že pes je u vás, vy mu hodíte klacek a pes pro něj poběží a přinese ho zpět. Když to však použijete v nevhodné situaci (třeba když budete v restauraci prosit číšníka o vodu), bude to znít velmi nadřazeně.

She went upstairs to fetch some towels. TTT *12
Honey, can you fetch the kids from school tomorrow? TTT *13
Fetch me some tea please. TTT *14  

Další sloveso je carry. Toto sloveso označuje pohyb, něco někam nesete, ale neudává a “neřeší” směr.

She was carrying a black bag. TTT *15
He carried his son in his arms for three hours. TTT *16
I'll carry that for you. TTT *17
He always carries a knife. TTT *18  

Pozn.: Studenti často pletou carry a care. Více si přečtěte v článku CARE vs. CARRY. Také je asi vhodné připomenout, že carry znamená nosit něco v ruce, nebo u sebe, ale wear znamená nosit něco na sobě.

Poslední sloveso hold nevyjadřuje pohyb, ale pouze fakt, že někdo něco má nebo drží.

Can you hold this for me? TTT *19
He was holding a knife in his left hand. TTT *20
They were holding hands. TTT *21
Hold me tight. TTT *22  

Nakonec ještě malou poznámku: některá slovesa jsou nepravidelná.

 • take – took – taken
 • bring – brought – brought
 • hold – held – held
Překlad:
 1. na této úrovni určitě nejméně známé slovíčko, je tady spíše pro úplnost
 2. Můžeš vzít tento ručník do koupelny?
 3. Vezmi si deštník, prší!
 4. Myslím, že by sis měl vzít svou tašku a odejít.
 5. Můžeš mě vzít s sebou?
 6. Vezmu tě na stanici.
 7. Můžeš mi přinést čistý ručník?
 8. Přinesu ti sklenici vody.
 9. Vzal sis dost peněz?
 10. Můžu si na zítřejší párty přivést kamaráda?
 11. Proč jsi nepřivedl svou manželku?
 12. Šla nahoru pro ručníky.
 13. Miláčku, můžeš zajít zítra pro děti do školy?
 14. Dones mi trochu čaje prosím.
 15. Nesla černou tašku.
 16. Nosil svého syna v náručí tři hodiny.
 17. Ponesu ti to.
 18. Vždycky nosí nůž.
 19. Můžeš mi to podržet?
 20. V levé ruce držel nůž.
 21. Drželi se za ruce.
 22. Pevně mě drž.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

CARE vs. CARRY

Krátký článek o dvou slovech, která se někomu mohou plést. Ukážeme si i základní chyby v použití.

PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
INTERMEDIATE

MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

Jaký je rozdíl, mezi slovíčky MASK, DISGUISE a COSTUME, která často shodně překládáme jako ‘maska’?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: take, bring, fetch, carry, hold 19 10416 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 7 lety