Help for English

REMEMBER TO LOCK vs. REMEMBER LOCKING

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.02.2013

Slovesa REMEMBER a FORGET se mohou vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam.REMEMBER TO LOCK vs. REMEMBER LOCKING

Dnešní článek se zaměří na jeden ze slovesných vzorců. Slovesné vzorce (verb patterns) určují, zda se určité sloveso váže s infinitivem, gerundiem, nebo třeba předložkou. Více si přečtěte v článku Verb Patterns (slovesné vzorce).

Sloveso REMEMBER (stejně jako sloveso FORGET) patří do kategorie sloves, která se mohou vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Dochází však ke značné změně ve významu. Podívejte se například na tyto věty:

I always remember to lock the door. TTT *1
She doesn't remember locking the door. TTT *2

forgot to lock the door. TTT *3
She forgot locking the door. TTT *4

Z rozdílu mezi použitím infinitivu nebo gerundia asi zatím nejste moc moudří. Pokud neznáte správné gramatické použití, asi byste tyto dvojice vět přeložili stejně. Když se ale podíváte na překlad v žárovičkách, zjistíte, že význam je značně odlišný.

remember to lock

Pokud použijete po slovesu remember infinitiv, má pak sloveso význam vzpomenout si. Vy si tedy vzpomenete a uděláte něco. Nejprve tedy technicky vzato přichází děj, že si vzpomenete, až potom něco uděláte.

remember locking

Naopak při použití gerundia má toto sloveso význam pamatovat si (nebo vzpomínat). Pamatujete si, že jste něco před tím udělali. Technicky vzato tedy nejprve uděláte nějakou činnost a pak na to vzpomínáte.

forget to lock

Podobné je to i se slovesem forget. Pokud po něm použijete infinitiv, nejprve jste zapomněli a neudělali pak něco, co jste udělat měli.

forget locking

Při použití gerundia jste zapomněli, že jste něco před tím udělali.

Pro lepší pochopení si pojďme ukázat několik dalších příkladů:

Susan remembered to send the letter. I'm so happy she didn't forget. TTT *5
I will remember to call you when I get there. TTT *6
I never remember to set the alarm clock. TTT *7

John doesn't remember drinking so much. TTT *8
I clearly remember putting the money in the envelope. TTT *9
I will always remember seeing the London Eye for the first time. TTT *10

Susan didn't forget to send the letter. I'm so happy she remembered. TTT *11
I won't forget to call you when I get there. TTT *12
I always forget to set the alarm clock. TTT *13

John forgot drinking so much. TTT *14
How could I forget putting the money in the envelope? TTT *15
I will never forget seeing the London Eye for the first time. TTT *16

Pojďme si nyní udělat malé cvičení:

Překlad:
 1. Vždycky si vzpomenu a zamknu dveře.
 2. Nepamatuje si, že zamkla dveře.
 3. Zapomněl jsem zamknout dveře.
 4. Zapomněla, že zamkla dveře.
 5. Susan si vzpomněla a poslala ten dopis. Jsme moc rád, že nezapomněla.
 6. Budu si pamatovat a zavolám ti, když tam dorazím.
 7. Nikdy si nevzpomenu, abych si nařídil budík.
 8. John si nepamatuje, že toho vypil tolik.
 9. Jasně si pamatuju, že jsem dával ty peníze do té obálky.
 10. Vždycky si budu pamatovat, jak jsem viděl Londýnské oko poprvé.
 11. Susan nezapomněla a poslala ten dopis. Jsme moc rád, že si vzpomněla.
 12. Nezapomenu ti zavolat, až tam přijedu.
 13. Vždycky si zapomenu nařídit budík.
 14. John zapomněl, že toho tolik vypil.
 15. Jak bych mohl zapomenout, že jsem ty peníze dával do té obálky?
 16. Nikdy nezapomenu, jak jsem viděl Londýnské oko poprvé.
 1. I clearly remember ________ to him. Why would I lie to you?

 2. He will always remember ________ to her. It was so romantic.

 3. Remember ________ it in the fridge as soon as you get home.

 4. I forgot ________ her about it. Don't worry, I'll call her now.

 5. I'm afraid I may forget ________ the letter. Why don't you do it yourself?

 6. I will never forget ________ her for the first time.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací English Me anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

TRY TO OPEN vs. TRY OPENING (verb patterns)

Sloveso TRY se může vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam.
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: Slova spojená s pamětí

Slovíčka spojená s pamětí (remember, memory, remind, memorize apod.) se studentům často pletou. V tomto článku se o nich dočtete více.

PRE-INTERMEDIATE

STOP SMOKING vs. STOP TO SMOKE

Po slovesu STOP následuje většinou gerundium. Není to tak vždy. Víte proč?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno REMEMBER TO LOCK vs. REMEMBER LOCKING 7 5182 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 12 hodinami