Help for English

Budoucí průběhový čas

INTERMEDIATE Vydáno dne 06.05.2020

K čemu slouží anglický budoucí průběhový čas a jak se tvoří.Budoucí průběhový čas

The Future Continuous

Průběhový aspekt (vid) sloves je něco, co se objevuje ve všech anglických časech i dalších strukturách. Vedle přítomného průběhového času, minulého průběhového času, předpřítomného průběhového času apod. máme i budoucí průběhový čas (anglicky the future continuous nebo the future progressive).

Pro jeho pochopení je dobré dobře znát tvoření i použití přítomného průběhového času (více zde) a minulého průběhového času (více zde).

Tvoření

Stejně jako všechny ostatní průběhové časy, i budoucí průběhový se skládá ze slovesa být a přítomného příčestí významového slovesa (tedy slovesa s koncovkou -ing). V tomto případě bude sloveso být v budoucím čase. Porovnejte:

Přítomný průběhový: I'm listening to music. TTT *1
Minulý průběhový: was listening to music. TTT *2
Budoucí průběhový: will be listening to music. TTT *3  

Ve všech větách (ve všech osobách) v budoucím průběhovém čase tedy bude: will be -ing (will be talking, will be sleeping, will be watching, will be sitting, will be taking…)

Otázka a zápor se vytváří stejně, jak jsme u budoucího času zvyklí:

 • Will you be swimming? – otázka pomocí převrácení slovosledu – will se posune před podmět
 • I won't be swimming. – zápor pomocí záporné částice not, tedy will not nebo stažený tvar won't

Místo will se někdy používá i sloveso shall. V dnešní angličtině to ale není moc běžné. Více naleznete v článku Pomocné sloveso SHALL.

Použití

Děj, který bude v danou chvíli právě probíhat

Průběhové tvary se často používají pro děje, které v nějaký okamžik právě probíhají (začaly před ním a pokračují i po něm). Porovnejte:

Přítomný průběhový: At the moment the kids are sleeping. TTT *4 – v tento moment to probíhá Minulý průběhový: At 6 o'clock the kids were sleeping. TTT *5 – v ten moment to probíhalo Budoucí průběhový: At 6 o'clock the kids will be sleeping. TTT *6 – v ten moment to bude probíhat

Podívejte se na další příklady

This time next week I'll be lying on the beach. TTT *7
John won't be here at 8. He'll be taking his mom to the airport. TTT *8
When the movie ends, I'll be waiting for you in front of the theater. TTT *9
Good luck with the interview tomorrow. I'll be thinking of you. TTT *10
He's very ambicious. In five years, he'll be running his own company, I think. TTT *11
I'm not going to the party tomorrow. I'll be studying all day. TTT *12  

V otázce či záporu by to bylo např.:

What will you be doing in ten years' time? TTT *13
She won't be waiting for you when you get home. TTT *14  

Jaký je tedy rozdíl mezi budoucím prostým a budoucím průběhovým časem? Porovnejte:

We'll have dinner at 6 o'clock. TTT *15 – v 6 hodin to začne, navečeříme se
We'll be having dinner at 6 o'clock. TTT *16 – v 6 hodin to už bude probíhat, začne to někdy před šestou, skončí to po šesté

He will cook dinner when she comes home. TTT *17 – až ona přijde, on uvaří, teprve potom začne
He will be cooking dinner when she comes home. TTT *18 – až ona přijde, on bude právě vařit, bude uprostřed té činnosti

Činnosti, které jsou v plánu

Budoucí průběhový čas se někdy používá také v případech, kdy mluvíme o tom, že něco je nějak naplánované nebo dané a je to už v danou chvíli trochu mimo naši kontrolu.

