Help for English

"Let me ..."

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.10.2014

Sloveso LET jistě znáte, ale určitě se hodí naučit se ho používat i v situacích pro Čechy možná trochu neobvyklých.“Let me …”

Sloveso let jistě znáte ve významu nechat nebo dovolit. Přesto se najde mnoho situací, kdy byste toto sloveso v angličtině použili, ale v češtině nezní zrovna přirozeně. Běžné použití je tedy jasné. Např.:

Don't let him touch it. TTT
I'll never let him open that door. TTT
She didn't let me finish it. TTT  

Let me go there. TTT
Let me think about it. TTT  

U všech těchto vět se bavíme o tom, že někdo někomu něco povolil nebo žádáme o povolení (“let me…”). Pro studenty méně známé použití je v případě nabídky.

S takovým použitím se však setkáte pouze v rozkazu první osoby j.č., např.:

Let me open the door for you. = I will open the door for you.

Doslova sice říkáte “dovol mi, abych ti otevřel dveře”, ale nežádáte zde vlastně o povolení, přímo se nabízíte.

Takové použití vás pravděpodobně nepřekvapí a pasivně mu budete zcela jistě rozumět. Druhá věc však je, zda byste ho použili. V češtině totiž nabídku vyřešíme budoucím časem a proto studenti vždy použijí “I will…”.

Můžete namítnout, že i v češtině se takto zdvořile dá vyjádřit nabídka pomoci, ale v angličtině na toto spojení narazíte právě mnohem častěji než v češtině, proto českého studenta toto použití většinou nenapadne.

Pojďme si ukázat několik dalších příkladů:

Let me help you. TTT
Let me open the door for you. TTT
Let me have a look. TTT
Let me check that with my supervisor. TTT
Let me get you something to drink. TTT
Let me bring you a clean glass. TTT  

Všechny tyto věty vyjadřují nabídku a Let me… byste mohli vyměnit za I will….

Možná jste si všimli, že se občas rozdíly mezi žádostí a nabídkou vlastně stírají. Třeba věta Let me have a look může vyjadřovat jak nabídku (že se na to podívám), tak i žádost o svolení (jestli se na to můžu podívat). Pak je to pochopitelně věc kontextu.

Český student by s použitím let v případě žádosti o svolení asi neměl problém. Tento krátký článek vám však chtěl připomenout i trochu méně známé použití.

Pozn.: Pokud jde o překlad českého nechat (viz úvod článku), doporučujeme tento článek.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

'LET ALONE'

Krátký článek o užitečném idiomatickém spojení ‘LET ALONE’ a jeho použití. (upravený článek z roku 2009)

PRE-INTERMEDIATE

Water vocabulary quiz

Kvíz zaměřený na slovní zásobu spojenou s vodou, koupáním, plaváním apod.

PRE-INTERMEDIATE

Vazba předmětu s infinitivem

Naučte se používat vazby typu ‚chtít, aby někdo něco udělal‘ nebo ‚přesvědčit někoho, aby něco udělal‘, tedy vazby se slovesy WANT, MAKE, LET, ALLOW, TELL apod.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno "Let me ..." 8 5007 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 3 lety