Frázová slovesa se slovesem GO

Vydáno dne 30.01.2022

Přehled nejdůležitějších frázových sloves tvořených se slovesem GO.Frázová slovesa se slovesem GO

Frázová slovesa jsou v angličtině snad nejobtížnější skupinou slovní zásoby. V článku Frázová slovesa jsme si vysvětlili, proč jsou důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a jak se je efektivně učit. V tomto příspěvku se podíváme na více než 10 nejdůležitějších a nejčastějších frázových sloves tvořených se slovesem go/'gəʊ/.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači, kam si budete nová frázová slovesa zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si své vlastní věty, které se vás týkají, které vám svým významem budou blízké. Pokud tedy např. znáte někoho (kdo se třeba jmenuje Katka), kdo neustále mluví o módě, napište si větu Kate can go on about fashion for hours! (Dokáže celé hodiny mlít o módě.) Stoprocentně si tak frázové sloveso go on about sth zapamatujete lépe, než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.

go on = pokračovat, dít se

Frázové sloveso go on/ˌgəʊ'ɒn/ je snad nejčastější fráze se slovesem go a má několik významů. Prvním z nich je význam pokračovat, podobně jako je to i u několika dalších frázových sloves s částicí on (např. carry on, keep on).

Sorry for the interruption. Please go on. TTT *1
He went on talking as if nothing had happened. TTT *2
He went on to say that he disagreed with me too. TTT *3  

Frázové go on/ˌgəʊ'ɒn/ také používáme tehdy, když říkáme, že se něco děje:

What's going on here? TTT *4
I could feel that something was going on. TTT *5
Nobody knows what goes on in an animal's brain. TTT *6  

go on about sth = neustále o něčem mluvit

Spojení go on about/ˌgəʊ'ɒn əˌ­baʊt/ se také používá v tom významu, že někdo neustále o něčem mluví (věta může mít i jemně negativní nádech).

He would go on about motorbikes for hours. TTT *7
I hate the way she goes on about it. TTT *8  

go out (with sb) = jít ven, jít se bavit, jít na rande

Další častou frází je go out/ˌgəʊ'aʊt/. Opět nemá pouze jeden význam. Nejčastěji se asi používá ve významu jít ven, jít do společnosti apod.

We usually go out every Saturday night. TTT *9  

Často popisuje i to, že někdo jde s někým na rande, že si vyjdou na rande, potom je zde navíc předložka with – go out with/ˌgəʊ 'aʊt w­ɪð/:

I'm going out with Mary tomorrow night. TTT *10  

Spojení go out/ˌgəʊ'aʊt/ se také běžně používá jako chodit, randit (s někým), většinou v průběhovém čase:

I've been going out with Bill for three months now. TTT *11
Is Mike going out with anyone? TTT *12  

Pozn.: Více je uvedeno v článku Co znamená “GO OUT”?.

go out = zhasnout

Úplně z jiného soudku je použití go out/ˌgəʊ'aʊt/ ve spojitosti se světlem, ohněm apod. Potom znamená zhasnout.

The lights went out and the movie started. TTT *13
It was very scary when the candle went out during our midnight séance. TTT *14
Don't let the fire go out! TTT *15  

go off = začít zvonit, rozeznít se, vybuchnout

Frázové sloveso go off/ˌgəʊ'ɒf/ se používá, když se spustí nějaký alarm, siréna, budík, apod., nebo když vybuchne bomba, granát, vystřelí zbraň atd.

Sorry I'm late. My alarm clock didn't go off. TTT *16
Suddenly a siren went off in the distance. I wondered what was going on. TTT *17
Luckily, the bomb didn't go off. Many people would have been killed. TTT *18  

Studenty často tento význam velice překvapí. Vždyť přece off znamená “vypnuto”. Jenže off hlavně znamená “pryč z povrchu”. Jestli vám toto vysvětlení není jasné, ukažme si to ještě na příkladu:

Představte si třeba klasický mechanický budík, který je nastaven, aby se v nějaký čas spustil. A představte si, že kladívečko (které bude při spuštění bušit do zvonečku) je zachyceno nějakou záklopkou (aby nezvonilo hned, ale až ve správný čas). No a v ten správný okamžik záklopka sjede z kladívka, přestane ho držet, a budík se spustí.

go off = zkazit se

Převážně v britské angličtině se u go off/ˌgəʊ'ɒf/ setkáte také s významem zkazit se, tedy když se nějaké jídlo zkazí. Nejčastěji se pojí s mlékem a masem.

The milk's gone off. Can you buy some more when you go shopping? TTT *19
Meat will go off if you don't keep it in the fridge. TTT *20  

go off sth/sb = přestat mít rád

V britské angličtině se také používá vazba go off/ˌgəʊ'ɒf/ ve významu přestat mít někoho/něco rád.

I've gone off beer. Now I prefer wine. TTT *21
I think he's gone off Lucy. He's found out what kind of person she really is. TTT *22  

go ahead – vybídnutí

Vazbu go ahead/ˌgəʊə'hed­/ uslyšíte většinou jako pobídnutí, abyste něco udělali. Často se také používá jako odpověď, když někdo někoho prosí o svolení.

