Help for English

CARE vs. CARRY

ELEMENTARY Vydáno dne 09.05.2018

Krátký článek o dvou slovech, která se někomu mohou plést. Ukážeme si i základní chyby v použití. (upravený článek z roku 2009)CARE vs. CARRY

Tato dvě slovíčka se bohužel často studentům pletou, protože jsou si podobná (care a carry). Nemají však spolu nic společného.

Tento článek je určen začátečníkům a mírně pokročilým studentům, proto si ukážeme jen základní použití a upozorníme na časté chyby.

carry (v) = nosit, přenášet

Základním významem slovesa carry/'kæri/ je nosit (mít u sebe) a přenášet (něco někam). Ve významu nosit/mít u sebe se může plést se slovesem wear, které znamená nosit/mít na sobě (oblečení, doplňky, ale i parfém).

Sloveso carry je pravidelné s tvary minulého času a příčestí carried.

I can carry the bag for you. TTT
Would you mind carrying the heavy box for me? TTT
He carried her all the way up to the top floor. TTT
Where do you carry your money when you are on holiday? TTT  

care (v) = záležet, mít zájem

Sloveso care/'keə/ má nejčastěji význam záležet, mít zájem (starost).

Pozor! Význam “mít starost” neznamená “starat se”. Samotné sloveso care je “mít starost”, “záležet”. Spojení take care of sth (kde je care podstatné jméno) je pak “starat se”, “pečovat”:

care about sb / sth = záležet, mít starost, zájem (o někoho / něco)
take care of sb / sth = starat (postarat) se o někoho / něco

care about him. = Záleží mi na něm.
take care of him. = Starám se o něj.

care about it. = Záleží mi na tom.
I'll take care of it. = Postarám se o to.

Pozor si dejte také na předložku. Častá chyba je take care about (viz níže).

care about you. TTT
She really cared about him. TTT
He only cares about money. TTT
They don't care about him anymore. TTT 

Následovat může i vedlejší věta:

I don't care what you think. TTT
She didn't care who he was. TTT
I don't care why you did that. TTT 

Lze použít i samostatně:

I don't care. TTT
Who cares? TTT 

I don't care vs. I don't mind

Studenti často chybují v použití I don't care ve smyslu “je mi to jedno”. Správný překlad je však “nezajímá mě to”.

Odpověď I don't care má poměrně negativní zabarvení. Pokud vám tedy někdo nabídne třeba jít do kina, pravděpodobně odpovíte I don't mind, které vyjadřuje, že vám nevadí, jestli půjdete nebo ne.

I don't care. = Je mi to jedno. (nezáleží mi na tom, nezajímá mě to)
I don't care if he comes. = Je mi jedno, jestli přijde. (nezajímá mě to)

I don't mind. = Je mi to jedno. (nevadí mi to, např. jít do kina)
I don't mind if he comes. = Nevadí mi, jestli přijde (nebo ne).

care (n) = péče, starost

Slůvko care je také podstatné jméno péče, starost. Nejčastěji se s ním setkáte ve vazbě take care (of sth), jak jsme si již psali výše.

health care = zdravotní péče
medical care = lékařská péče

take care = opatrovat se, být opatrný, dávat pozor
take care of sb/sth = postarat se o někoho / něco
take care about (častá chyba, viz výše)

Take care! TTT (při loučení)
Take care when you ride the bike. TTT
Don't worry. I'll take care of it. TTT
Who took care of the bill? TTT
He takes very good care of his car. TTT
Please do it with care. TTT 

Závěr

Tento článek obsahuje pouze ta základní rozdíl mezi slůvky care a carry. Hlavně slůvko care najdete v dalších vazbách.

Zde jsme však chtěli upozornit na základní rozdíl a také připomenout častou chybu v použití předložek care about (záležet) a take care of (starat se).Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: take, bring, fetch, carry, hold

Mnoho studentů nezná pořádně rozdíl mezi těmito slovesy. Dnes vám nabízíme jednoduché schéma, kde je rozdíl v jejich významu patrný.
INTERMEDIATE

'Falešní přátelé' (false friends)

Jak to, že slovíčka, která vypadají v češtině a angličtině skoro úplně stejně, mohou mít zcela odlišný význam? (přepracovaný článek z roku 2005)

PRE-INTERMEDIATE

Divák v angličtině

Jak správně přeložit do angličtiny slovo ‘divák’? Je rozdíl mezi divákem televizním a divákem např. v kině?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno CARE vs. CARRY 25 16232 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 8 lety