Help for English

TO BE vs. TO BEING

INTERMEDIATE Vydáno dne 19.09.2022

Jedním z problematič­tějších jevů, které často bývají předmětem nejrůznějších chytáků v jazykových testech, je používání spojení TO + infinitiv a TO + gerundium. Nenechte se už nachytat.TO BE vs. TO BEING

Jedním z problematič­tějších jevů v angličtině je používání infinitivu a gerundia. My se nyní podíváme na obzvláště vypečený špek, který mají rádi mnozí učitelé a s velkou oblibou ho zahrnují do nejrůznějších tes­tů.

Nepůjde nám jen o rozlišení mezi gerundiem a infinitivem. Zaměříme se na tvar slovesa, který následuje po slovíčku to/'tʊ/. Někdy je to infinitiv (to be, to go, to see), jindy gerundium (to being, to going, to seeing).

Problematické TO

Slovíčko to je záludné tím, že to vlastně mohou být dvě různá slovíčka. Buď se jedná o částici infinitivu, nebo o předložku. Toto rozlišení je zásadní pro správné určení, jaký tvar slovesa bude následovat. Je to snadné.

 • jedná-li se o předložku, následuje gerundium – to going
 • jedná-li se o částici infinitivu, následuje infinitiv – to go

Jak ale bezpečně určit, co to to v daném případě je? Na to se pokusíme odpovědět v tomto článku.

TO + infinitiv

Nejprve se podíváme na použití slůvka to jako částici infinitivu a představíme si čtyři hlavní způsoby použití.

Účelový infinitiv

She went to the doctor to have her eyes checked. TTT *1
He said it just to make her happy. TTT *2  

Pozn.: Více se o tomto jevu dočtete v článku Účelový infinitiv a účelové věty.

Přídavné jméno + infinitiv

I'm happy to see you. TTT *3
She was shocked to find a dead mouse in her closet. TTT *4
It was stupid of you to say that. TTT *5  

Podstatné jméno/zájmeno + infinitiv

His desire to leave was very strong. TTT *6
There's no need to shout! TTT *7
I have nothing to say. TTT *8
There's too much to do. TTT *9  

Infinitiv jako předmět

I want to go now. TTT *10
They can't afford to buy a car. TTT *11
He promised to be here in time. TTT *12
My mom asked me to help her with the dishes. TTT *13  

Pozn.: Zde se jedná o pevné vazby s některými slovesy. O těchto vazbách se více dozvíte v článku Verb Patterns (slovesné vzorce) a v článku Vazba předmětu s infinitivem.

TO + gerundium

Nyní se dostáváme k použití slůvka to jako předložky, která vyjadřuje především:

 • směr kam (go to school, climb to the top)
 • určení někomu jako příjemci (send it to my parents, talk to me)
 • vztah k / vůči někomu (he's related to my friend, she is polite to me)

Měli byste vědět, že za předložku můžeme běžně dosadit podstatné jméno nebo zájmeno. Pokud potřebujeme sloveso (tedy nějakou činnost), bude ve tvaru gerundia.

Výše uvedené významy předložky to se ale týkají většinou lidí či věcí, nikoliv činností, proto na vazbu to + gerundium nejsou studenti moc zvyklí. Přesto existuje spousta případů, kdy se předložka to váže s nějakou činností.

Přídavné jméno/příslovce + předložka TO

Výše jsme si řekli, že za přídavným jménem může být to jako částice infinitivu (např. happy to see). Ovšem za přídavným jménem může být někdy i předložka to a následující sloveso se už chová jinak.

used to sth – zvyklý NA něco

Jedním z nejčastějších testových chytáků je použití přídavného jména used s předložkou to.

He's used to sleeping on the couch. TTT *14
I'll never get used to being alone. TTT *15  

Důvodem záludnosti této vazby je to, že vypadá téměř identicky jako vazba slovesa used s infinitivem, která se používá, když někdo něco v minulosti dělával nebo něco bývalo běžné.

He is used to sleeping there. – Je zvyklý tam spát.
He used to sleep there. – Spával tam.