Go ahead! Tell her how you feel about her! TTT *23
Can I borrow your dictionary? – Sure, go ahead. TTT *24  

go for sth = vybrat si něco, usilovat o něco

Vazba go for/'gəʊ fə/ se hodně používá v neformální angličtině, když si člověk něco vybere (nejčastěji z několika možností):

Which of these CDs do you want? – I'll go for the Red Hot Chili Peppers one. TTT *25
So, what shall we have? – I'll go for the chocolate tart. TTT *26  

Frázové go for/'gəʊ fə/ také můžeme použít tehdy, když se někdo snaží něčeho dosáhnout, něco získat, v něčem zvítězit apod.

He was going for the Olympic gold. TTT *27
They are looking for a waiter at the new restaurant. – Great, you should go for it. TTT *28  

go up, go down = stoupat, klesat

Frázová slovesa go up/ˌgəʊ'ʌp/ a go down/ˌgəʊ'daʊn se prostě používají, když něco stoupá/roste, nebo klesá. Lze je použít, když mluvíme např. o cenách, o teplotě, apod.

The prices of gas are constantly going up. TTT *29  

Go down se také používá např. když se potápí loď, nebo zapadá slunce:

The sun went down and it quickly became too dark to see. TTT *30  

go down with sth = onemocnět (něčím)

V britské neformální angličtině se vazba go down with/ˌgəʊ ‘daʊn w­ɪð/ objevuje v souvislosti s nemocemi, tedy když někdo nějakou nemoc chytne a ta nemoc ho 'skolí’, člověk kvůli ní musí ulehnout, apod.

He couldn't go to work because he went down with a bug. TTT *31
Sadly, he went down with pneumonia and died within a week. TTT *32  

go through sth = projít, procházet

Frázi go through/'gəʊ θru:­/ používáme, když někdo prochází těžkým obdobím.

You have no idea what she's going through right now. TTT *33
He's just recently gone through divorce. TTT *34  

Spojení go through/'gəʊ θru:­/ má také význam projít něco, prohledat něco, např. projít si nějaké materiály, dokumenty, text, apod., hlavně za účelem tam něco najít:

went through the newspaper quickly to find out if the story was there. It wasn't. TTT *35
They went through his bag, finding nothing of importance. TTT *36  

go with sth = hodit se k

Frázové go with/'gəʊ wɪð/ se používá ve spojení s oblečením nebo doplňky ve smyslu hodit se, pasovat, ladit.

The tie goes with your jacket. TTT *37  

go together = hodit se k sobě, jít dohromady

Podobný význam má go together/ˌgəʊ tə'­geðə/.

A business suit and a baseball cap really don't go together. TTT *38
Family and career, the two don't go together very well. TTT *39  

Překlad:
 1. Omlouvám se za přerušení. Prosím pokračujte.
 2. Mluvil dále, jako by se nic nestalo.
 3. Dále řekl, že se mnou také nesouhlasí.
 4. Co se tady děje?
 5. Cítil jsem, že se něco děje.
 6. Nikdo neví, co se děje v mozku zvířete.
 7. Celé hodiny dokázal mluvit o motorkách.
 8. Nesnáším, jak o tom pořád mluví dokola.
 9. Obvykle si chodíme v sobotu někam posedět.
 10. Zítra večer jdu na rande s Marií.
 11. Chodím s Billem už tři měsíce.
 12. Chodí Mike s někým?
 13. Světla zhasla a film začal.
 14. Bylo to strašidelné, když svíčka zhasla uprostřed naší půlnoční seance.
 15. Nenech vyhasnout oheň!
 16. Omlouvám se, že jdu pozdě. Nezvonil mi budík.
 17. V tom se v dálce rozezněla siréna. Říkal jsem si, co se asi děje.
 18. Naštěstí ta nálož nevybuchla. Spousta lidí by byla zabita.
 19. To mléko se zkazilo. Můžeš koupit nové, až půjdeš na nákup?
 20. Maso se zkazí, když nebude v ledničce.
 21. Přestal jsem mít rád pivo. Teď mám raději víno.
 22. Myslím, že se mu Lucy přestala líbit. Zjistil, co je to ve skutečnosti za člověka.
 23. No tak, dělej! Řekni jí, co k ní cítíš!
 24. Můžu si půjčit tvůj slovník? – Jasně, půjč si ho.
 25. Které z těch cédéček chceš? – Vezmu si ty Red Hoty.
 26. Tak, co si dáme? – Já si dám ten čokoládový dortík.
 27. Měl spadeno na olympijské zlato.
 28. V té nové restauraci hledají číšníka. – Super, myslím, že bys to měl zkusit.
 29. Ceny benzínu neustále stoupají.
 30. Slunce zapadlo a brzy se setmělo.
 31. Nemohl do práce, protože ho skolil nějaký bacil.
 32. Onemocněl zápalem plic a do týdne zemřel.
 33. Nemáš ani potuchy, čím si právě prochází.
 34. Teď nedávno si prošel rozvodem.
 35. Letmo jsem si ty noviny prošel, abych zjistil, zda tam je ten příběh. Nebyl.
 36. Prošli jeho tašku, ale nenašli nic zajímavého.
 37. Ta kravata se hodí k tvému saku.
 38. Oblek a kšiltovka se k sobě opravdu nehodí.
 39. Rodina a kariéra, ty dvě věci se k sobě moc nehodí.
Přepis bublinkové nápovědy: