Help for English

So much needs to be done!

INTERMEDIATE Vydáno dne 26.09.2017

Cvičení zaměřené na vazby NEED TO BE DONE a NEED DOING.So much needs to be done!

V tomto cvičení se podíváme na dva slovesné vzorce se slovesem need/'ni:d/. Pokud chceme říci, že je něco potřeba udělat, máme na výběr dvě odlišné struktury:

 • need + trpný infinitiv (to be done)

The garden needs to be watered. TTT 

 • need + gerundium (doing)

The garden needs watering. TTT 

Význam těchto struktur je stejný, můžeme je mezi sebou libovolně zaměňovat. Oba vzorce si nyní můžete procvičit.


Do první pětice vět doplňte vazbu needtrpným infinitivem (need(s) to be done) následujících pěti sloves a stiskněte “vyhodnotit”.

change / fix / mow / redecoratewash

 1. The lawn is overgrown. It .

 2. The windows are dirty. They .

 3. The light bulb is burned out. It .

 4. There's a hole in the roof. It .

 5. The wallpaper is peeling off. The room .


Do druhé pětice vět doplňte vazbu need + gerundium (need(s) doing) následujících pěti sloves a stiskněte “vyhodnotit”.

repaint / repair / replace / sweepunclog

 1. The fence is rusty. It .

 2. There's dust on the floor. It .

 3. The toilet won't flush properly. It .

 4. The carpet is old and ugly. It .

 5. There's something wrong with my car. It .Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Need for Speed Underground

Words from the game about fast cars
PRE-INTERMEDIATE

"What I Need" by The Lightbox Exhibit

Pohodový popsong v podání skupiny The Lightbox Exhibit, při poslechu doplníte do textu chybějící slova a nakonec si budete celý text moci přečíst i s českým překladem.
UPPER-INTERMEDIATE

Verb Patterns (slovesné vzorce)

(Opravený a doplněný článek z roku 2008) Článek o tom, jak to vypadá, když jsou v anglické větě dvě slovesa za sebou.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář