Help for English

MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.08.2018

Jaký je rozdíl, mezi slovíčky MASK, DISGUISE a COSTUME, která často shodně překládáme jako ‘maska’?MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

Dnešní článek bude o třech podstatných jménech, které se do češtiny dají přeložit stejným slovem maska. Protože překlad může být takto stejný, bývá pro studenty angličtiny někdy těžké mezi nimi rozpoznat rozdíly.

MASK – maska na obličej

První ze slovíček je mask/'mɑ:sk/. To označuje masku jako něco, co zakrývá obličej.

Zorro wears a black mask and a cape. TTT *1
An armed man in a mask robbed a gas station in Austin on Saturday. TTT *2
I hardly recognized him in that mask. TTT *3
He finally took off his mask to reveal his face. TTT *4  

Nemusí se jednat jen o masku sloužící k utajení totožnosti, ale také o masku ochrannou (např. plynovou masku, roušku, kuklu apod.)

Some of the protesters were wearing gas masks. TTT *5
The patient had to wear a surgical mask to protect other patients and personnel. TTT *6
Don't forget your ski mask. It's going to be freezing out there. TTT *7
It's good to have a diving mask so you can see underwater. TTT *8
In the unlikely event of a sudden loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the panel above your head. TTT *9  

Může jít i o masku pleťovou.

Her face mask scared me to death! TTT *10  

Zde se také používá podstatné jméno facial/'feɪʃl/, kde jde ale spíše o kosmetiku obličeje, tedy o celý proces, včetně masáže apod.

Jedná-li se o masku přeneseně, jde především o to, jak se někdo tváří (v obličeji).

For a moment, her cold mask seemed to crack. TTT *11
Only few people can see through his mask of politeness and morality. TTT *12 

Jako sloveso se mask/'mɑ:sk/ používá především ve smyslu maskovat = zakrýt, schovat, překrýt něčím.

I learned how to mask my true feelings for her. TTT *13
Deodorants mask the smell of sweat but they don't prevent sweating. TTT *14  

Ze slovesa je vytvořeno přídavné jméno masked/'mɑ:skt.

I'm getting tired of movies about masked heroes. TTT *15
Many Mexican wrestlers are masked. TTT *16  

COSTUME – převlek

Oproti masce na obličej tu máme podstatné jméno costume/'kɒstju:m­/, které označuje masku ve smyslu převleku. Použijeme ho např. pro dětské převleky na Halloween, převleky na maškarní plesy, obleky maskotů apod. V těchto případech slovíčko mask nepoužíváme.

Do you need any ideas for a Halloween costume? TTT *17
In front of the store a guy in a giant hot dog costume was trying to hand out flyers. TTT *18
What is your costume supposed to be? Harry Potter? TTT *19
Doesn't Ronny look cute in his bunny costume? TTT *20
He likes to go to costume parties. TTT *21
He never wears the same Halloween costume twice. TTT *22  

Toto slovíčko se používá i pro filmové a divadelní kostýmy.

She made all the costumes for the school play herself. TTT *23
The actors were wearing period costumes. TTT *24  

V britské angličtině se s tímto slovíčkem můžete setkat i ve významu dámské plavky (obzvláště ty jednodílné).

Pozor, nepoužíváme ho ale pro dámský kostýmek. Tam zvolíme např. výraz suit/'su:t/ nebo skirt suit/'skɜ:tˌsj­u:t/.

She bought a new skirt suit for the job interview. TTT *25 (nikoliv costume)

Jako sloveso převléknout se za něco/někoho používáme frázové dress up/ˌdres'ʌp/ s předložkou as nebo like.

On Halloween kids dress up like ghosts and monsters. TTT *26
For the party he dressed up as a pirate. TTT *27  

DISGUISE – maskování, přestrojení

Třetím slovíčkem je podstatné jméno disguise/dɪs'gaɪz. To se používá pro jakékoliv přestrojení či maskování za účelem utajení identity.

She's so naive. Her disguise didn't fool anyone. TTT *28
The rock star put on sunglasses and a baseball cap as a disguise hoping no one would recognize her. TTT *29
A fake accent is an important part of his disguise. TTT *30
We saw through his disguise immediately. TTT *31
I'm not surprised you didn't recognize him. He's a master of disguise. TTT *32
My boss always travels in disguise. TTT *33
He turned out to be a policeman in disguise. TTT *34  

Všimněte si, že ve spojeních in disguise či master of disguise se toto slovíčko používá jako nepočitatelné, tedy bez členu.

