Help for English

'LET ALONE'

INTERMEDIATE Vydáno dne 22.04.2018

Krátký článek o užitečném idiomatickém spojení ‘LET ALONE’ a jeho použití.LET ALONE

Pokud sledujete anglické filmy či seriály nebo čtete anglickou literaturu, pravděpodobně jste se již setkali s idiomem let alone. Jedná se o spojení, které se asi nenaučíte ve škole. Můžete však díky němu oživit svůj projev.

Idiomatické spojení let alone/ˌlet ə'lə­ʊn/ lze nejlépe přeložit natož, natožpak, což teprve. Používá se po záporném tvrzení, kdy říkáte, že další věc je ještě méně pravděpodobná.

She can't afford a flat, let alone a house.
Nemůže si dovolit byt, natož dům.

He can't read yet, let alone write.
Neumí ještě číst, natožpak psát.

Před let alone by měla být čárka a nejčastěji narazíte na toto spojení před podstatným jménem nebo slovesem.

let alone + podstatné jméno

I can't afford a girlfriend, let alone a wife. TTT *1
The flat doesn't even have a living room, let alone a study. TTT *2
The bag is too small for a tablet, let alone a regular laptop. TTT *3
A good marriage is hard to keep up, let alone a bad one. TTT *4
We don't have a room for a single person, let alone a group of ten. TTT *5
You know nothing about the current affairs in our country, let alone our politics. TTT *6  

let alone + sloveso

His wife can't make a coffee, let alone cook a meal. TTT *7
She couldn't go there by train, let alone fly there. TTT *8
Little Tom can't even read yet, let alone count. TTT *9
He was too drunk to throw the ball, let alone catch it. TTT *10
I don't think he will open the book you bought him, let alone read it. TTT *11  

Pozn.: Tvar slovesa je nejčastěji infinitiv bez ‘to’.

let alone + předložka

Dating can be hard at any age, let alone after 50. TTT *12
I can't work in the morning, let alone before breakfast. TTT *13
I didn't know I could place my songs on a CD, let alone on the same CD with my photos. TTT *14  

MUCH LESS

Spojení let alone lze nahradit formálnějším much less/'mʌtʃ les:

She can't afford a flat, let alone a house.
She can't afford a flat, much less a house.

He can't read yet, let alone write.
He can't read yet, much less write.

Můžete se také setkat se spojeními still less nebo even less. Nepoužívají se však tak často.

Překlad:
 1. Nemohu si dovolit přítelkyni, natož manželku.
 2. Ten byt nemá ani obývací pokoj, natož studovnu.
 3. Ta taška je příliš malá pro tablet, natožpak pro běžný notebook.
 4. Dobré manželství je těžké udržovat, natožpak špatné.
 5. Nemáme místo ani pro jediného člověka, natož skupinu deseti lidí.
 6. Nevíš nic o nejnovějších událostech v naší zemi, natožpak o naší politice.
 7. Jeho manželka neumí udělat kávu, natožpak uvařit nějaké jídlo.
 8. Nemohla by tam jet ani vlakem, natož letět.
 9. Malý Tom ještě ani neumí číst, natož počítat.
 10. Byl příliš opilý hodit ten míč, natož pak ho chytit.
 11. Nemyslím si, že si tu knihu, kterou jsi mu koupil, otevře, natožpak přečte.
 12. Randění může být těžké v jakémkoli věku, natožpak po padesátce.
 13. Nemohu dopoledne pracovat, natožpak před snídaní.
 14. Nevěděl jsem, že mohu umístit své písničky na CD, natožpak na stejné CD, kde už mám své fotografie.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
PRE-INTERMEDIATE

"Let me ..."

Sloveso LET jistě znáte, ale určitě se hodí naučit se ho používat i v situacích pro Čechy možná trochu neobvyklých.
PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: NECHAT (5x jinak)

Pět způsobů, jak se dá přeložit sloveso “nechat”.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno 'LET ALONE' 15 16855 Od Gera poslední příspěvek
před 6 lety