Help for English

FOG vs. MIST

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.10.2018

Jaký je rozdíl mezi anglickými slovíčky pro mlhu (FOG, MIST a HAZE).FOG vs. MIST

V angličtině existují dvě slovíčka pro mlhu, a to fog/'fɒg/ a mist/'mɪst/. Souvisí s nimi navíc ještě slovíčko haze/'heɪz/. Jaký je mezi nimi rozdíl? O tom si povíme v tomto článku.


FOG – hustá mlha

Podstatné jméno fog/'fɒg/ označuje mlhu, obzvláště hustou mlhu, kde je velmi malá viditelnost (obvykle menší než kilometr).

We couldn't see anything in the fog. TTT *1
The fog was so thick that it was hard for me to make out what was in front of me! TTT *2 (místo thick také heavy či dense)
The fog cleared by mid-morning and the rest of the day was sunny. TTT *3 (místo slovesa clear také disperse či lift)
The visibility was very low, so I turned my fog lights on. TTT *4
The mountain was shrouded in fog. TTT *5
Be careful. You could easily get lost in the fog. TTT *6  

Přídavné jméno je potom foggy/'fɒgi/ – mlhavý.

It was foggy when we woke up but the fog dispersed quickly. TTT *7
When we finally climbed to the top, it was too foggy to see anything. TTT *8  

Lze ho použít i ve významu zamlžený a to i v přeneseném významu.

He drew her a heart on the foggy mirror in the bathroom. TTT *9
My memory is a little foggy, so I could be wrong. TTT *10
Potsdam? I don't have the foggiest idea where that is. TTT *11  

Zajímavé je, že pomocí tzv. blendingu ze slovíček fog a smoke vznikl výraz smog/'smɒg/.

Thick smog hung over the city. TTT *12
In many cities, smog levels exceeded the national health standard. TTT *13  


MIST – lehčí mlha

Druhé slovíčko, které překládáme jako mlha, je mist/'mɪst/. Může být do jisté míry zaměnitelné s fog, ale obvykle označuje spíše lehčí mlhu, takovou, kde je poměrně velká viditelnost (např. větší než jeden kilometr).

The valley was shrouded in mist. TTT *14
The sun rose and the morning mist gradually faded away. TTT *15
The mountains were half-concealed by a curtain of mist. TTT *16  

I od mist lze vytvořit přídavné jméno pomocí -ymisty/'mɪsti/ – mlhavý, mlžný.

What else is there to do on a cold misty morning? TTT *17
We enjoyed the trip in spite of the misty weather. TTT *18  

I to lze použít přeneseně (např. misty memories = mlhavé vzpomínky). Někdy se používá i ve významu slzavý, uplakaný.

She looked at him with her misty eyes. Had she been crying again? TTT *19
He got all misty when she said goodbye to him. TTT *20  


HAZE – mlhavý opar

Třetím slovíčkem je haze/'heɪz/. Označuje lehký mlhavý opar, který může být způsobený kapičkami vody (jako fog a mist) ale také např. horkem, kouřem atd.

He was sitting in a haze of cigarette smoke. TTT *21
The haze in the distance was caused by a forest fire. TTT *22  

Na rozdíl od fog a mist se nejedná o meteorologický jev (v předpovědi počasí uslyšíte fogmist, haze ale nikoliv). Spíše popisuje, že něco je špatně vidět.

Opět lze vytvořit přídavné jméno, a to hazy/'heɪzi/. I to může mít doslovný i přenesený význam:

The road disappeared in a hazy distance. TTT *23
He gave the police a very hazy description of the attacker. TTT *24
He was a little hazy about what had really happened. TTT *25  

Překlad:
 1. Nic jsme v mlze neviděli.
 2. Mlha byla tak hustá, že bylo pro mě těžké rozpoznat, co je přede mnou.
 3. Mlha se během dopoledne rozplynula a zbytek dne byl slunečný.
 4. Viditelnost byla velmi nízká, a tak jsem zapnul mlhová světla.
 5. Ta hora byla zahalena v mlze.
 6. Buď opatrný. Mohl by ses snadno v té mlze ztratit.
 7. Když jsme se probudili, bylo mlhavo, ale mlha se rychle rozplynula.
 8. Když jsme konečně vylezli až na vrchol, byla tak velká mlha, že jsme nic neviděli.
 9. Nakreslil jí srdce na zamlžené zrcadlo v koupelně.
 10. Moje paměť je trochu mlhavá, takže se mohu plést.
 11. Potsdam? Nemám nejmenší tušení, kde to je.
 12. Město pokrýval hustý smog.
 13. V mnoha městech hladina smogu překročila národní standard pro ochranu zdraví.
 14. Údolí bylo zahaleno v mlze.
 15. Slunce vyšlo a ranní mlha se postupně vytratila.
 16. Hory byly částečně skryty za záclonou z mlhy.
 17. Co jiného se dá dělat v chladném mlhavém dopoledni?
 18. Ten výlet jsme si navzdory mlhavému počasí užili.
 19. Podívala se na něj slzavýma očima. Ona zase plakala?
 20. Měl na krajíčku, když se s ním rozloučila.
 21. Seděl v mlhavém oparu cigaretového kouře.
 22. Mlhavý opar v dálce byl způsobený lesním požárem.
 23. Silnice zmizela v mlhavé dáli.
 24. Dal policii jen velmi matný popis útočníka.
 25. Neměl úplně jasno o tom, co se opravdu stalo.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
INTERMEDIATE

MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

Jaký je rozdíl, mezi slovíčky MASK, DISGUISE a COSTUME, která často shodně překládáme jako ‘maska’?

PRE-INTERMEDIATE

CALM vs. QUIET vs. SILENT

Jaký je rozdíl mezi přídavnými jmény CALM, QUIET a SILENT, případně mezi slovy od nich odvozenými?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno FOG vs. MIST 4 2068 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 4 lety