Help for English

LOVE, LIKE, HATE

STARTER Vydáno dne 05.04.2008

Jak se v angličtině vyjádří, že se nám něco líbí, že máme něco rádi a nebo naopak něco nesnášíme?Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

LOVE, LIKE, HATE

V této lekci se zaměříme na základní slovíčka a fráze, pomocí kterých můžeme vyjádřit, že něco máme či nemáme rádi. Slovesa, která k tomuto účelu budeme používat, budou v přítomném prostém čase.

LIKE - mít rád

Sloveso LIKE / laɪk / vyjadřuje, že někdo má něco rád, něco se mu líbí, něco ho baví apod.

I like sports.
My brother likes snowboarding.
We like pop music.

Zápor se vytvoří již známým způsobem pomocí don't:

I don't like sports.
My brother doesn't like snowboarding.
We don't like pop music.

POZOR: sloveso LIKE lze přeložit i pomocí slovíčka LÍBIT SE, skladba anglické věty je pak ale zásadně odlišná:

Líbí se mi Red Hot Chili Peppers - podmět české věty je název skupiny (Kdo se líbí? - 'Redhoti'), já jsem potom předmět ve třetím pádě. Pokud bychom tuto větu překládali do angličtiny podle češtiny (na prvním místě podmět, potom sloveso, potom předmět), vzniklo by nám:
Red Hot Chili Peppers like me.
To by ale znamenalo, že mě mají 'Redhoti' rádi, že já se jim líbím. V angličtině je ale v těchto větách podmět ten, komu se něco líbí, a to, co se mu líbí, je předmět:
I like Red Hot Chili Peppers

Další chybou, které se čeští studenti často dopouštějí, je, že mají tendenci používat v těchto větách ještě sloveso have (mít). V češtině sice používáme vazbu MÍT RÁD, v angličtině tam ale žádné HAVE nepatří!

I have like rock music.
I like rock music.

snowboarder

LOVE - milovat

Pokud se nám něco hodně líbí, můžeme použít poněkud silnější slůvko LOVE / lʌv / (milovat).

I love my job.
I love winter!
He loves his wife.
My children love pizza.

frozen man

HATE - nesnášet

Sloveso HATE / heɪt / naopak používáme, když něco nesnášíme či nenávidíme:

I hate my job.
I hate winter!
He hates his mother-in-law.
My children hate school.

Přehled

Podívejte se na následující tabulku. Zkuste si sami o sobě říct, jak moc máte rádi sporty, své zaměstnání apod. Správnou výslovnost uslyšíte, když kliknete na příslušnou ikonku reproduktoru v tabulce.


sports
my job
music
weekends
English
winter
love

like
don't like
hate


Otázky a odpovědi

Na to, zda má někdo něco rád, se zeptáme jednoduše pomocí otázky:
Do you like ... ?


Příklad:
Do you like English?

- Yes, I do.
- Yes, I like English very much
- Yes, I love English.

- No, I don't.
- No, I don't like English very much.
- No, I hate English.

POZOR: Jak jsme v jedné z lekcí věnované přítomnému prostému času probrali, na takové otázky nelze odpovídat krátce pouze slovesem LIKE:

Do you like English?
- Yes, I like.
- Yes, I do.
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

LOVE / LIKE / HATE 2

Jaký postoj máme k nejrůznějším činnostem, používání sloves jako LIKE / LOVE / HATE a slovesa s koncovkou -ING.

STARTER

Jak se kdo jmenuje

Otázky na jména a oznamovací věty s použitím přivlastňovací­ho pádu.
STARTER

Domácí mazlíčci

Jaká máme doma zvířátka, jak se jmenují a jak vypadají.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno LOVE, LIKE, HATE 37 64625 Od KubaKubaKubaKuba poslední příspěvek
před 12 lety