Help for English

TRY TO OPEN vs. TRY OPENING (verb patterns)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 20.10.2012

Sloveso TRY se může vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam.TRY TO OPEN vs. TRY OPENING (verb patterns)

Dnešní článek se zaměří na jeden ze slovesných vzorců. Slovesné vzorce (verb patterns) určují, zda se určité sloveso váže s infinitivem, gerundiem, nebo třeba předložkou. Více si přečtěte v článku Verb Patterns (slovesné vzorce).

TRY patří do kategorie sloves, která se mohou vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Dochází však ke značné změně ve významu.

Podívejte se například na tyto dvě věty:

Can you try to open the window? I think it's stuck. TTT
If you're hot, try opening the window. It might help. TTT

V českém překladu se obě situace mohou přeložit jako “zkusit otevřít”, ale angličtině má použití infinitivu a gerundia jasný důvod.

try to open

Pokud za slovesem ‘try’ použijete infinitiv, nevíte, zda se vám daná činnost podaří. V češtině by se tento význam dal přeložit taky jako pokusit se nebo snažit se.

try opening

Pokud naopak za slovesem ‘try’ použijete gerundium, víte, že se vám daná činnost podaří, a zajímá vás výsledek.

Pro lepší pochopení si pojďme ukázat několik dalších příkladů. V žárovkách najdete český překlad společně s vysvětlením.

The girl tried to reach the biscuit jar but she wasn't tall enough. TTT
I'm just trying to help you. TTT
He tried to persuade her, but she wouldn't listen. TTT
What are you trying to do? TTT
I'm trying to find my keys. Have you seen them? TTT
Jack is trying to learn English. TTT

I tried using butter instead of margarine and the cake was much better. TTT
If you want to lose some weight, try eating more vegetables. TTT
Try adding more salt. The soup might taste better. TTT
I tried talking to Steve about it, but he didn't want to help us. TTT
She tried turning on the fan, but it was still hot. TTT
Paul tried changing the light bulb, but the lamp still didn't work. TTT

Pojďme si nyní udělat malé cvičení:

  1. He didn't have the key so he tried ________ the chest with a screwdriver.

  2. If you have the hiccups, try ________ some water. It might help.

  3. I tried ________ the problem to my boss, but he didn't really understand.

  4. Try ________ Susan. She might be able to help you.

  5. If your plants are dying even though you water them regularly, try ________ them less often.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

STOP SMOKING vs. STOP TO SMOKE

Po slovesu STOP následuje většinou gerundium. Není to tak vždy. Víte proč?
UPPER-INTERMEDIATE

Verb Patterns (slovesné vzorce)

(Opravený a doplněný článek z roku 2008) Článek o tom, jak to vypadá, když jsou v anglické větě dvě slovesa za sebou.
PRE-INTERMEDIATE

REMEMBER TO LOCK vs. REMEMBER LOCKING

Slovesa REMEMBER a FORGET se mohou vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno TRY TO OPEN vs. TRY OPENING (verb patterns) 15 10154 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 2 lety