Help for English

I'm loving, I'm liking, I've been wanting...

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 21.05.2019

Slovesa LIKE, LOVE, HATE apod. se obvykle v průběhových časech nepoužívají. Někdy to ale možné je.I'm loving, I'm liking

Asi už jste slyšeli, že některá slovesa nelze používat v průběhových časech. Takovým slovesům se říká stavová, protože popisují stavy, nikoliv činnosti. Patří mezi ně slovesa like, love a hate, která říkají, že něco máme či nemáme rádi.

I don't like the TV show any more. TTT (nikoliv I'm not liking)
love your car. TTT (nikoliv I'm loving)
Oh, I hate spiders. TTT (nikoliv I'm hating)

Více se o stavových slovesech dočtete v článku Stavová a dynamická slovesa.

Jsou ale situace, kdy i tato slovesa lze výjimečně v průběhových časech použít.

Právě teď něco nějak vnímám

První z nich je, když zdůrazňujeme nějaký momentální pocit. V danou chvíli někdo cítí vůči něčemu či někomu něco pozitivního či negativního, v danou chvíli někdo něco nějak vnímá.

I'm loving this soup. I could marry this soup! TTT
She yelled at him but he looked as if he was liking it. TTT
He knew he'd hit rock bottom and he wasn't liking it at all. TTT
When he saw her face, he knew she was hating the idea. TTT 

Porovnejte:

I love this song! TTT – líbí se mi, mám ji rád
I'm loving this song! TTT – ta písnička zní úžasně, teď, co ji slyším, si ji moc užívám, právě teď ji vnímám velmi pozitivně

Podobně zní známý slogan řetězce restaurací McDonald's – I'm lovin' it! Představte si, že právě jíte něco moc dobrého, moc si na tom pochutnáváte. Nejlépe to popíšete právě touto větou: I'm loving it.

Podobně se používá např. sloveso miss/'mɪs/, když se někomu po někom stýská.

I miss you. – chybíš mi, stýská se mi
I'm missing you. – je to intenzivní momentální pocit, právě teď to silně vnímám

Více a více…

Druhým případem, kdy se tato slovesa dají použít v průběhovém čase je, když zdůrazňujeme, že se něco mění či vyvíjí. Často je to ve větách obsahujících zdvojené more and more, less and less, fewer and fewer apod.

was liking it less and less. TTT
It seems that more and more people are hating the way they look. TTT 

Toto je možné dokonce i s dalšími stavovými slovesy, jako např. remember, believe, prefer apod.

Fewer and fewer people are believing in God these days. TTT 

Will be needing, have been wanting…

S průběhovým časem se setkáte také u dalších stavových sloves. Sloveso want a need se často objevuje v budoucím průběhovém čase, nejčastěji ve velmi zdvořilých otázkách.

Will you be wanting anything else? TTT
Will you be needing the jet tomorrow, sir? TTT
Write the number down. You will be needing it later. TTT
You can keep the textbook. I won't be needing it any more. TTT 

Se slovesy want a mean se můžete setkat v předpřítomném průběhovém čase.

I've been meaning to ask you: Have you seen Monica recently? TTT
I've been meaning to call but I wasn't sure it was a good idea. TTT
We've been wanting to visit you for a while now. TTT
He's been wanting a tattoo for years and now he's finally going to get one. TTT 

Závěrem

Ukázali jsme si několik výjimek z pravidla, které říká, že stavová slovesa se nepoužívají v průběhových časech. Uvedené případy nejsou v angličtině tak běžné, ale pokročilejší student by o nich měl vědět. Pokud si nejste jistí, že se takto dá nějaké stavové sloveso použít, je určitě lepší zvolit spíše prostý čas, protože ten je vlastně vždy správně. Naopak to říct nelze – stavová slovesa se opravdu obvykle v průběhových časech používat nedají.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

LOVE / LIKE / HATE #2

Jaký postoj máme k nejrůznějším činnostem, používání sloves jako LIKE / LOVE / HATE a slovesa s koncovkou -ING.
STARTER

Shopping: Can I help you?

Základní fráze, které použijete při nakupování.
STARTER

LOVE, LIKE, HATE

Jak se v angličtině vyjádří, že se nám něco líbí, že máme něco rádi a nebo naopak něco nesnášíme?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno I'm loving, I'm liking, I've been wanting... 7 1414 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 11 měsíci