Help for English

So much needs to be done!

INTERMEDIATE Vydáno dne 26.09.2017

Cvičení zaměřené na vazby NEED TO BE DONE a NEED DOING.So much needs to be done!

V tomto cvičení se podíváme na dva slovesné vzorce se slovesem need/'ni:d/. Pokud chceme říci, že je něco potřeba udělat, máme na výběr dvě odlišné struktury:

 • need + trpný infinitiv (to be done)

The garden needs to be watered. TTT 

 • need + gerundium (doing)

The garden needs watering. TTT 

Význam těchto struktur je stejný, můžeme je mezi sebou libovolně zaměňovat. Oba vzorce si nyní můžete procvičit.


Do první pětice vět doplňte vazbu needtrpným infinitivem (need(s) to be done) následujících pěti sloves a stiskněte “vyhodnotit”.

change / fix / mow / redecoratewash

 1. The lawn is overgrown. It .

 2. The windows are dirty. They .

 3. The light bulb is burned out. It .

 4. There's a hole in the roof. It .

 5. The wallpaper is peeling off. The room .


Do druhé pětice vět doplňte vazbu need + gerundium (need(s) doing) následujících pěti sloves a stiskněte “vyhodnotit”.

repaint / repair / replace / sweepunclog

 1. The fence is rusty. It .

 2. There's dust on the floor. It .

 3. The toilet won't flush properly. It .

 4. The carpet is old and ugly. It .

 5. There's something wrong with my car. It .Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Trpný rod II - 'The passive is said to be difficult.'

Vysvětlení jednoho specifického použití trpného rodu. Co přesně znamená věta ‚The passive is said to be difficult‘? Jak se podobné věty tvoří?
UPPER-INTERMEDIATE

Verb Patterns (slovesné vzorce)

(Opravený a doplněný článek z roku 2008) Článek o tom, jak to vypadá, když jsou v anglické větě dvě slovesa za sebou.
PRE-INTERMEDIATE

Trpný rod (the passive)

V tomto příspěvku se dočtete, k čemu trpný rod slouží a proč je v angličtině obzvláště důležitý. Naučíte se ho tvořit a převádět věty v činném rodě do trpného.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář