Help for English

Vazba BE + infinitiv

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.04.2021

Kdy a jak se používá vazba slovesa BÝT a infinitivu.Vazba BE + infinitiv

V angličtině existuje mnoho způsobů, jakými lze vyjadřovat budoucnost. V našich článcích jsme se již několika z nich podrobně zabývali. Naleznete zde, jak se používá budoucnost s will, budoucnost s be going to, jak lze budoucnost vyjádřit pomocí přítomného prostého a průběhového času. Mluvili jsme i o tzv. ‘předbudoucím času’ a o času ‘budoucím průběhovém’. Dnes se podíváme na další jev, který se týká vyjadřování budoucnosti.

Co si pod nadpisem dnešního článku představit? Jsou to např. tyto věty:

am not to leave the house until I've done my homework. TTT *1
If I'm to pass the exam, I'll have to study a lot. TTT *2
He is to have lunch with his boss tomorrow. TTT *3
I don't know if we are to see each other again. TTT *4
Wait, he's about to say something!

V každém z výše uvedených příkladů se jedná o něco trochu jiného. Podívejme se tedy na jednotlivé případy zblízka.

BE SUPPOSED TO – příkazy

První věta (I'm not to leave the house) se budoucnosti týká jen málo. Je to jen jinak vyjádřená vazba be supposed to, která se používá, když se od někoho něco chce, žádá či očekává.

You were not to leave the house! TTT *5 = You were not supposed to leave the house.

I'm to stay home and study tonight. TTT *6
I'm not to say a word. TTT *7
He was to work on his project but decided to go out instead. TTT *8 

O vazbě “be supposed to” se dočtete více v samostatném článku.

Podmínkové věty

Vazba be to se často objevuje i ve zvláštním druhu podmínkových vět. Podívejme se ještě jednou na příklad:

If I'm to pass the exam, I'll have to study a lot. TTT *9

Jedná se zde o to, že děj v hlavní větě musí proběhnout první, aby mohla být splněna podmínka ve vedlejší větě.

Porovnejte:

If I pass the exam, I will celebrate. TTT *10

V této klasické podmínkové větě musí být nejprve splněna podmínka a až potom proběhne děj hlavní věty. V souvětích s be to je to naopak.

Další příklady:

If I'm to help you, you'll have to do something for me too. TTT *11
If she's to study abroad, she'll need to get a job first. TTT *12 

Podobného významu bychom docílili použitím slovesa want:

If I want to pass the exam, I will need to study a lot.
If you want me to help you, you will have to do something for me too.
If she wants to study abroad, she'll need to get a job first.

Naplánované činnosti

Vazbu be to také používáme pro děje, které byly naplánované. Význam je potom podobný jako při použití vazby be going to nebo budoucího průběhového času.

He is to have lunch with his boss tomorrow. TTT *13
A Harvard representative is to visit us next week. TTT *14

Je to osud?

Další použití be to je pro situace, kdy mluvíme o dějích, které nemůžeme ovlivnit, tedy o něco jako osud.

I don't know if we're to meet again. TTT *15

Nejčastěji se tento jev objevuje v minulém čase, kdy již s odstupem času můžeme říct, že se něco stalo či nestalo a nemohl to nikdo ovlivnit.

She was crying as he got on the train and left. They were to meet again, though. TTT *16
He didn't know that he was never to see her again. TTT *17

Velmi, velmi blízká budoucnost

Pro vyjádření velmi blízké budoucnosti se používá vazba be about to. Na rozdíl od předchozích případů, které jsou typické především pro formální angličtinu, vazba be about to se používá i v běžné mluvené angličtině.

Shut up, he's about to say something. TTT *18
Just as I was about to knock, the door flew open. TTT *19
We're just about to eat, why don't you join us? TTT *20

Tuto vazbu bychom zde mohli nahradit klasickým be going to. Vazba be about to však klade větší důraz na bezprostřednost děje.

Závěrem

Představili jsme si několik možností použití vazby slovesa “být” a infinitivu. Až na vazbu be about to se jedná o spíše formální angličtinu, takže své využití najde především v esejích, novinových článcích apod. Nicméně je dobré, aby pokročilejší student dokázal nejen takovým větám rozumět, ale i sám je uměl používat hlavně ve svém písemném projevu.

Překlad:
 1. Nemám odcházet z domu, dokud nebudu mít hotové domácí úkoly.
 2. Jestli mám tu zkoušku udělat, budu se muset hodně učit.
 3. On má mít zítra oběd se svým šéfem.
 4. Nevím, jestli máme souzeno se ještě někdy vidět.
 5. Měl jsi zakázáno odcházet z domu!
 6. Chce se po mě, aby dnes večer zůstal doma a učil se.
 7. Mám zakázáno říct jediné slovo.
 8. Měl pracovat na svém projektu, ale rozhodl se místo toho vyrazit ven.
 9. Jestli mám složit tu zkoušku, budu se muset hodně učit.
 10. Jestli složím tu zkoušku, budu slavit.
 11. Jestli ti mám pomoct, budeš pro mě muset taky něco udělat.
 12. Jestli má jít studovat do zahraničí, bude si muset nejdřív najít práci.
 13. Zítra jde na oběd s šéfem.
 14. Zástupce Harvardu nás příští týden přijede navštívit.
 15. Nevím, zda se ještě někdy setkáme. (Zda-li je nám to dáno)
 16. Plakala, když nasedal do vlaku a odjel. Ale osud je ještě svedl dohromady.
 17. Nevěděl, že ji již nikdy neuvidí.(Nebylo mu to už dáno.)
 18. Buďte zticha, on chce něco říct.
 19. Jak jsem se chystal zaklepat, dveře se rozletěly.
 20. Právě se chytáme jíst, pojď si dát s námi.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Vazba "BE SUPPOSED TO"

Vysvětlení vazby BE SUPPOSED TO a použití slovesa SUPPOSE.

INTERMEDIATE

Opisy modálních sloves

Co jsou to tzv. opisy způsobových sloves, k čemu slouží a jak se používají.

INTERMEDIATE

SUPPOSE (test)

Užitečný test pro pokročilejší studenty, ve kterém zjistíte, jak umíte ovládat nejen samotné sloveso SUPPOSE, ale hlavně další odvozená slova a vazby.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Vazba BE + infinitiv 57 81330 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 7 lety