Help for English

So much needs to be done!

INTERMEDIATE Vydáno dne 26.09.2017

Cvičení zaměřené na vazby NEED TO BE DONE a NEED DOING.So much needs to be done!

V tomto cvičení se podíváme na dva slovesné vzorce se slovesem need/'ni:d/. Pokud chceme říci, že je něco potřeba udělat, máme na výběr dvě odlišné struktury:

 • need + trpný infinitiv (to be done)

The garden needs to be watered. TTT 

 • need + gerundium (doing)

The garden needs watering. TTT 

Význam těchto struktur je stejný, můžeme je mezi sebou libovolně zaměňovat. Oba vzorce si nyní můžete procvičit.


Do první pětice vět doplňte vazbu needtrpným infinitivem (need(s) to be done) následujících pěti sloves a stiskněte “vyhodnotit”.

change / fix / mow / redecoratewash

 1. The lawn is overgrown. It .

 2. The windows are dirty. They .

 3. The light bulb is burned out. It .

 4. There's a hole in the roof. It .

 5. The wallpaper is peeling off. The room .


Do druhé pětice vět doplňte vazbu need + gerundium (need(s) doing) následujících pěti sloves a stiskněte “vyhodnotit”.

repaint / repair / replace / sweepunclog

 1. The fence is rusty. It .

 2. There's dust on the floor. It .

 3. The toilet won't flush properly. It .

 4. The carpet is old and ugly. It .

 5. There's something wrong with my car. It .
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Vazba BE + infinitiv

Kdy a jak se používá vazba slovesa BÝT a infinitivu.
PRE-INTERMEDIATE

STOP SMOKING vs. STOP TO SMOKE

Po slovesu STOP následuje většinou gerundium. Není to tak vždy. Víte proč?
PRE-INTERMEDIATE

Opisy modálních sloves

Co jsou to tzv. opisy způsobových sloves, k čemu slouží a jak se používají.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář