Help for English

REMEMBER TO LOCK vs. REMEMBER LOCKING

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.02.2013

Slovesa REMEMBER a FORGET se mohou vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam.REMEMBER TO LOCK vs. REMEMBER LOCKING

Dnešní článek se zaměří na jeden ze slovesných vzorců. Slovesné vzorce určují, zda se určité sloveso váže s infinitivem, gerundiem, nebo třeba předložkou. Více si přečtěte v článku Verb Patterns (slovesné vzorce).

Sloveso remember/rɪ'mem­bə/ (stejně jako sloveso forget/fə'get/) patří do kategorie sloves, která se mohou vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Dochází však ke značné změně ve významu. Podívejte se například na tyto věty:

I always remember to lock the door. TTT *1
She doesn't remember locking the door. TTT *2  

forgot to lock the door. TTT *3
She forgot locking the door. TTT *4  

Z rozdílu mezi použitím infinitivu nebo gerundia asi zatím nejste moc moudří. Pokud neznáte správné gramatické použití, asi byste tyto dvojice vět přeložili stejně. Když se ale podíváte na překlad v žárovičkách, zjistíte, že význam je odlišný.

remember to lock

Pokud použijete po slovesu infinitiv, má pak význam vzpomenout si, pamatovat si nebo jednoduše nezapomenout. Vy si tedy vzpomenete a uděláte něco (pamatujete na to, nezapomenete to udělat).

remembered to lock the door.
Vzpomněl jsem si a dveře jsem zamknul. (pamatoval jsem na to a udělal jsem to, nezapomněl jsem na to)

I didn't remember to lock the door.
Nevzpomněl jsem si na to ty dveře zamknout. (zapomněl jsem na to)

Did you remember to lock the door?
Vzpomněl sis na to zamknout dveře? (nezapomněl jsi to udělat?)

remember locking

Naopak při použití gerundia má toto sloveso význam vzpomínat si nebo pamatovat si něco z minula. Pamatujete si, že jste něco před tím udělali a teď na to vzpomínáte.

remember locking the door.
Pamatuju si, že jsem ty dveře zamykal.

I don't remember locking the door.
Nepamatuju si, že jsem ty dveře zamykal.

Do you remember locking the door?
Pamatuješ si, že jsi ty dveře zamykal?

Někomu možná pomůže grafické znázornění.

forget to lock

Podobné je to i se slovesem forget. Pokud po něm použijete infinitiv, říkáte, že jste něco zapomněli udělat, nevzpomněli jste si na to.

forgot to lock the door.
Zapomněl jsem ty dveře zamknout. (nevzpomněl jsme si na to, neudělal jsem to)

I didn't forget to lock the door.
Nezapomněl jsem ty dveře zamknout. (vzpomněl jsem si a udělal jsem to)

Did you forget to lock the door?
Ty jsi zapomněl zamknout dveře?

forget locking

Při použití gerundia jste zapomněli, že jste něco před tím udělali.

forgot locking the door.
Zapomněl jsem, že jsem ty dveře zamykal.

I didn't forget locking the door.
Nezapomněl jsem, že jsem ty dveře zamykal.

Did you forget locking the door?
Ty jsi zapomněl, že jsi ty dveře zamykal?

Opět grafické znázornění.

Pro lepší pochopení si pojďme ukázat několik dalších příkladů:

Susan remembered to send the letter. I'm so happy she didn't forget. TTT *5
I will remember to call you when I get there. TTT *6
I never remember to set the alarm clock. TTT *7  

John doesn't remember drinking so much. TTT *8
I clearly remember putting the money into the envelope. TTT *9
I will always remember seeing the London Eye for the first time. TTT *10  

Susan didn't forget to send the letter. I'm so happy she remembered. TTT *11
I won't forget to call you when I get there. TTT *12
I always forget to set the alarm clock. TTT *13  

John forgot drinking so much. TTT *14
How could I forget putting the money in the envelope? TTT *15
I will never forget seeing the London Eye for the first time. TTT *16  

Překlad:
 1. Vždycky si vzpomenu a zamknu dveře.
 2. Nepamatuje si, že zamykala dveře.
 3. Zapomněl jsem zamknout dveře.
 4. Zapomněla, že zamykala dveře.
 5. Susan si vzpomněla a poslala ten dopis. Jsem moc rád, že nezapomněla.
 6. Budu si pamatovat a zavolám ti, když tam dorazím.
 7. Nikdy si nevzpomenu, abych si nařídil budík.
 8. John si nepamatuje, že toho vypil tolik.
 9. Jasně si pamatuju, že jsem dával ty peníze do té obálky.
 10. Vždycky si budu pamatovat, jak jsem viděl Londýnské oko poprvé.
 11. Susan nezapomněla a poslala ten dopis. Jsem moc rád, že si vzpomněla.
 12. Nezapomenu ti zavolat, až tam přijedu.
 13. Vždycky si zapomenu nařídit budík.
 14. John zapomněl, že toho tolik vypil.
 15. Jak bych mohl zapomenout, že jsem ty peníze dával do té obálky?
 16. Nikdy nezapomenu, jak jsem viděl Londýnské oko poprvé.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: Slova spojená s pamětí

Slovíčka spojená s pamětí (remember, memory, remind, memorize apod.) se studentům často pletou. V tomto článku se o nich dočtete více.

PRE-INTERMEDIATE

TRY TO OPEN vs. TRY OPENING (verb patterns)

Sloveso TRY se může vázat jak s infinitivem, tak s gerundiem. Změní se však význam.
PRE-INTERMEDIATE

Memory words test

Test používání slovíček spojených s pamětí (memory, remember, remind).
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno REMEMBER TO LOCK vs. REMEMBER LOCKING 7 7016 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 3 lety