Help for English

'LET ALONE'

INTERMEDIATE Vydáno dne 22.04.2018

Krátký článek o užitečném idiomatickém spojení ‘LET ALONE’ a jeho použití. (upravený článek z roku 2009)LET ALONE

Pokud sledujete anglické filmy či seriály nebo čtete anglickou literaturu, pravděpodobně jste se již setkali s idiomem let alone. Jedná se o spojení, které se asi nenaučíte ve škole. Můžete však díky němu oživit svůj projev.

Idiomatické spojení let alone lze nejlépe přeložit natož, natožpak, což teprve. Používá se po záporném tvrzení, kdy říkáte, že další věc je ještě méně pravděpodobná.

She can't afford a flat, let alone a house.
Nemůže si dovolit byt, natož dům.

He can't read yet, let alone write.
Neumí ještě číst, natožpak psát.

Před let alone by měla být čárka a nejčastěji narazíte na toto spojení před podstatným jménem nebo slovesem.

let alone + podstatné jméno

I can't afford a girlfriend, let alone a wife. TTT
The flat doesn't even have a living room, let alone a study. TTT
The bag is too small for a tablet, let alone a regular laptop. TTT
A good marriage is hard to maintain, let alone a bad one. TTT
We don't have a room for a single person, let alone a group of ten. TTT
You know nothing about the current affairs in our country, let alone our politics. TTT 

let alone + sloveso

His wife can't make a coffee, let alone cook a meal. TTT
She couldn't go there by train, let alone fly there. TTT
Little Tom can't even read yet, let alone count. TTT
He was too drunk to throw the ball, let alone catch it. TTT
I don't think he will open the book you bought him, let alone read it. TTT  

Pozn.: Tvar slovesa je nejčastěji infinitiv bez ‘to’.

let alone + předložka

Dating can be hard at any age, let alone after 50. TTT
I can't work in the morning, let alone before breakfast. TTT
I didn't know I could place my songs on a CD, let alone on the same CD with my photos. TTT 

MUCH LESS

Spojení let alone lze nahradit formálnějším much less:

She can't afford a flat, let alone a house.
She can't afford a flat, much less a house.

He can't read yet, let alone write.
He can't read yet, much less write.

Můžete se také setkat se spojeními still less nebo even less. Nepoužívají se však tak často.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

"Let me ..."

Sloveso LET jistě znáte, ale určitě se hodí naučit se ho používat i v situacích pro Čechy možná trochu neobvyklých.
PRE-INTERMEDIATE

Water vocabulary quiz

Kvíz zaměřený na slovní zásobu spojenou s vodou, koupáním, plaváním apod.

PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno 'LET ALONE' 15 14523 Od Gera poslední příspěvek
před 2 lety