Help for English

Pleteme si: Slova spojená s pamětí

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.05.2018

Slovíčka spojená s pamětí (remember, memory, remind, memorize apod.) se studentům často pletou. V tomto článku se o nich dočtete více. (Přepracovaný článek z roku 2006)Slova spojená s pamětí

Mezi často pletoucí se slova patří výrazy spojené s pamětí a pamatováním si, tedy např. remember, memory, remind, memorize apod. Podíváme se na jejich význam a ukážeme si, jak se používají, a uvedeme si idiomatická spojení, ve kterých se objevují.

MEMORY – paměť

Podstatné jméno memory/'meməri/ lze přeložit jako paměť. Jedná se obzvláště o schopnost pamatovat si nebo o místo, kam se vzpomínky ukládají. Obvykle se jedná o podstatné jméno nepočitatelné.

In his later years, he suffered from loss of memory. TTT
Although she's only seven years old, she recites Bible verses from memory. TTT
He commited the company motto to memory. TTT  

Pokud ale paměť nějak specifikujeme, např. pomocí přídavného jména, používá se jako počitatelné, tedy s případným neurčitým členem.

You have a short memory, don't you? TTT
I've always been good at history because I have a good memory for names and dates. TTT
I'd like to have a photographic memory. TTT  

Nakonec ještě několik idiomů:

It happened in 1962, if memory serves me correctly. TTT
The shopkeeper has a memory like an elephant. He never forgets a customer. TTT
have a goldfish memory. I never remember where I've parked my car. TTT
My mom always said I had a memory like a sieve. TTT
You don't know her? Maybe this photo will jog your memory. TTT
I like to browse through old family photographs. It's always nice to take a little stroll down memory lane. TTT (také trip či walk)

MEMORY – vzpomínka

Druhým významem slova memory/'meməri/ je vzpomínka, tedy něco, co si pamatujeme. Je to podstatné jméno počitatelné.

The class reunion brought back fond memories. TTT
What is your earliest childhood memory? TTT
It's not a very pleasant memory. TTT
He says he has no memory of the accident. TTT 

MEMORIZE

Sloveso memorize/'meməraɪz­/ (v britské angličtině lze psát memorise) znamená memorovat, tedy učit se zpaměti:

I didn't have a pen so I had to memorize his phone number. TTT
We were supposed to memorize a poem by Rudyard Kipling. TTT
Memorize your PIN. Don't write it down anywhere, especially not on your card. TTT  

MEMORABLE

Přídavné jméno memorable/'memərəb­l/ znamená nezapomenutelný či pamětihodný.

It was one of the most memorable events in my life. TTT
This is where Martin Luther King delivered his memorable ‘I Have a Dream’ speech. TTT
It was just an ordinary day, nothing memorable. TTT  

Synonymem je přídavné jméno unforgettable/ˌʌnfə'ge­təbl/.

We spent an unforgettable weekend in Paris. TTT  

REMEMBER

Sloveso remember/rɪ'mem­bə/ znamená pamatovat, vzpomínat.

We went to school together, remember? TTT
Did you pay the phone bill? – I don't remember. TTT
As far as I can remember, he's never mentioned having a brother. TTT  

Ve významu pamatovat/vzpo­menout si na něco se používá s předmětem bez předložky.

Do you remember his brother? TTT (nikoliv on his brother)
I don't remember my grandfather very much. He died when I was little. TTT  

Je-li předmětem nějaká aktivita, vyjádříme ji pomocí gerundia (slovesa s koncovkou -ing) nebo vedlejší větou.

remember going there every weekend. TTT
George? Yes, I remember seeing him at the party. TTT
remember he said his name was Alex. TTT
Remember what I told you. TTT
Remember we have guests tonight. TTT  

Se slovesem remember/rɪ'mem­bə/ se může pojit i infinitiv, potom má ale jiný význam než remember + gerundium.

  • remember doing – pamatovat si, že někdo něco udělal
  • remember to do – nezapomenout něco udělat (vzpomenout si, že mám něco udělat a udělat to)

remember turning off the lights. TTT – pamatuji si, že jsem je zhasínal (ale mohl jsem zapomenout)
remembered to turn off the lights. TTT – vzpomněl jsem si, abych to udělal (udělal jsem to)

O tomto rozdílu se více dočtete v samostatném článku REMEMBER TO LOCK vs. REMEMBER LOCKING.

REMIND

Sloveso remind/rɪ'maɪnd/ znamená připomenout.

I know. You don't need to remind me. TTT  

Pojí se nejčastěji s nepřímým předmětem (připomenout komu), za kterým může být vazba s předložkou of (připomenout někomu něco), infinitiv (připomenout někomu, aby něco udělal), vedlejší věta (připomenout někomu, že).

You remind me of my mother. TTT
What does this remind you of? TTT
My son gently reminded me of my own advice to him. TTT
Dad reminded me to get Mom a card for Mother's Day. TTT
This morning Facebook reminded me that it's my birthday today. TTT  

REMINDER

Od slovesa remind je vytvořené podstatné jméno reminder/rɪ'maɪnd­ə/ – přepomenutí, připomínka.

My boss sent me a reminder about the meeting. TTT
He wore a small gold cross on his neck as a reminder of God's love. TTT
I don't need a reminder to take my meds. TTT  

Pozor, nepleťte si s remainder/rɪ'meɪnd­ə/, což je zbytek. Liší se pravopisem i výslovností.

FORGET

Sloveso forget/fə'get/ je opakem slovesa remember a překládáme ho jako zapomenout.

Did you pick up the drycleaning? – No, I forgot. TTT
We will never forget. TTT
I always forget people's names. TTT
I'm sorry, I forgot about the party. TTT  

Ve významu zapomenout něco udělat se pojí s infinitivem:

Don't forget to say goodbye before you leave. TTT
forgot to buy her a present. TTT  

Sloveso forget/fə'get/ lze použít i ve smyslu zapomenout si něco:

forgot my umbrella. TTT  

Pokud však říkáme KDE jsem si ho zapomněl, používáme sloveso leave/'li:v/:

left my umbrella at home. TTT (nikoliv forgot)

Sloveso používáme i v rámci některých idiomatických spojení.

He forgot himself and stared at her openly. TTT
What I meant was… oh, forget it. TTT
You want more money? Forget it! TTT
You need to forgive and forget. TTT 


Znalost těchto slovíček si nyní můžete otestovat zde:
Testy: Memory words testPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Memory words test

Test používání slovíček spojených s pamětí (memory, remember, remind).
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LOOK / SEE / WATCH

Další skupinou slovíček, která si pleteme, jsou slovesa spojená se zrakem, především SEE, LOOK a WATCH.
ELEMENTARY

Pleteme si: lend/borrow, teach/learn...

Krátký článek o dvojicích slov, která si často pleteme. K tomu na Vás čeká i krátké cvičení.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: Ta naše paměť! 17 33097 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 10 lety