Help for English

Budoucí

ELEMENTARY

Budoucí čas

Marek Vít | 11. 4. 2023 | komentáře: 93

Jak se v angličtině vytváří a používá budoucí čas pomocí slovesa WILL a spojení BE GOING TO.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: Budoucí čas prostý vs. průběhový

Marek Vít | 19. 10. 2022

Vyberte, zda se do každí věty hodí spíše budoucí čas prostý nebo budoucí průběhový.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Budoucnost se slovesem WILL

Marek Vít | 9. 2. 2022 | komentáře: 3

Vyjadřování budoucnosti pomocí slovesa WILL, kladné, záporné i tázací věty

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Test: Budoucí čas se slovesem WILL

Marek Vít | 10. 9. 2021

Test zaměřený na základy tvoření budoucího času se slovesem WILL.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

'Polovičatá' pravidla: GOING TO

Marek Vít | 24. 6. 2021 | komentáře: 26

Pojem ‘blízká budoucnost’ není pro vysvětlení použití vazby GOING TO ideální, protože často vede studenty ke zbytečným chybám. Navíc zde vyvrátíme chybné tvrzení, že vazba GOING TO GO je nesprávná.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Vazba BE + infinitiv

Marek Vít | 6. 4. 2021 | komentáře: 57

Kdy a jak se používá vazba slovesa BÝT a infinitivu.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Budoucí průběhový čas

Marek Vít | 6. 5. 2020 | komentáře: 36

K čemu slouží anglický budoucí průběhový čas a jak se tvoří.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Vyjádření budoucnosti přítomnými časy

Marek Vít | 25. 8. 2017 | komentáře: 5

Jak se používá přítomný prostý a přítomný průběhový čas sloves pro vyjádření budoucnosti.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Budoucí časy (cvičení)

Roman Svozílek | 19. 4. 2015 | komentáře: 7

Umíte správně vyjadřovat budoucí čas? Otestujte se. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Cvičení: WILL x GOING TO

Marek Vít | 31. 5. 2007 | komentáře: 44

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol vybrat, zda se do věty hodí spíše budoucí čas s WILL, nebo s vazbou GOING TO. Pokračování článku »