Help for English

Přídavná jména s infinitivem

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 05.02.2018

Článek o vazbě přídavných jmen a infinitivu sloves, tedy spojeních jako např. NICE TO SEE, DIFFICULT TO DO, IMPORTANT FOR ME TO HAVE apod.Přídavná jména s infinitivem

Pravděpodobně jste se již setkali s přídavnými jmény, která jsou dále rozvita (postmodifikována) infinitivem. Možná jste to přešli bez povšimnutí, nebo jste se nad tím pozastavili a zamysleli se, co je to za zvláštní vazbu. Dnes se na tyto struktury podíváme blíže.

Pocity

Nejčastěji se jedná o přídavná jména vyjadřující pocity, emoce apod. Typickým příkladem tedy může být slovíčko HAPPY:

I was happy to see you. TTT *1  

Vidíte, že v češtině bychom přídavné jméno rozvinuli vedlejší větou (byl jsem rád, že…), ale v angličtině dáváme přednost infinitivu (happy to see). Podívejte se na další příklady a možnosti jejich překladu:

I was sad to hear about their break-up. TTT *2
I'm glad to be back! TTT *3
You're lucky to have each other. TTT *4
I'm sorry to hear that. TTT *5
We'll be thrilled to meet you in person. TTT *6
Everyone was shocked to hear the news. TTT *7
I was afraid to go there. TTT *8  

Příliš / dost

S infinitivem po přídavných jménech se setkáte také ve spojení se slůvkem too – příliš. Podívejme se na příklady:

He's too lazy to help me. TTT *9
He's too rich to care about the price of gas. TTT *10
She's too pretty to be single. TTT *11
You're too short to play basketball. TTT *12
It's not too late to say you're sorry. TTT *13
He's too proud to admit he made a mistake. TTT *14  

Podobně je to se slovíčkem enough – dost, dostatečně:

I'm old enough to make my own decisions. TTT *15
I wasn't fast enough to win. TTT *16
He doesn't seem to be healthy enough to play this weekend. TTT *17  

Je snadné, je důležité…

Vazbu přídavného jména a infinitivu také použijeme, když mluvíme o obtížnosti či důležitosti nějaké činnosti. Tedy např. je těžké něco udělat nebo je důležité něco udělat.

Is it easy to learn English? TTT *18
It's hard to say ‘I'm sorry’. TTT *19
It was impossible to finish in time. TTT *20
It's important to pay attention. TTT *21
It's pointless to argue with her. TTT *22  

Pokud bychom chtěli použít infinitiv v podmětu, měli bychom ho nahradit gerundiem (tedy tzv. ingovým tvarem). Infinitiv se totiž v podmětu zpravidla neobjevuje.

It's pointless to argue. =
= Arguing is pointless. TTT *23
It's easy to learn English.=
= Learning English is easy. TTT *24  

Infinitivní vazby nemají podmět. Pokud bychom ale chtěli vyjádřit činitele děje v infinitivu, použili bychom vazbu s předložkou for. Porovnejte:

It's easy to say. TTT *25 – snadno se to řekne – nevyjádřený podmět
It's easy for you to say. TTT *26 – je to pro tebe snadné, tobě se to snadno řekne

Další příklady:

It's important for you to listen to me. TTT *27
It will be hard for anyone to beat her. TTT *28
It's crucial for us to work together. TTT *29
It's better for them to stay unmarried. TTT *30
Is it easier for girls to get a job? TTT *31  

Podmětem v těchto větách zatím bylo pomocné it (říká se mu také introductory či preparatory IT). My ale jako podmět můžeme použít i podstatné jméno, přesněji řečeno předmět infinitivu.

It is easy to read the book.
= The book is easy to read. TTT *32
It was impossible to answer the question.
= The question was impossible to answer. TTT *33
It is hard to find such people. –
= Such people are hard to find. TTT *34
It is easy to talk to him. –
= He is easy to talk to. TTT *35  

Všimněte si, že se zde běžně používá činný rod. Nemusíte tedy vytvářet složité impossible to be answered (stačí impossible to answer) či hard to be found (stačí hard to find) apod.

It's very kind of you

Větu z tohoto nadpisu jste jistě již někde viděli či zaslechli. Pomocí přídavného jména a předložky of vyjadřujeme, co si myslíme o tom, co někdo udělal, jak se kdo zachoval apod.

It's very kind of you. TTT *36
It was thoughtful of him. TTT *37
That was so stupid of you! TTT *38  

Pozor, v češtině používáme předložku od, v angličtině by nás to mohlo svádět k from. To však nejde.