Don't worry about us. Besides, we'll be leaving soon, anyway. TTT *19
I'll be seeing him tomorrow morning, so I can ask him for you if you want. TTT *20
They will be staying at the Four Seasons. TTT *21
I bet he'll be knocking on the door any minute. TTT *22
Don't worry, the bus will be stopping soon. TTT *23  

Často se jedná o zdvořilé (někdy až moc zdvořilé) otázky na něčí plány:

Will you be visiting your friend Steven while you are in London? TTT *24
Will you be taking the car? TTT *25
Will you be needing me this weekend? TTT *26
Will you be joining us, madam? TTT *27
How long will you be using the equipment? TTT *28  

Děje vs. stavy

Pokud se naučíte výše uvedená pravidla, nezapomínejte na to, že stavová slovesa (to jsou ta, která popisují stavy a nikoliv činnosti), se v průběhových časech nepoužívají.

 • This time next year, I will be driving a Tesla. TTT *29  
 • This time next year, I will have a Tesla. TTT *30 (nikoliv will be having)

Výjimkou jsou výše uvedené zdvořilé otázky, kde lze průběhový čas použít i u stavových sloves want a need. Více viz článek I'm loving, I'm liking, I've been wanting….

Závěrem

Ukázali jsme si, že se budoucí průběhový čas používá především tehdy, když potřebujeme vyjádřit, že nějaká činnost bude v nějaký konkrétní moment právě probíhat.

Existují i další případy použití, jako např. akce, které jsou naplánované nebo věci, které nemůžeme ovlivnit (vždycky se tak dějí apod.) V těchto případech by se ale nic nestalo, kdybychom zvolili jiný způsob vyjádření budoucnosti (např. přítomný průběhový čas, přítomný prostý čas apod.) Rozdíl mezi takovými větami je často jen nepatrný.

 • Will you be needing the car. = Will you need the car? = Are you going to need the car?
 • We will be leaving soon. = We're leaving soon.
 • The movie will be starting at 8. = The movie starts at 8.
Překlad:
 1. Poslouchám hudbu.
 2. Zrovna jsem poslouchal hudbu.
 3. Zrovna budu poslouchat hudbu.
 4. V tuto chvíli děti právě spí.
 5. V 6 hodin děti zrovna spaly.
 6. V šest hodin budou děti zrovna spát.
 7. Příští týden touto dobou se budu válet na pláži.
 8. John tu v 8 nebude. Poveze svoji mámu na letiště.
 9. Až film skončí, budu na tebe čekat před kinem.
 10. Hodně štěstí zítra na tom pohovoru. Budu na tebe myslet.
 11. Je velmi ambiciózní. Za pět let povede svoji vlastní firmu, myslím.
 12. Zítra na ten večírek nejdu. Celý den se budu učit.
 13. Co budeš dělat za deset let?
 14. Nebude na tebe čekat, až přijdeš domů.
 15. Dáme si večeři v 6 hodin.
 16. V 6 hodin budeme zrovna večeřet.
 17. On uvaří večeři, až ona přijde domů.
 18. On bude zrovna vařit večeři, až ona přijde domů.
 19. Nedělej si s námi starosti. Kromě toho, stejně brzy budeme odjíždět.
 20. Zítra ráno ho uvidím, tak se ho můžu za tebe zeptat, jestli chceš.
 21. Budou bydlet ve Four Seasons.
 22. Vsadím se, že každou chvilku už bude klepat na dveře.
 23. Nedělej si starosti, autobus bude za chvíli stavět.
 24. Navštívíš svého přítele Stevena, až budeš v Londýně?
 25. Budeš si brát auto?
 26. Budete mě tento víkend potřebovat?
 27. Máte v plánu se k nám přidat, paní?
 28. Jak dlouho máš v plánu používat to vybavení?
 29. Příští rok touto dobou budu jezdit autem Tesla.
 30. Příští rok touto dobou budu mít auto Tesla.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Cvičení: Budoucí čas prostý vs. průběhový

Vyberte, zda se do každí věty hodí spíše budoucí čas prostý nebo budoucí průběhový.

ELEMENTARY

Cvičení: WILL x GOING TO

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol vybrat, zda se do věty hodí spíše budoucí čas s WILL, nebo s vazbou GOING TO.
INTERMEDIATE

Vyjádření budoucnosti přítomnými časy

Jak se používá přítomný prostý a přítomný průběhový čas sloves pro vyjádření budoucnosti.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Budoucí průběhový čas 36 105093 Od MrPatrik poslední příspěvek
před 6 lety