Help for English

Budoucí průběhový čas

INTERMEDIATE Vydáno dne 06.05.2020

K čemu slouží anglický budoucí průběhový čas a jak se tvoří. (Přepracovaný článek z roku 2006)Budoucí průběhový čas

The Future Continuous

Průběhový aspekt (vid) sloves je něco, co se objevuje ve všech anglických časech i dalších strukturách. Vedle přítomného průběhového času, minulého průběhového času, předpřítomného průběhového času apod. máme i budoucí průběhový čas (anglicky the future continuous nebo the future progressive).

Pro jeho pochopení je dobré dobře znát tvoření i použití přítomného průběhového času (více zde) a minulého průběhového času (více zde).

Tvoření

Stejně jako všechny ostatní průběhové časy, i budoucí průběhový se skládá ze slovesa být a přítomného příčestí významového slovesa (tedy slovesa s koncovkou -ing). V tomto případě bude sloveso být v budoucím čase. Porovnejte:

Přítomný průběhový: I'm listening to music. TTT
Minulý průběhový: was listening to music. TTT
Budoucí průběhový: will be listening to music. TTT 

Ve všech větách (ve všech osobách) v budoucím průběhovém čase tedy bude: will be -ing (will be talking, will be sleeping, will be watching, will be sitting, will be taking…)

Otázka a zápor se vytváří stejně, jak jsme u budoucího času zvyklí:

  • Will you be swimming? – otázka pomocí převrácení slovosledu – will se posune před podmět
  • I won't be swimming. – zápor pomocí záporné částice not, tedy will not nebo stažený tvar won't

Místo will se někdy používá i sloveso shall. V dnešní angličtině to ale není moc běžné. Více naleznete v článku Pomocné sloveso SHALL.

Použití

Děj, který bude v danou chvíli právě probíhat

Průběhové tvary se často používají pro děje, které v nějaký okamžik právě probíhají (začaly před ním a pokračují i po něm). Porovnejte:

Přítomný průběhový: At the moment the kids are sleeping. TTT – v tento moment to probíhá Minulý průběhový: At 6 o'clock the kids were sleeping. TTT – v ten moment to probíhalo Budoucí průběhový: At 6 o'clock the kids will be sleeping. TTT – v ten moment to bude probíhat

Podívejte se na další příklady

This time next week I'll be lying on the beach. TTT
John won't be here at 8. He'll be taking his mom to the airport. TTT
When the movie ends, I'll be waiting for you in front of the theater. TTT
Good luck with the interview tomorrow. I'll be thinking of you. TTT
He's very ambicious. In five years, he'll be running his own company, I think. TTT
I'm not going to the party tomorrow. I'll be studying all day. TTT 

V otázce či záporu by to bylo např.:

What will you be doing in ten years' time? TTT
She won't be waiting for you when you get home. TTT 

Jaký je tedy rozdíl mezi budoucím prostým a budoucím průběhovým časem? Porovnejte:

We'll have dinner at 6 o'clock. TTT – v 6 hodin to začne, navečeříme se
We'll be having dinner at 6 o'clock. TTT – v 6 hodin to už bude probíhat, začne to někdy před šestou, skončí to po šesté

He will cook dinner when she comes home. TTT – až ona přijde, on uvaří, teprve potom začne
He will be cooking dinner when she comes home. TTT – až ona přijde, on bude právě vařit, bude uprostřed té činnosti

Činnosti, které jsou v plánu

Budoucí průběhový čas se někdy používá také v případech, kdy mluvíme o tom, že něco je nějak naplánované nebo dané a je to už v danou chvíli trochu mimo naši kontrolu.

Don't worry about us. Besides, we'll be leaving soon, anyway. TTT
I'll be seeing him tomorrow morning, so I can ask him for you if you want. TTT
They will be staying at the Four Seasons. TTT
I bet he'll be knocking on the door any minute. TTT
Don't worry, the bus will be stopping soon. TTT 

Často se jedná o zdvořilé (někdy až moc zdvořilé) otázky na něčí plány:

Will you be visiting your friend Steven while you are in London? TTT
Will you be taking the car? TTT
Will you be needing me this weekend? TTT
Will you be joining us, madam? TTT
How long will you be using the equipment? TTT 

Děje vs. stavy

Pokud se naučíte výše uvedená pravidla, nezapomínejte na to, že stavová slovesa (to jsou ta, která popisují stavy a nikoliv činnosti), se v průběhových časech nepoužívají.

  • This time next year, I will be driving a Tesla. TTT 
  • This time next year, I will have a Tesla. TTT (nikoliv will be having)

Výjimkou jsou výše uvedené zdvořilé otázky, kde lze průběhový čas použít i u stavových sloves want a need. Více viz článek I'm loving, I'm liking, I've been wanting….

Závěrem

Ukázali jsme si, že se budoucí průběhový čas používá především tehdy, když potřebujeme vyjádřit, že nějaká činnost bude v nějaký konkrétní moment právě probíhat.

Existují i další případy použití, jako např. akce, které jsou naplánované nebo věci, které nemůžeme ovlivnit (vždycky se tak dějí apod.) V těchto případech by se ale nic nestalo, kdybychom zvolili jiný způsob vyjádření budoucnosti (např. přítomný průběhový čas, přítomný prostý čas apod.) Rozdíl mezi takovými větami je často jen nepatrný.

  • Will you be needing the car. = Will you need the car? = Are you going to need the car?
  • We will be leaving soon. = We're leaving soon.
  • The movie will be starting at 8. = The movie starts at 8.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Budoucí čas

Jak se v angličtině vytváří a používá budoucí čas, dva typy budoucího času.
INTERMEDIATE

Vyjádření budoucnosti přítomnými časy

Jak se používá přítomný prostý a přítomný průběhový čas sloves pro vyjádření budoucnosti.

ELEMENTARY

Cvičení: WILL x GOING TO

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol vybrat, zda se do věty hodí spíše budoucí čas s WILL, nebo s vazbou GOING TO.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Budoucí průběhový čas 36 99096 Od MrPatrik poslední příspěvek
před 3 lety