Sloveso GET

Vydáno dne 30.06.2021

Přehled významů a použití anglického slovesa GET.Sloveso GET

Sloveso get/'get/ je pravděpodobně slovesem, které má v angličtině nejvíce významů. Pokud chceme rozumět psané a mluvené angličtině, jistě nám nepostačí základní význam “dostat”. Podívejme se tedy nyní na jednotlivé významy slovesa blíže a uveďme si ke každému několik příkladů.

Jde o nepravidelné sloveso. Minulý čas je got /gɒt/ a příčestí minulé v britské angličtině je got /gɒt/, v americké angličtině je to gotten /'gɒtn/.

get = dostat

Sloveso get + přímý předmět se používá v tom nejzákladnějším významu jako dostat. Je to opak slovesa give – dát: He gave me some money. – I got some money. TTT *1

got a new bike for Christmas. TTT *2
got an A in the test yesterday. TTT *3  

get = pořídit si, koupit

Význam slovesa get/‘get/, za kterým následuje přímý předmět, nemusí být pouze 'dostat zadarmo’, ale i pořídit, obstarat či koupit.

We got a new dog. TTT *4
I think I should get a new car. TTT *5  

get = přinést

Sloveso get + přímý předmět také může znamenat přinést. Zde se často používá se dvěma předměty: get somebody something – přinést někomu něco. Je to vlastně stejný význam jako výše, tedy “obstarat pro někoho něco”.

Can I get you something to drink? TTT *6
Can you get my coat for me? TTT *7

get = jet dopravním prostředkem

Dá se použít i ve spojení s nějakým dopravním prostředkem, ve významu jet či vzít si.

She was late and needed to get a taxi. TTT *8
You can walk or you can get a bus. TTT *9
We're getting the 6 o'clock train to New York. TTT *10  

get = dostat se (pohyb)

Podobně jako sloveso go, i sloveso get může popisovat pohyb. Na rozdíl od go však sloveso get může (ale nemusí) vyjadřovat pohyb, který je nějak ztížený.

I didn't have the keys so I got in through the window. TTT *11
Do you think you can get up the tree? TTT *12  

Porovnejte použití slovesa go (pohyb bez potíží) a get (ztížený pohyb):

went up the hill. – got up the tree.
went in through the door. – got in through the window.
went down the stairs. – got down the hole.

get to = přijít/přijet/do­razit někam

Sloveso get/'get/ lze také použít podobně jako např. sloveso arrive, tedy ve smyslu dostat se, dorazit.

What time do you usually get to work? TTT *13
It was 5 o'clock when I got to the train station. TTT *14  

get = začít, změna stavu

Sloveso get/'get/ se velice často používá, když se něco změní. Takto se používá buď s přídavnými jmény, nebo s minulým příčestím.

get + přídavné jméno:

It's getting dark. TTT *15
He got really angry when he heard that. TTT *16  

get + minulé příčestí:

Let's do something. I'm getting bored. TTT *17
He got hungry so he bought a small sandwich. TTT *18  

Pozn.: Podrobnosti v článku GET – změna stavu.

get = začít

Existuje několik velice častých vazeb (především v mluvené angličtině), kde se get objevuje s ingovým tvarem slovesa (přítomným příčestím). Potom má význam začít, pustit se do apod.

It's late. I think I should get going. TTT *19
Come on! Let's get moving! TTT *20

get = chápat

Sloveso get má spoustu významů, jedním z nich je chápat, pochopit.

Do you get it? TTT *21
Yes, I get it. TTT *22
Don't worry, I'm sure he got it. TTT *23
I don't get that. TTT *24
I'm afraid she didn't get it. TTT *25
I don't think she got the joke. TTT *26  

get sth done = způsobit něco

Vazbu get + předmět + minulé příčestí (get something done) používáme tehdy, když někdo něco způsobí, zapříčiní apod.

got my arm broken. TTT *27
He finally got the book finished. TTT *28
There's a lot of work so let's get it done. TTT *29

Pozn.: Více taky v článku Kauzativní sloveso HAVE: Nechat si něco udělat.

get – trpný rod

V mnoha případech se v hovorové angličtině sloveso get/‘get/ používá místo slovesa 'být’ při vytváření trpného rodu.

My wallet got stolen when I was having lunch. TTT *30
He got expelled from school. TTT *31
got fired yesterday. TTT *32

Závěrem

Vidíte, že významů a použití má sloveso get opravdu mnoho, a to jsme se dotkli jen těch nejčastějších. Také samozřejmě sloveso get tvoří spoustu frázových sloves. Je to skutečně sloveso velice praktické a vyplatí se sednout si a věnovat dostatek času tomu, abyste se ho důkladně naučili a pochopili ho.

Kdykoliv ho uvidíte např. v textu, zastavte se a zamyslete se nad tím, jaký má význam v tom konkrétním případě. Věříme, že se ho brzy naučíte správně a přirozeně používat.

Překlad:
 1. Dal mi peníze. – Dostal jsem peníze.
 2. Dostal jsem k Vánocům nové kolo.
 3. Včera jsem z písemky dostal jedničku.
 4. Koupili jsme si nového psa.
 5. Myslím, že bych si měl pořídit nové auto.
 6. Můžu ti přinést něco k pití?
 7. Můžeš mi přinést kabát?
 8. Měla zpoždění a musela si vzít taxi.
 9. Můžeš jít pěšky nebo můžeš použít autobus.
 10. Jedeme vlakem v šest hodin do New Yorku.
 11. Neměl jsem klíče, a tak jsem prolezl oknem.
 12. Myslíš, že dokážeš vylézt na ten strom?
 13. V kolik obvykle přijíždíš do práce?
 14. Bylo 5 hodin, když jsem dorazil na nádraží.
 15. Stmívá se.
 16. Opravdu se naštval, když to uslyšel.
 17. Pojďme něco dělat. Začínám se nudit.
 18. Dostal hlad, tak si koupil malý sendvič.
 19. Je pozdě. Měl bych už jet.
 20. No tak, pohněme sebou!
 21. Chápeš to?
 22. Ano, chápu to.
 23. Neboj, jsem si jistý, že to pochopil.
 24. Nechápu to.
 25. Bojím se, že to nepochopila.
 26. Myslím, že ten vtip nepochopila.
 27. Zlomil jsem si ruku.
 28. Nakonec tu knihu dopsal.
 29. Je tu spousta práce, tak to pojďme udělat.
 30. Ukradli mi peněženku, když jsem obědval.
 31. Vyhodili ho ze školy.
 32. Včera mě vyhodili z práce.
Přepis bublinkové nápovědy: