"Let me ..."

Vydáno dne 29.10.2014

Sloveso LET jistě znáte, ale určitě se hodí naučit se ho používat i v situacích pro Čechy možná trochu neobvyklých.“Let me …”

Sloveso let jistě znáte ve významu nechat nebo dovolit. Přesto se najde mnoho situací, kdy byste toto sloveso v angličtině použili, ale v češtině nezní zrovna přirozeně. Běžné použití je tedy jasné. Např.:

Don't let him touch it. TTT *1
I'll never let him open that door. TTT *2
She didn't let me finish it. TTT *3  

Let me go there. TTT *4
Let me think about it. TTT *5  

U všech těchto vět se bavíme o tom, že někdo někomu něco povolil nebo žádáme o povolení (“let me…”). Pro studenty méně známé použití je v případě nabídky.

S takovým použitím se však setkáte pouze v rozkazu první osoby j.č., např.:

Let me open the door for you. = I will open the door for you.

Doslova sice říkáte “dovol mi, abych ti otevřel dveře”, ale nežádáte zde vlastně o povolení, přímo se nabízíte.

Takové použití vás pravděpodobně nepřekvapí a pasivně mu budete zcela jistě rozumět. Druhá věc však je, zda byste ho použili. V češtině totiž nabídku vyřešíme budoucím časem a proto studenti vždy použijí “I will…”.

Můžete namítnout, že i v češtině se takto zdvořile dá vyjádřit nabídka pomoci, ale v angličtině na toto spojení narazíte právě mnohem častěji než v češtině, proto českého studenta toto použití většinou nenapadne.

Pojďme si ukázat několik dalších příkladů:

Let me help you. TTT *6
Let me open the door for you. TTT *7
Let me have a look. TTT *8
Let me check that with my supervisor. TTT *9
Let me get you something to drink. TTT *10
Let me bring you a clean glass. TTT *11  

Všechny tyto věty vyjadřují nabídku a Let me… byste mohli vyměnit za I will….

Možná jste si všimli, že se občas rozdíly mezi žádostí a nabídkou vlastně stírají. Třeba věta Let me have a look může vyjadřovat jak nabídku (že se na to podívám), tak i žádost o svolení (jestli se na to můžu podívat). Pak je to pochopitelně věc kontextu.

Český student by s použitím let v případě žádosti o svolení asi neměl problém. Tento krátký článek vám však chtěl připomenout i trochu méně známé použití.

Pozn.: Pokud jde o překlad českého nechat (viz úvod článku), doporučujeme tento článek.

Překlad:
 1. Nedovol mu se toho dotknout.
 2. Nikdy mu nedovolím otevřít ty dveře.
 3. Nenechala mě to dokončit.
 4. Nech mě tam jít.
 5. Dovolte mi o tom popřemýšlet.
 6. Pomohu ti.
 7. Otevřu ti dveře.
 8. Podívám se na to.
 9. Zjistím, jak to je, u svého nadřízeného.
 10. Donesu ti něco k pití.
 11. Přinesu vám čistou skleničku.
Přepis bublinkové nápovědy: