Help for English

Pleteme si: Slova spojená s pamětí

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.05.2018

Slovíčka spojená s pamětí (remember, memory, remind, memorize apod.) se studentům často pletou. V tomto článku se o nich dočtete více.Slova spojená s pamětí

Mezi často pletoucí se slova patří výrazy spojené s pamětí a pamatováním si, tedy např. remember, memory, remind, memorize apod. Podíváme se na jejich význam a ukážeme si, jak se používají, a uvedeme si idiomatická spojení, ve kterých se objevují.

MEMORY – paměť

Podstatné jméno memory/'meməri/ lze přeložit jako paměť. Jde zejména o schopnost pamatovat si nebo o místo, kam se vzpomínky ukládají. Obvykle se jedná o podstatné jméno nepočitatelné.

In his later years, he suffered from loss of memory. TTT *1
Although she's only seven years old, she recites Bible verses from memory. TTT *2
He commited the company motto to memory. TTT *3  

Pokud ale paměť nějak specifikujeme, např. pomocí přídavného jména, používá se jako počitatelné, tedy s případným neurčitým členem.

You have a short memory, don't you? TTT *4
I've always been good at history because I have a good memory for names and dates. TTT *5
I'd like to have a photographic memory. TTT *6  

Nakonec ještě několik idiomů.

It happened in 1962, if memory serves me correctly. TTT *7
The shopkeeper has a memory like an elephant. He never forgets a customer. TTT *8
have a goldfish memory. I never remember where I've parked my car. TTT *9
My mom always said I had a memory like a sieve. TTT *10
You don't know her? Maybe this photo will jog your memory. TTT *11
I like to browse through old family photographs. It's always nice to take a little stroll down memory lane. TTT *12 (také trip či walk)

MEMORY – vzpomínka

Druhým významem slova memory/'meməri/ je vzpomínka, tedy něco, co si pamatujeme. Je to podstatné jméno počitatelné.

The class reunion brought back fond memories. TTT *13
What is your earliest childhood memory? TTT *14
It's not a very pleasant memory. TTT *15
He says he has no memory of the accident. TTT *16  

MEMORIZE

Sloveso memorize/'meməraɪz­/ (v britské angličtině lze psát memorise) znamená memorovat, tedy učit se zpaměti.

I didn't have a pen so I had to memorize his phone number. TTT *17
We were supposed to memorize a poem by Rudyard Kipling. TTT *18
Memorize your PIN. Don't write it down anywhere, especially not on your card. TTT *19  

MEMORABLE

Přídavné jméno memorable/'memərəb­l/ znamená nezapomenutelný či pamětihodný.

It was one of the most memorable events in my life. TTT *20
This is where Martin Luther King delivered his memorable ‘I Have a Dream’ speech. TTT *21
It was just an ordinary day, nothing memorable. TTT *22  

Synonymem je přídavné jméno unforgettable/ˌʌnfə'ge­təbl/.

We spent an unforgettable weekend in Paris. TTT *23  

Pozn.: Pozor si zde dejte také na výslovnost – koncové -able zde vyslovujeme /əbl/. Více v článku Záludná přípona -ABLE.

REMEMBER

Sloveso remember/rɪ'mem­bə/ znamená pamatovat, vzpomínat.

We went to school together, remember? TTT *24
Did you pay the phone bill? – I don't remember. TTT *25
As far as I can remember, he's never mentioned having a brother. TTT *26  

Ve významu pamatovat/vzpo­menout si na něco se používá s předmětem bez předložky.

Do you remember his brother? TTT *27 (nikoliv on his brother)
I don't remember my grandfather very much. He died when I was little. TTT *28  

Je-li předmětem nějaká aktivita, vyjádříme ji pomocí gerundia (slovesa s koncovkou -ing) nebo vedlejší větou.

remember going there every weekend. TTT *29
George? Yes, I remember seeing him at the party. TTT *30
remember he said his name was Alex. TTT *31
Remember what I told you. TTT *32
Remember we have guests tonight. TTT *33  

Se slovesem remember/rɪ'mem­bə/ se může pojit i infinitiv, potom má ale jiný význam než remember + gerundium.

 • remember doing – pamatovat si, že někdo něco udělal
 • remember to do – nezapomenout něco udělat (vzpomenout si, že mám něco udělat a udělat to)

remember turning off the lights. TTT *34 – pamatuji si, že jsem je zhasínal (ale mohl jsem zapomenout)
remembered to turn off the lights. TTT *35 – vzpomněl jsem si, abych to udělal (udělal jsem to)

O tomto rozdílu se více dočtete v samostatném článku REMEMBER TO LOCK vs. REMEMBER LOCKING.

REMIND

Sloveso remind/rɪ'maɪnd/ znamená připomenout.

I know. You don't need to remind me. TTT *36  

Pojí se nejčastěji s nepřímým předmětem (připomenout komu), za kterým může být vazba s předložkou of (připomenout někomu něco), infinitiv (připomenout někomu, aby něco udělal), vedlejší věta (připomenout někomu, že).

You remind me of my mother. TTT *37
What does this remind you of? TTT *38
My son gently reminded me of my own advice to him. TTT *39
Dad reminded me to get Mom a card for Mother's Day. TTT *40
This morning Facebook reminded me that it's my birthday today. TTT *41  

REMINDER

Od slovesa remind je vytvořené podstatné jméno reminder/rɪ'maɪnd­ə/ – připomenutí, připomínka.

My boss sent me a reminder about the meeting. TTT *42
He wore a small gold cross on his neck as a reminder of God's love. TTT *43
I don't need a reminder to take my meds. TTT *44  

Pozor, nepleťte si s remainder/rɪ'meɪnd­ə/, což je zbytek. Liší se pravopisem i výslovností.

