Kauzativní sloveso HAVE: Nechat si něco udělat

Vydáno dne 18.09.2018

Použití slovesa HAVE ve významu ‘dát si něco udělat’ a v dalších podobných strukturách.Kauzativní sloveso HAVE: Dát si něco udělat

Dokážete si sami spravit auto? Pokud to někdo dokáže, může říct např.:

I can fix the car myself. TTT *1  

V opačném případě bychom potřebovali umět říct, že si auto necháme opravit někým jiným. Právě o tom bude tento článek – o tzv. kauzativním slovesu have. To lze použít pro vyjádření toho, že si např. dáte spravit auto, necháte vyčistit sako, či necháte vymalovat byt. Danou věc tedy člověk nedělá sám, ale dělá ji pro něj někdo jiný.

Bude se jednat především o vazbu:

Je to tedy sloveso have, za kterým následuje předmět (koho/co), a nakonec ještě minulé příčestí významového slovesa (tedy sloveso s koncovkou -ed nebo třetí tvar nepravidelných sloves). Prakticky např.:

Ve větách by to potom vypadalo třeba takto:

There was something wrong with my car but I had it fixed. TTT *2
Stay away from me or I'll have you fired. TTT *3
I'm having my kitchen redone. TTT *4
You should have the lawn mowed every once in a while. TTT *5
That's a 1967 Camaro. He had it imported from the States. TTT *6
If you order online, you can either pick it up yourself or have it delivered. TTT *7  

Pozor, nepleťte si tuto vazbu s předpřítomným časem:

Ve stejné vazbě se používá i hovorovější get:

You should get that fixed. It's a fire hazard, you know. TTT *8
got the tickets delivered to my parents' address. TTT *9  

Stejná struktura je možná i se slovesy want/'wɒnt/, need/'ni:d/ či would like/wʊd'laɪk:

need the bike fixed by Thursday. TTT *10
What time would you like the food delivered? TTT *11
No, I don't want the windshield washed. TTT *12  

Nepříjemné události

Vazba have sth done se používá také tehdy, když se člověku stalo něco nepříjemného, nechtěného, např. ukradli mu auto:

had my car stolen last week. TTT *13  

Zde se samozřejmě nejedná o to, že by někoho pověřil, aby mu to auto ukradl. Prostě se to stalo. Stejně by mohl říci:

My car was stolen last week. TTT *14  

Vazba have sth done však lépe vyjadřuje onu nepříjemnost situace.

Podobně např.:

He had his arm broken in a skiing accident. TTT *15
We had our apartment broken into this summer. They never found the culprit. TTT *16
My son had his tooth broken by another kid at school. TTT *17
The singer had her reputation ruined by the media. TTT *18  

Opět lze v těchto případech použít i sloveso get, i když to může evokovat jistou míru toho, že si danou věc člověk sám způsobil.

They got all their money stolen when they were in Mexico. TTT *19
Don't get yourselves killed! TTT *20  

Sloveso get v této vazbě také může vyjadřovat, že někdo něco dokončil:

He finally got the book finished. TTT *21
There's a lot of work to do so let's get it done. TTT *22  

Nechat někoho, aby něco udělal

Potřebujeme-li vyjádřit i “od koho (si něco chceme nechat udělat)”, můžeme použít předložku by/'baɪ/

If you don't know how to set it up yourself, have it done by a professional. TTT *23
Two years ago I got my bathroom done by this company. TTT *24  

Můžeme ale také použít trochu jinou strukturu:

I'll have my father fix the car. TTT *25
Wait, we'll have someone help you. TTT *26
I used to have my older brother buy me beer. TTT *27  

Se slovesem have se zde váže holý infinitiv (bez částice to). Pokud bychom zde chtěli použít sloveso get, použijeme klasický infinitiv (s částicí to).

I'll get my father to fix the car. TTT *28
I'll get someone to help you! TTT *29
Can you get your brother to buy us a few beers? TTT *30  

O podobných vazbách se dočtete více v samostatném článku Vazba předmětu s infinitivem.

Způsobit, aby něco začalo

Poslední vazbou, kterou zmíníme, je tato:

Sloveso have (či get) se zde neváže s minulým příčestím ani infinitivem, ale s příčestím přítomným (slovesem s koncovkou -ing). Tato vazba se používá, když chceme říci, že někdo způsobil, že se něco začalo dít, že někdo s něčím začal apod.

The room is a mess but I hope I'll have it looking presentable in no time. TTT *31
I finally got the engine running. TTT *32
Our accent training program will have you speaking like an American in no time. TTT *33  

Závěrem

Ukázali jsme si několik možných použití kauzativního slovesa have a jemu podobného get. V angličtině se jedná o vazby poměrně časté a proto je důležité jim rozumět a umět je použít.

Nyní si můžete zkusit krátký test: HAVE sth DONE (test)

Doporučujeme také článek Jak vyjádřit: NECHAT (5× jinak).

Překlad:
 1. Umím si auto spravit sám.
 2. Něco jsem měl s autem, ale nechal jsem si ho spravit.
 3. Drž se ode mě zpátky, nebo tě nechám vyhodit.
 4. Nechávám si předělat kuchyň.
 5. Měl by sis tu a tam nechat posekat trávník.
 6. To je Camaro z roku 1967. Nechal si ho dovézt ze Států.
 7. Pokud si objednáte po internetu, můžete si to vyzvednout sami nebo si to nechat doručit.
 8. Měl by sis to dát spravit. Je to požární riziko, chápeš?
 9. Nechal jsem si ty lístky doručit na adresu rodičů.
 10. Potřebuji to kolo mít opravené do čtvrtka.
 11. V kolik hodin byste chtěli to jídlo doručit?
 12. Ne, nechci si nechat umýt čelní sklo.
 13. Minulý týden mi ukradli auto.
 14. Minulý týden mi ukradli auto.
 15. Zlomil si ruku při nehodě na lyžích.
 16. V létě se nám někdo vloupal do bytu. Nikdy toho padoucha nechytili.
 17. Mému synovi ve škole jiné dítě ulomilo zub.
 18. Zpěvaččinu kariéru zničila média.
 19. Když byli v Mexiku, okradli je o všechny peníze.
 20. Ať neskončíte mrtví!
 21. Konečně tu knihu dokončil.
 22. Je potřeba udělat spoustu práce, tak ať už je to hotové.
 23. Pokud to neumíš sám zapojit, nech si to udělat od profesionála.
 24. Před dvěma lety jsem si nechal udělat koupelnu touto firmou.
 25. Nechám tátu, aby to auto opravil.
 26. Počkejte, necháme někoho, aby vám pomohl.
 27. Nechával jsem si kupovat pivo od svého staršího bráchy.
 28. Nechám tátu, aby to auto opravil.
 29. Řeknu někomu, aby ti pomohl.
 30. Můžeš říct bráchovi, aby nám koupil pár piv?
 31. V pokoji je ještě nepořádek, ale doufám, že to brzy udělám tak, aby vypadal reprezentativně.
 32. Konečně se mi podařilo nastartovat motor.
 33. Náš program na trénink přízvuku způsobí, že brzy začneš mluvit jako Američan.
Přepis bublinkové nápovědy: