Help for English

Sloveso GET

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.07.2007

Přehled významů a použití anglického slovesa GETSloveso GET

Sloveso GET je pravděpodobně slovesem, které má v angličtině nejvíce významů. Pokud chceme rozumět psané a mluvené angličtině, jistě nám nepostačí základní význam 'dostat'. Podívejme se tedy nyní na jednotlivé významy slovesa blíže a uveďme si ke každému několik příkladů.

GET - dostat

Sloveso GET + přímý předmět se používá v tom nejzákladnějším významu jako 'dostat'. Je to opak slovesa GIVE - dát (He gave me some money - I got some money.)

I got a new bike for Christmas. - Dostal jsem k vánocům nové kolo.
I got an A in the test yesterday. - Včera jsem z písemky dostal jedničku.

GET - pořídit si, koupit

Význam tohoto slovesa, za kterým následuje přímý předmět, nemusí být pouze ve významu 'dostat zadarmo', ale i pořídit či koupit.

We got a new dog. - Koupili jsme si nového psa.
I think I should get a new car. - Myslím, že bych si měl pořídit nové auto.

GET - přinést

GET + přímý předmět také může znamenat 'přinést'. Zde se často GET používá se dvěma předměty (GET SOMEBODY SOMETHING - přinést někomu něco).

Can I get you something to drink? - Můžu ti přinést něco k pití?
Can you get my coat for me? -Můžeš mi přinést kabát?

GET - jet dopravním prostředkem

get a taxi - jet taxíkem
get a bus - jet autobusem
We're getting the 6 o'clock train to New York. - Jedeme vlakem v šest hodin do New Yorku.

GET - vyjadřuje pohyb

Podobně jako sloveso GO, i GET může popisovat pohyb. Narozdíl od GO však sloveso GET vyjadřuje takový pohyb, který je nějak ztížený.

I didn't have the keys so I got in through the window. - Neměl jsem klíče a tak jsem prolezl oknem.
Do you think you can get up the tree? - Myslíš, že dokážeš vylézt na strom?
He got off his bike. - Slezl z kola.

Porovnejte použití slovesa GO (pohyb bez potíží) a GET (ztížený pohyb):

I went up the hill. - I got up the tree.
I went in through the door. - I got in through the window.
I went down the stairs. - I got down the hole.

GET TO - přijít/přijet/dorazit někam

GET TO lze také použít podobně jako např. sloveso ARRIVE AT/IN:

What time do you usually get to work? - V kolik obvykle přijíždíš do práce?
It was 5 o'clock when I got to the train station. - Bylo 5 hodin když jsem konečně dorazil na nádraží.

GET - začít, změna stavu

GET se velice často používá, když se něco změní. Takto se používá buď s přídavnými jmény, nebo s minulým příčestím.

GET + přídavné jméno:

get ready - připravit se
get angry - rozčílit se
It's getting dark. - Stmívá se.

GET + minulé příčestí:

get married - oženit se / vdát se
get bored - začít se nudit
get worried - začít si dělat starosti
get started - začít

GET - začít

Existuje několik velice častých vazeb (především v mluvené angličtině), kde se GET objevuje s přítomným příčestím slovesa. Potom má význam 'začít, pustit se do' apod.

It's late. I think I should get going. - Je pozdě. Měl bych už jet.
Come on! Let's get moving! - No tak, pohněme sebou!

GET sth DONE - způsobit něco

Vazbu GET + předmět + minulé příčestí (get something done) používáme tehdy, když někdo něco způsobí, zapříčiní apod.

I got my arm broken. - Zlomil jsem si ruku.
He finally got the book finished. - Nakonec tu knihu dopsal.
There's a lot of work so let's get it done. - Je tu spousta práce, tak to pojďme udělat.

GET - trpný rod

V mnoha případech se v hovorové angličtině GET používá místo slovesa 'být' při vytváření trpného rodu.

My wallet got stolen when I was having lunch. - Ukradli mi peněženku, když jsem obědval.
He got expelled from school. - Vyhodili ho ze školy.
I got fired yesterday. - Včera mě vyhodili z práce.

GET somebody TO DO sth - nechat někoho, aby něco udělal

O tomto jevu se dočtete např. ve článku o vazbě předmětu s infinitivem. Používá se tehdy, když si něco dáte udělat od někoho.

I got my brother to do my homework. - Nechal jsem si od bráchy napsat domácí úkol.
I need to get somebody to fix my car. - Musím si od někoho nechat opravit auto.

Závěrem

Vidíte, že významů a použití má sloveso GET opravdu mnoho, a to jsme se dotkli jen těch nejčastějších. Také samozřejmě sloveso GET tvoří spoustu frázových sloves. Je to skutečně sloveso velice praktické a vyplatí se sednout si a věnovat dostatek času tomu, abyste se ho důkladně naučili a pochopili ho. Kdykoliv ho uvidíte např. v textu, zastavte se a zamyslete se nad tím, jaký má význam v tomto konkrétním případě. Věřím, že se ho brzy naučíte správně a přirozeně používat.

Články na Help for English:Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

The Power of the Verb GET

V mluvené angličtině se sloveso GET používá velice často. Pokusil jsem se napsat příběh, kde je použité pouze sloveso GET.
ELEMENTARY

Sloveso TAKE

Přehled hlavních významů a použití anglického slovesa TAKE.
ELEMENTARY

NASTOUPIT / VYSTOUPIT

Jak správně přeložit slovíčka NASTOUPIT a VYSTOUPIT? Víte, že se nastupuje jinak do auta a jinak do autobusu? (upravený článek z roku 2009)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Sloveso GET 29 35386 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 3 lety