It was very kind from you.

I tato struktura bývá doplněna infinitivem:

It was thoughtful of him to see her when she was in the hospital. TTT *39
It was cruel of the writer to leave the readers hanging like that. TTT *40
It's careless of them to leave the door unlocked when they go out. TTT *41  

Záporný infinitiv

Ve výše uvedených případech může přijít vhod i tzv. záporný infinitiv. Ten se tvoří přidáním not před částici to (not to be, not to do atd.)

You were lucky not to get hurt. TTT *42
It's important for you not to listen to them. TTT *43
It was kind of you not to mention it. TTT *44  

Závěrem

Cílem tohoto článku bylo přiblížit Vám zajímavou anglickou strukturu, díky které se vaše vyjadřovací schopnosti v psaném i mluveném projevu mohou radikálně zlepšit.

Prostudujte si tedy jednotlivé případy a všimněte si, jaký typ přídavných jmen se v nich používá. Potom si zkuste vymyslet vlastní příkladové věty nejlépe z vlastního života, z vlastního prostředí, mluvte či pište o skutečných událostech, skutečných lidech apod. Brzy si tak jistě vazby zažijete a budete schopni je používat zcela přirozeně, kdykoliv to bude vhodné.

Překlad:
 1. Byl jsem rád, že tě vidím.
 2. Byl jsem smutný, když jsem uslyšel o jejich rozchodu.
 3. Jsem rád, že jsem zpátky.
 4. Máte štěstí, že máte jeden druhého.
 5. To je mi líto, že to slyším.
 6. Budeme nadšeni, že se s tebou budeme moci setkat osobně.
 7. Všichni byli v šoku, když tu zprávu uslyšeli.
 8. Bál jsem se tam jít.
 9. Je moc líný na to, aby mi pomohl.
 10. Je moc bohatý na to, aby si dělal starosti s tím, kolik stojí benzín.
 11. Je příliš hezká na to, aby byla nezadaná.
 12. Jsi moc malý na to, abys hrál basketbal.
 13. Není pozdě na to, abys řekl, že tě to mrzí.
 14. Je moc hrdý na to, aby přiznal, že udělal chybu.
 15. Jsem dost starý na to, abych dělal vlastní rozhodnutí.
 16. Nebyl jsem dost rychlý na to, abych vyhrál.
 17. Nezdá se, že by byl dost zdravý na to, aby tento víkend hrál.
 18. Je snadné naučit se anglicky?
 19. Je těžké říct ‘promiň’.
 20. Bylo nemožné dokončit to včas.
 21. Je důležité dávat pozor.
 22. Je zbytečné se s ní hádat.
 23. Je zbytečné se hádat.
 24. Učení se anglicky je snadné.
 25. To se snadno řekne.
 26. To se ti snadno řekne.
 27. Je důležité, abys mě poslouchal.
 28. Bude těžké, aby ji kdokoliv porazil.
 29. Je naprosto nezbytné, abychom spolupracovali.
 30. Je pro ně lepší, když se nevezmou.
 31. Je pro dívky snadnější najít práci?
 32. Ta kniha se snadno čte.
 33. Tu otázku bylo nemožné zodpovědět.
 34. Takoví lidé se těžko hledají.
 35. Snadno se s ním povídá.
 36. Je to od tebe velmi milé.
 37. Bylo to od něho pozorné.
 38. To byla taková hloupost, co jsi udělal!
 39. Bylo od něho pozorné, že ji navštívil, když byla v nemocnici.
 40. Bylo to od toho spisovatele kruté, že čtenáře nechal takto ‘viset’.
 41. Je to od nich neopatrné, že nechávají dveře odemčené, když jdou ven.
 42. Měl jsi štěstí, že se ti nic nestalo.
 43. Je důležité, abys je neposlouchal.
 44. Bylo od tebe milé, že jsi to nezmínil.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Pořadí přídavných jmen (test 2)

Víte, jak před podstatným jménem správně seřadit dvě přídavná jména? Vyzkoušejte si nový test.

INTERMEDIATE

Pozice přídavných jmen (cvičení)

Mohou uvedená přídavná jména stát před podstatným jménem nebo pouze za sponovým slovesem? Nebo jsou možné obě varianty?

INTERMEDIATE

Přídavná jména s předložkami

Procvičte si správné kombinace přídavných jmen s předložkami.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přídavná jména s infinitivem 15 25493 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 5 lety