Pozn.: Více v článku Co znamená ‘USED TO’?.

close to sth – blízko čemu

I'm not even close to being finished. TTT *16
We're one step closer to finding a cure. TTT *17
What animal is the closest to becoming extinct? TTT *18  

open to sth – otevřený čemu

I'm open to learning new things. TTT *19  

new to sth – když je něco pro někoho nové

I'm new to being a parent. TTT *20  

here's to sth – při pronášení přípitku

Here's to being the best! TTT *21  

Podstatné jméno + předložka TO

Předložka to se může běžně objevit i za podstatným jménem.

guide to sth, key to sth, secret to sth, step to sth – průvodce, klíč, tajemství něčeho, krok k něčemu

He wrote the book as a guide to being successful. TTT *22
What's the key to having a happy life? TTT *23
There are only three simple steps to making money online. TTT *24  

reaction to sth, answer to sth, response to sth – reakce na něco

Fainting is a usual reaction to seeing blood. TTT *25
My response to being fired was starting my own business. TTT *26  

Sloveso + předložka TO

Sloves, která se vážou s předložkou to, je mnoho. Zde jsou příklady:

He confessed to being gay. TTT *27
The senator admitted to having problems with alcoholism. TTT *28
How would you react to being called a moron? TTT *29
Some people objected to being photographed. TTT *30
Lack of sleep leads to taking up smoking and drinking. TTT *31
You should stick to wearing glasses. They make you look cool. TTT *32
She didn't consent to having her picture used in the magazine. TTT *33
I'm finding it hard to adjust to being single again. TTT *34
You must say no to being bossed around by your wife. TTT *35
I'll return to being a teacher. TTT *36
He's an expert when it comes to picking up girls. TTT *37  

Frázové sloveso + předložka TO

Zvláštní kategorií mohou být frázová slovesa, která se skládají ze tří částí: ze slovesa, příslovečné částice a předložky to. Klasickým příkladem a zároveň častým chytákem v testech je frázové sloveso look forward to. Není ale jediné.

I'm looking forward to seeing you again. TTT *38
After the affair he wasn't allowed to go back to teaching. TTT *39
I know I promised to fix the rain gutters but I haven't gotten around to doing it yet. TTT *40  

Pozor na chytáky

I když se výše uvedené příklady naučíte, přesto na vás může čekat nejeden zapeklitý chyták. Kromě již zmíněného used to to může být např. rozdíl mezi slovesem s předložkou a nepřímým předmětem a slovesem bez předmětu, za kterým následuje účelový infinitiv.

I didn't object to keeping my job. TTT *41 neprotestoval jsem proti udržení
I didn't object to keep my job. TTT *42 neprotestoval jsem, abych si udržel

Další rozdíly:

He wasn't looking forward to seeing them. TTT *43
You can't look forward to see how people will react. TTT *44  

She said no to having sex with him. TTT *45
She said no to have sex with him. TTT *46  

Malý rozdíl může být i mezi dalšími vazbami:

a key to open sth – klíč, jehož účelem je otevřít něco
a key to opening sth – klíč k otevření něčeho (přeneseně)

Některá slovíčka se pojí s oběma možnostmi bez rozdílu významu. Např.:

be prone to doing sth / be prone to do sth – mít sklony k něčemu

TO BE nebo TO BEING?

Existuje nějaký způsob, jak si pomoci, abychom tvar slovesa za slůvkem to použili správně? Ano, existuje. Máte-li vazbu se slovíčkem to a nevíte, zda bude následovat infinitiv či gerundium, zkuste si místo tohoto slovesa dosadit podstatné jméno nebo osobní zájmeno.

Tuto pomůcku si otestujeme na známých spojeních want to a např. be close to.

I want to – můžeme sem dosadit podstatné jméno nebo zájmeno? Ne.
I want to you. I want to people. I want to it.

I am close to – můžeme sem dosadit podstatné jméno či zájmeno? Ano.
I'm close to death. I'm close to you. I'm close to it.