Slovíčko disguise/dɪs'gaɪz slouží i jako sloveso maskovat (změnit tak, aby nebylo poznáno).

She likes to disguise herself as an old lady. TTT *35
He disguised himself by shaving his beard. And it worked. No one recognized him. TTT *36
He tried to disguise his voice on the phone. TTT *37  

Závěr a shrnutí

Z našeho podrobnějšího popisu daných podstatných jmen vyplývají tyto rozdíly:

 • mask – maska na obličej, něco, co překrývá obličej, účelem může být utajení či ochrana apod.
 • costume – převlek, jehož součástí může ale nemusí být maska na obličeji, účelem není utajení, ale spíše zábava (např. večírek či ples), role ve filmu apod.
 • disguise – cokoliv, co slouží k utajení identity, může to být maska na obličeji, přestrojení, falešné vousy, změna hlasu atd.

Pokud se jedná o slovesa, zde proti sobě stojí mask a disguise. Významem jsou si velmi podobná, ale drobná významová nuance tu vidět je:

 • mask – překrýt něčím jiným
 • disguise – změnit k nepoznání
Překlad:
 1. Zorro nosí černou masku na obličeji a plášť.
 2. Ozbrojený muž v masce přepadl v sobotu benzínovou pumpu v Austinu.
 3. Skoro jsem ho v té masce nepoznal.
 4. Nakonec si sundal masku, aby odhalil svoji tvář.
 5. Někteří z protestujících měli na obličeji plynovou masku.
 6. Pacient musel mít roušku k ochraně ostatních pacientů a personálu.
 7. Nezapomeň si lyžařskou kuklu. Bude tam mráz.
 8. Je dobré mít potápěčskou masku, abys viděl pod vodou.
 9. V případě náhlého poklesu tlaku v kabině se z panelu nad vaší hlavou spustí kyslíkové masky.
 10. Její pleťová maska mě vyděsila k smrti!
 11. Na moment se zdálo, že její chladná maska praská.
 12. Jen málo lidí dokáže prohlédnout jeho masku zdvořilosti a morálky.
 13. Naučil jsem se maskovat skutečné city k ní.
 14. Deodoranty zamaskují pach potu, ale nezabrání člověku v pocení.
 15. Začínají mě unavovat filmy o maskovaných hrdinech.
 16. Mnoho mexických zápasníků nosí masku.
 17. Potřebuješ nějaké nápady na halloweenský převlek?
 18. Před obchodem se snažil chlápek převlečený za obrovský hot-dog rozdávat letáčky.
 19. Co má tvůj převlek být zač? Harry Potter?
 20. Nevypadá Ronny v tom svém králičím převleku roztomile?
 21. Rád chodí na maškarní večírky.
 22. Nikdy nenosí dvakrát stejnou halloweenskou masku.
 23. Vyrobila všechny kostýmy na školní představení sama.
 24. Herci měli na sobě dobové kostýmy.
 25. Koupila si na pracovní pohovor nový kostýmek.
 26. Na Halloween se děti převlékají za duchy a příšery.
 27. Na párty se oblékl za piráta.
 28. Je tak naivní. Její převlek nikoho neoklamal.
 29. Ta roková hvězda si nasadila sluneční brýle a baseballovou čepici jako převlek a doufala, že ji nikdo nepozná.
 30. Falešný přízvuk je důležitou součástí jeho přestrojení.
 31. Okamžitě jsme jeho přestrojení prohlédli.
 32. Nepřekvapuje mě, že jsi ho nepoznal. Je to mistr převleků.
 33. Můj šéf vždycky cestuje v přestrojení.
 34. Nakonec se ukázalo, že je to policista v přestrojení.
 35. Ráda se převléká za stařenku.
 36. Zamaskoval se tím, že si oholil plnovous. A zafungovalo to. Nikdo ho nepoznal.
 37. Pokusil se v telefonu maskovat svůj hlas.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
PRE-INTERMEDIATE

FOG vs. MIST

Jaký je rozdíl mezi anglickými slovíčky pro mlhu (FOG, MIST a HAZE).

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME 2 1607 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 6 lety