Help for English

Přídavná jména s infinitivem

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 05.02.2018

Článek o vazbě přídavných jmen a infinitivu sloves, tedy spojeních jako např. NICE TO SEE, DIFFICULT TO DO, IMPORTANT FOR ME TO HAVE apod. (Upravený článek z roku 2012)Přídavná jména s infinitivem

Pravděpodobně jste se již setkali s přídavnými jmény, která jsou dále rozvita (postmodifikována) infinitivem. Možná jste to přešli bez povšimnutí, nebo jste se nad tím pozastavili a zamysleli se, co je to za zvláštní vazbu. Dnes se na tyto struktury podíváme blíže.

Pocity

Nejčastěji se jedná o přídavná jména vyjadřující pocity, emoce apod. Typickým příkladem tedy může být slovíčko HAPPY:

I was happy to see you. TTT

Vidíte, že v češtině bychom přídavné jméno rozvinuli vedlejší větou (byl jsem rád, že…), ale v angličtině dáváme přednost infinitivu (happy to see). Podívejte se na další příklady a možnosti jejich překladu:

I was sad to hear about their break-up. TTT
I'm glad to be back! TTT
You're lucky to have each other. TTT
I'm sorry to hear that. TTT
We'll be thrilled to meet you in person. TTT
Everyone was shocked to hear the news. TTT
I was afraid to go there. TTT 

Příliš / dost

S infinitivem po přídavných jménech se setkáte také ve spojení se slůvkem too – příliš. Podívejme se na příklady:

He's too lazy to help me. TTT
He's too rich to care about the price of gas. TTT
She's too pretty to be single. TTT
You're too short to play basketball. TTT
It's not too late to say you're sorry. TTT
He's too proud to admit he made a mistake. TTT 

Podobně je to se slovíčkem enough – dost, dostatečně:

I'm old enough to make my own decisions. TTT
I wasn't fast enough to win. TTT
He doesn't seem to be healthy enough to play this weekend. TTT 

Je snadné, je důležité…

Vazbu přídavného jména a infinitivu také použijeme, když mluvíme o obtížnosti či důležitosti nějaké činnosti. Tedy např. je těžké něco udělat nebo je důležité něco udělat.

Is it easy to learn English? TTT
It's hard to say ‘I'm sorry’. TTT
It was impossible to finish in time. TTT
It's important to pay attention. TTT
It's pointless to argue with her. TTT 

Pokud bychom chtěli použít infinitiv v podmětu, měli bychom ho nahradit gerundiem (tedy tzv. ingovým tvarem). Infinitiv se totiž v podmětu zpravidla neobjevuje.

It's pointless to argue. =
= Arguing is pointless. TTT
It's easy to learn English.=
= Learning English is easy. TTT 

Infinitivní vazby nemají podmět. Pokud bychom ale chtěli vyjádřit činitele děje v infinitivu, použili bychom vazbu s předložkou for. Porovnejte:

It's easy to say. TTT – snadno se to řekne – nevyjádřený podmět
It's easy for you to say. TTT – je to pro tebe snadné, tobě se to snadno řekne

Další příklady:

It's important for you to listen to me. TTT
It will be hard for anyone to beat her. TTT
It's crucial for us to work together. TTT
It's better for them to stay unmarried. TTT
Is it easier for girls to get a job? TTT 

Podmětem v těchto větách zatím bylo pomocné it (říká se mu také introductory či preparatory IT). My ale jako podmět můžeme použít i podstatné jméno, přesněji řečeno předmět infinitivu.

It is easy to read the book.
= The book is easy to read. TTT
It was impossible to answer the question.
= The question was impossible to answer. TTT
It is hard to find such people. –
= Such people are hard to find. TTT
It is easy to talk to him. –
= He is easy to talk to. TTT 

Všimněte si zde toho, že se zde běžně používá činný rod. Nemusíte tedy vytvářet složité impossible to be answered (stačí impossible to answer) či hard to be found (stačí hard to find) apod.

It's very kind of you

Větu z tohoto nadpisu jste jistě již někde viděli či zaslechli. Pomocí přídavného jména a předložky of vyjadřujeme, co si myslíme o tom, co někdo udělal, jak se kdo zachoval apod.

It's very kind of you. TTT
It was thoughtful of him. TTT
That was so stupid of you! TTT 

Pozor, v češtině používáme předložku od, v angličtině by nás to mohlo svádět k from. To však nejde.

It was very kind from you.

I tato struktura bývá doplněna infinitivem:

It was thoughtful of him to see her when she was in the hospital. TTT
It was cruel of the writer to leave the readers hanging like that. TTT
It's careless of them to leave the door unlocked when they go out. TTT 

Záporný infinitiv

Ve výše uvedených případech může přijít vhod i tzv. záporný infinitiv. Ten se tvoří přidáním not před částici to (not to be, not to do atd.)

You were lucky not to get hurt. TTT
It's important for you not to listen to them. TTT
It was kind of you not to mention it. TTT 

Závěrem

Cílem tohoto článku bylo přiblížit Vám zajímavou anglickou strukturu, díky které se vaše vyjadřovací schopnosti v psaném i mluveném projevu mohou radikálně zlepšit.

Prostudujte si tedy jednotlivé případy a všimněte si, jaký typ přídavných jmen se v nich používá. Potom si zkuste vymyslet vlastní příkladové věty nejlépe z vlastního života, z vlastního prostředí, mluvte či pište o skutečných událostech, skutečných lidech apod. Brzy si tak jistě vazby zažijete a budete schopni je používat zcela přirozeně, kdykoliv to bude vhodné.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Pořadí přídavných jmen (test 2)

Víte, jak před podstatným jménem správně seřadit dvě přídavná jména? Vyzkoušejte si nový test.

INTERMEDIATE

Pořadí přídavných jmen (test)

Vyzkoušejte si, zda víte, jak seřadit více přídavných jmen u podstatného jmé­na.
INTERMEDIATE

Pozice přídavných jmen (cvičení)

Mohou uvedená přídavná jména stát před podstatným jménem nebo pouze za sponovým slovesem? Nebo jsou možné obě varianty?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přídavná jména s infinitivem 15 21900 Od Marek Vít poslední příspěvek
před rokem