Help for English

REMEMBER TO LOCK vs. REMEMBER LOCKING

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.02.2013

Slovesa REMEMBER a FORGET se mohou vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam.REMEMBER TO LOCK vs. REMEMBER LOCKING

Dnešní článek se zaměří na jeden ze slovesných vzorců. Slovesné vzorce (verb patterns) určují, zda se určité sloveso váže s infinitivem, gerundiem, nebo třeba předložkou. Více si přečtěte v článku Verb Patterns (slovesné vzorce).

Sloveso REMEMBER (stejně jako sloveso FORGET) patří do kategorie sloves, která se mohou vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Dochází však ke značné změně ve významu. Podívejte se například na tyto věty:

I always remember to lock the door. TTT
She doesn't remember locking the door. TTT

forgot to lock the door. TTT
She forgot locking the door. TTT

Z rozdílu mezi použitím infinitivu nebo gerundia asi zatím nejste moc moudří. Pokud neznáte správné gramatické použití, asi byste tyto dvojice vět přeložili stejně. Když se ale podíváte na překlad v žárovičkách, zjistíte, že význam je značně odlišný.

remember to lock

Pokud použijete po slovesu remember infinitiv, má pak sloveso význam vzpomenout si. Vy si tedy vzpomenete a uděláte něco. Nejprve tedy technicky vzato přichází děj, že si vzpomenete, až potom něco uděláte.

remember locking

Naopak při použití gerundia má toto sloveso význam pamatovat si (nebo vzpomínat). Pamatujete si, že jste něco před tím udělali. Technicky vzato tedy nejprve uděláte nějakou činnost a pak na to vzpomínáte.

forget to lock

Podobné je to i se slovesem forget. Pokud po něm použijete infinitiv, nejprve jste zapomněli a neudělali pak něco, co jste udělat měli.

forget locking

Při použití gerundia jste zapomněli, že jste něco před tím udělali.

Pro lepší pochopení si pojďme ukázat několik dalších příkladů:

Susan remembered to send the letter. I'm so happy she didn't forget. TTT
I will remember to call you when I get there. TTT
I never remember to set the alarm clock. TTT

John doesn't remember drinking so much. TTT
I clearly remember putting the money in the envelope. TTT
I will always remember seeing the London Eye for the first time. TTT

Susan didn't forget to send the letter. I'm so happy she remembered. TTT
I won't forget to call you when I get there. TTT
I always forget to set the alarm clock. TTT

John forgot drinking so much. TTT
How could I forget putting the money in the envelope? TTT
I will never forget seeing the London Eye for the first time. TTT

Pojďme si nyní udělat malé cvičení:

  1. I clearly remember ________ to him. Why would I lie to you?

  2. He will always remember ________ to her. It was so romantic.

  3. Remember ________ it in the fridge as soon as you get home.

  4. I forgot ________ her about it. Don't worry, I'll call her now.

  5. I'm afraid I may forget ________ the letter. Why don't you do it yourself?

  6. I will never forget ________ her for the first time.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: Slova spojená s pamětí

Slovíčka spojená s pamětí (remember, memory, remind, memorize apod.) se studentům často pletou. V tomto článku se o nich dočtete více. (Přepracovaný článek z roku 2006)

PRE-INTERMEDIATE

TRY TO OPEN vs. TRY OPENING (verb patterns)

Sloveso TRY se může vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam.
PRE-INTERMEDIATE

STOP SMOKING vs. STOP TO SMOKE

Po slovesu STOP následuje většinou gerundium. Není to tak vždy. Víte proč?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno REMEMBER TO LOCK vs. REMEMBER LOCKING 3 4698 Od ar poslední příspěvek
před 8 lety