V prvním případě musí být infinitiv, ve druhém gerundium. Zkuste si nyní toto pravidlo aplikovat na další spojení z příkladů výše.

Závěrem

V jednom článku není možné rozebrat všechna anglická slova a vazby. Snahou bylo upozornit studenty na to, že ne vždy používáme za slovíčkem to infinitiv slovesa. Příklady, které jsme uvedli, jsou ty běžnější. Máte-li jakékoliv pochybnosti o použití dalších slovíček, odpověď vždy naleznete v kvalitním výkladovém slovníku.

Věříme, že po prostudování tohoto článku již nebudete zbytečně chybovat a nenecháte se nachytat svými škodolibými kantory.

Překlad:
 1. Šla k lékaři, aby si nechala zkontrolovat oči.
 2. Řekl to jen proto, aby jí udělal radost.
 3. Rád tě vidím.
 4. Byla v šoku, když našla v šatníku mrtvou myš.
 5. Bylo to od tebe hloupé, že jsi to řekl.
 6. Jeho touha odejít byla velmi silná.
 7. Není potřeba křičet.
 8. Nemám co říct.
 9. Je toho příliš, co je potřeba udělat.
 10. Chci už jít.
 11. Nemohou si dovolit pořídit si auto.
 12. Slíbil, že tu bude včas.
 13. Máma mě požádala, abych jí pomohl s nádobím.
 14. Je zvyklý, že spí na gauči.
 15. Nikdy si nezvyknu, že jsem sám.
 16. Jsem ještě daleko od toho, být hotov.
 17. Jsme o krok blíže k nalezení léku.
 18. Které zvíře je nejblíže vymření?
 19. Rád se učím nové věci.
 20. Být rodičem je pro mě nové.
 21. Tak na to, ať jsme nejlepší.
 22. Napsal tu knihu jako průvodce k úspěchu.
 23. Co je klíčem ke šťastnému životu?
 24. Jsou jen tři jednoduché kroky k tomu, vydělávat peníze na internetu.
 25. Omdlívání je obvyklá reakce na to, když člověk vidí krev.
 26. Má reakce na to, že mě vyhodili, byla, že jsem rozjel vlastní byznys.
 27. Přiznal se, že je gay.
 28. Senátor připustil, že má problém s alkoholismem.
 29. Co bys dělal ty, kdyby ti někdo řekl, že jsi debil?
 30. Někteří lidé měli námitky proti tomu, aby byli fotografováni.
 31. Nedostatek spánku vede ke kouření a pití.
 32. Měl bys dál nosit brýle. Vypadáš v nich cool.
 33. Nesouhlasila, aby její fotografie byla použita v časopise.
 34. Je pro mě těžké zvyknout si na to, že jsem zase sám.
 35. Nesmíš si nechat líbit, aby ti manželka doma poroučela.
 36. Vrátím se k učitelování.
 37. Je to expert, co se týče balení holek.
 38. Těším se, až tě zase uvidím.
 39. Po té aféře už neměl dovoleno vrátit se k učení.
 40. Vím, že jsem slíbil, že ti opravím okapy, ale ještě jsem se nedostal k tomu, abych to udělal.
 41. Neprotestoval jsem proti udržení si svého zaměstnání.
 42. Neprotestoval jsem, abych si udržel svoje zaměstnání.
 43. Netěšil se na to, až je znovu uvidí.
 44. Nemůžeš se podívat dopředu, aby ses podíval na to, jak lidé budou reagovat.
 45. Odmítla se s ním vyspat.
 46. Řekla ne, aby se s ním mohla vyspat.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Cvičení: TO BE vs. TO BEING

Doplňte za slovíčko TO správný tvar slovesa, buď gerundium nebo infinitiv.
UPPER-INTERMEDIATE

Vazba BE + infinitiv

Kdy a jak se používá vazba slovesa BÝT a infinitivu.

INTERMEDIATE

Opisy modálních sloves

Co jsou to tzv. opisy způsobových sloves, k čemu slouží a jak se používají.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno TO BE vs. TO BEING 35 66413 Od Ota poslední příspěvek
před 4 měsíci