FORGET

Sloveso forget/fə'get/ je opakem slovesa remember a překládáme ho jako zapomenout.

Did you pick up the drycleaning? – No, I forgot. TTT *45
We will never forget. TTT *46
I always forget people's names. TTT *47
I'm sorry, I forgot about the party. TTT *48  

Ve významu zapomenout něco udělat se pojí s infinitivem:

Don't forget to say goodbye before you leave. TTT *49
forgot to buy her a present. TTT *50  

Sloveso forget/fə'get/ lze použít i ve smyslu zapomenout si něco:

forgot my umbrella. TTT *51  

Pokud však říkáme KDE jsem si ho zapomněl, používáme sloveso leave/'li:v/:

left my umbrella at home. TTT *52 (nikoliv forgot)

Sloveso používáme i v rámci některých idiomatických spojení.

He forgot himself and stared at her openly. TTT *53
What I meant was… oh, forget it. TTT *54
You want more money? Forget it! TTT *55
You need to forgive and forget. TTT *56  


Znalost těchto slovíček si nyní můžete otestovat zde:
Testy: Memory words test

Překlad:
 1. Ve svém pokročilejším věku trpěl na ztrátu paměti.
 2. Ačkoliv je jí teprve sedm let, recituje z paměti biblické verše.
 3. Naučil se motto společnosti nazpaměť.
 4. Ty máš krátkou paměť, že?
 5. Vždycky mi šel dějepis, protože mám dobrou paměť na jména a data.
 6. Rád bych měl fotografickou paměť.
 7. Stalo se to v roce 1962, pokud mě paměť neklame.
 8. Ten obchodník má paměť jako slon. Pamatuje si každého zákazníka.
 9. Mám děravou paměť. Nikdy si nepamatuji, kde jsem zaparkoval auto.
 10. Máma mi vždycky říkala, že mám děravou hlavu.
 11. Takže ty ji neznáš? Možná ti tahle fotka oživí paměť.
 12. Rád si procházím staré rodinné fotografie. Vždy je milé zavzpomínat na staré časy.
 13. Školní sraz oživil milé vzpomínky.
 14. Jaká je tvoje nejranější vzpomínka z dětství?
 15. Není to moc příjemná vzpomínka.
 16. Tvrdí, že si tu nehodu vůbec nepamatuje.
 17. Neměl jsem propisku, a tak jsem si musel jeho telefonní číslo zapamatovat.
 18. Měli jsme se zpaměti naučit báseň Rudyarda Kiplinga.
 19. PIN si zapamatujte. Nikam si ho nepište, obzvláště ne na kartu.
 20. Byla to jedna z nejnezapome­nutelnějších událostí v mém životě.
 21. Na tomto místě Martin Luther King přednesl svoji nezapomenutelnou řeč známou jako ‘Mám sen’.
 22. Byl to prostě obyčejný den, nic pozoruhodného.
 23. Strávili jsme nezapomenutelný víkend v Paříži.
 24. Chodili jsme spolu do školy, pamatuješ?
 25. Zaplatil jsi účet za telefon? – To si nevzpomínám.
 26. Pokud si dobře pamatuji, nikdy nezmínil, že má bratra.
 27. Vzpomínáš si na jeho bratra?
 28. Na svého dědečka si moc nevzpomínám. Zemřel, když jsem byl malý.
 29. Pamatuji si, jak jsme tam každý víkend jezdili.
 30. George? Ano, vzpomínám si, že jsem ho na tom večírku viděl.
 31. Pamatuji si, že říkal, že se jmenuje Alex.
 32. Nezapomeň, co jsem ti řekl.
 33. Nezapomeň, že máme dnes večer hosty.
 34. Pamatuji si, že jsem ta světla zhasínal.
 35. Vzpomněl jsem si, že mám zhasnout světla.
 36. Já vím. Nemusíš mi to připomínat.
 37. Připomínáš mi moji mámu.
 38. Co ti tohle připomíná?
 39. Syn mi jemně připomněl, co jsem mu sám radil.
 40. Táta mi připomněl, abych koupil mámě ke Dni matek přáníčko.
 41. Ráno mi Facebook připomněl, že mám dnes narozeniny.
 42. Šéf mi poslal připomenutí týkající se schůze.
 43. Nosil na krku malý zlatý křížek jako připomínku boží lásky.
 44. Nepotřebuji připomenutí, abych si vzal léky.
 45. Vyzvedl jsi věci z čistírny? – Ne, já zapomněl.
 46. Nikdy nezapomeneme.
 47. Pořád zapomínám, jak se kdo jmenuje.
 48. Omlouvám se, na ten večírek jsem zapomněl.
 49. Nezapomeň se rozloučit, než odjedeš.
 50. Zapomněl jsem jí koupit dárek.
 51. Zapomněl jsem si deštník.
 52. Zapomněl jsem si doma deštník.
 53. Neovládl se a neskrývaně na ni zíral.
 54. Chtěl jsem tím říct, že… ale to je jedno.
 55. Ty chceš víc peněz? Na to zapomeň.
 56. Je potřeba odpustit a zapomenout.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Memory words test

Test používání slovíček spojených s pamětí (memory, remember, remind).
ELEMENTARY

Pleteme si: koncové S / 'S

Začátečníci často nedokážou rozlišit koncové S a 'S (s apostrofem). Pojďme si v tom dnes udělat pořádek.

INTERMEDIATE

Slovíčka spojená se strachem

Umíte se v angličtině bát? Další porce užitečných slovíček, tentokrát spojených se strachem.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pleteme si: Ta naše paměť! 17 36970 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 15 lety