TRY TO OPEN vs. TRY OPENING (verb patterns)

Vydáno dne 20.10.2012

Sloveso TRY se může vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam.TRY TO OPEN vs. TRY OPENING (verb patterns)

Dnešní článek se zaměří na jeden ze slovesných vzorců. Slovesné vzorce (verb patterns) určují, zda se určité sloveso váže s infinitivem, gerundiem, nebo třeba s předložkou. Více si přečtěte v článku Verb Patterns (slovesné vzorce).

TRY patří do kategorie sloves, která se mohou vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Dochází však ke značné změně ve významu.

Podívejte se například na tyto dvě věty:

Can you try to open the window? I think it's stuck. TTT *1
If you're hot, try opening the window. It might help. TTT *2  

V českém překladu se obě situace mohou přeložit jako “zkusit otevřít”, ale v angličtině má použití infinitivu nebo gerundia jasný důvod.

try to open

Pokud za slovesem try použijete infinitiv, nevíte, zda se vám daná činnost podaří. V češtině by se tento význam dal přeložit taky jako pokusit se nebo snažit se.

The girl tried to reach the biscuit jar but she wasn't tall enough. TTT *3
I'm just trying to help you. TTT *4
He tried to persuade her, but she wouldn't listen. TTT *5
What are you trying to do? TTT *6
I'm trying to find my keys. Have you seen them? TTT *7
I'm trying to learn English, but it's hard. TTT *8  

try opening

Pokud naopak za slovesem try použijete gerundium, víte, že se vám daná činnost podaří, a zajímá vás výsledek. Samotná akce tedy není složitá a zvládne to každý.

tried using butter instead of margarine and the cake was much better. TTT *9
If you want to lose some weight, try eating healthier food and go for long walks. TTT *10
Try adding more salt. The soup might taste better. TTT *11
tried talking to Steve about it, but he didn't want to help us. TTT *12
She tried turning on the fan, but it was still hot. TTT *13
Paul tried changing the light bulb, but the lamp still didn't work. TTT *14
Have you tried turning it off and on again, madam? TTT *15  

try to open / try opening

Vraťme se tedy k větám ze začátku:

Can you try to open the window? I think it's stuck. TTT *16  

Okno je zaseknuté, možná půjde otevřít, možná ne. My tady prosíme někoho, aby vyzkoušel, zkusil, nebo lépe aby se pokusil okno otevřít. My jsme to třeba zkoušeli a nepodařilo se nám to.

If you're hot, try opening the window. It might help. TTT *17  

Ovšem obecně otevřít okno je přece snadná věc. Zvládne to každý. V druhé větě nejde o zvládnutí otevření okna (jako tomu bylo ve větě první), ale o výsledek. Chceme vědět, zda otevření okna pomůže snížit teplotu v místnosti.

Kdybyste v této větě použili to open, naznačovali byste, že samotné otevření okna bude možná náročné a možná se to tomu člověku ani nepodaří. Věta by pak mluvila o náročnosti otevřít okno, nikoli o snížení teploty.

Překlad:
 1. Můžeš zkusit otevřít to okno? Myslím, že je zaseknuté.
 2. Pokud je ti horko, zkus otevřít okno. Možná to pomůže.
 3. Ta holčička se snažila dosáhnout na sklenici se sušenkami, ale nebyla dost vysoká.
 4. Jen se ti snažím pomoct.
 5. Snažil se ji přesvědčit, ale ona prostě neposlouchala.
 6. Co se snažíš udělat?
 7. Snažím se najít svoje klíče. Neviděl jsi je?
 8. Pokouším se naučit se anglicky, ale je to těžké.
 9. Zkusil jsem použít máslo místo margarínu a ten koláč byl mnohem lepší.
 10. Pokud chceš trochu zhubnout, zkus jíst zdravější jídlo a choď na dlouhé procházky.
 11. Zkus přidat více soli. Možná ta polévka bude chutnat lépe.
 12. Zkusil jsem o tom mluvit s Jackem, ale on nám nechtěl pomoct.
 13. Zkusila zapnout větrák, ale bylo stále horko.
 14. Paul zkusil vyměnit žárovku, ale lampa stále nesvítila.
 15. Zkoušela jste to vypnout a znovu zapnout, madam?
 16. Můžeš zkusit otevřít to okno? Myslím, že je zaseknuté.
 17. Pokud je ti horko, zkus otevřít okno. Možná to pomůže.
Přepis bublinkové nápovědy: