Help for English

FOG vs. MIST

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.10.2018

Jaký je rozdíl mezi anglickými slovíčky pro mlhu (FOG, MIST a HAZE).FOG vs. MIST

V angličtině existují dvě slovíčka pro mlhu, a to fog/'fɒg/ a mist/'mɪst/. Souvisí s nimi navíc ještě slovíčko haze/'heɪz/. Jaký je mezi nimi rozdíl? O tom si povíme v tomto článku.


FOG – hustá mlha

Podstatné jméno fog/'fɒg/ označuje mlhu, obzvláště hustou mlhu, kde je velmi malá viditelnost (obvykle menší než kilometr).

We couldn't see anything in the fog. TTT
The fog was so thick that it was hard for me to make out what was in front of me! TTT (místo thick také heavy či dense)
The fog cleared by mid-morning and the rest of the day was sunny. TTT (místo slovesa clear také disperse či lift)
The visibility was very low, so I turned my fog lights on. TTT
The mountain was shrouded in fog. TTT
Be careful. You could easily get lost in the fog. TTT  

Přídavné jméno je potom foggy/'fɒgi/ – mlhavý.

It was foggy when we woke up but the fog dispersed quickly. TTT
When we finally climbed to the top, it was too foggy to see anything. TTT 

Lze ho použít i ve významu zamlžený a to i v přeneseném významu.

He drew her a heart on the foggy mirror in the bathroom. TTT
My memory is a little foggy, so I could be wrong. TTT
Potsdam? I don't have the foggiest idea where that is. TTT 

Zajímavé je, že pomocí tzv. blendingu ze slovíček fog a smoke vznikl výraz smog/'smɒg/.

Thick smog hung over the city. TTT
In many cities, smog levels exceeded the national health standard. TTT 


MIST – lehčí mlha

Druhé slovíčko, které překládáme jako mlha, je mist/'mɪst/. Může být do jisté míry zaměnitelné s fog, ale obvykle označuje spíše lehčí mlhu, takovou, kde je poměrně velká viditelnost (např. větší než jeden kilometr).

The valley was shrouded in mist. TTT
The sun rose and the morning mist gradually faded away. TTT
The mountains were half-concealed by a curtain of mist. TTT 

I od mist lze vytvořit přídavné jméno pomocí -ymisty/'mɪsti/ – mlhavý, mlžný.

What else is there to do on a cold misty morning? TTT
We enjoyed the trip in spite of the misty weather. TTT 

I to lze použít přeneseně (např. misty memories = mlhavé vzpomínky). Někdy se používá i ve významu slzavý, uplakaný.

She looked at him with her misty eyes. Had she been crying again? TTT
He got all misty when she said goodbye to him. TTT 


HAZE – mlhavý opar

Třetím slovíčkem je haze/'heɪz/. Označuje lehký mlhavý opar, který může být způsobený kapičkami vody (jako fog a mist) ale také např. horkem, kouřem atd.

He was sitting in a haze of cigarette smoke. TTT
The haze in the distance was caused by a forest fire. TTT 

Na rozdíl od fog a mist se nejedná o meteorologický jev (v předpovědi počasí uslyšíte fogmist, haze ale nikoliv). Spíše popisuje, že něco je špatně vidět.

Opět lze vytvořit přídavné jméno, a to hazy/'heɪzi/. I to může mít doslovný i přenesený význam:

The road disappeared in a hazy distance. TTT
He gave the police a very hazy description of the attacker. TTT
He was a little hazy about what had really happened. TTT Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Articles: Place Names #2

Test používání členů u vlastních místopisných podstatných jmen, tedy u států, světadílů, moří, řek, jezer, hor, měst, čtvrtí, ulic, parků apod.
PRE-INTERMEDIATE

Předložka POD: below nebo under?

Článek o předložkách, které se používají ve významu POD.
PRE-INTERMEDIATE

Předložka NAD: above nebo over?

Článek o předložkách, které se používají ve významu NAD.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno FOG vs. MIST 2 401 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 9 měsíci