Help for English

Jak se kdo jmenuje

STARTER Vydáno dne 09.10.2007

Otázky na jména a oznamovací věty s použitím přivlastňovací­ho pádu.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Jak se kdo jmenujeJiž byste měli umět říci, jak se jmenujete, odkud jste, kolik vám je let, zda jste ženatí, vdané apod., a také se někoho druhého na tyto informace zeptat. Problém by však mohl nastat, kdybyste mluvili o někom třetím, např. o svých rodičích, sourozencích apod. V této lekci se zaměříme na oznamovací věty a otázky na jméno.

Následující otázku a odpověď byste měli již bezpečně znát:

- What's your name?
- My name is Mark.

Budeme-li se ptát na něhoho třetího, můžeme použít osobní přivlastňovací zájmena HIS/HER (to již znáte také):

- What's his name?
- His name is Jack.

Pokud ale nelze použít zájmeno a cheme se např. zeptat, jak se jmenuje něčí bratr, musíme zapojit to, co jsme probrali v lekci o přivlastňovacím pádu. Otázka jak se jmenuješ je vlastně otázka 'jaké je tvoje/jeho/její jméno' apod. Chceme-li se potom zeptat např. na bratra, otázka bude 'jaké je bratrovo jméno' (bratrovo = brother's, tvého bratra = your brother's).

- What's your brother's name?
- What's his girlfriend's name?

V oznamovací větě to bude samozřejmě podobné:

I've got two children. My son's name is Mike and my daughter's name is Sue.

Množné číslo

Další problém by mohl nastat v množném čísle. Říkáme-li, jak se např. jmenují naše děti, či naši rodiče, je nutné použít ve větě plurál.

Vezměme si nejdříve větu v jednotném čísle:

His name is Mike.

V množném čísle bude věta vypadat takto:

Their names are Mike and Jack.

Je zde tedy podmět THEIR NAMES (jejich jména - v množném čísle je i podstatné jméno NAME) a za tím musí následovat sloveso BÝT také v množném čísle (tedy ARE).

K otázce dojdeme podobně:

What's (=what is) his name?
What are their names?

Ještě se vše může zkomplikovat tím, že nám nepostačí použít zájmeno THEIR, ale bude nutné vyjádřit na koho se ptáme. Opět tedy použijeme přivlastňovací pád, tentokrát však v množném čísle:

Their names are Mike and Jack.
My brothers' names are Mike and Jack.

Použili jsme tedy přivlastňovací pád podstatného jména BROTHERS, který se tvoří pouhým přidáním apostrofu. Všimněte si rozdílu v těchto větách:

My brother's name is Mike.
My brothers' names are Mike and Jack.

Otázky potom budou vypadat takto:

What are your parents' names?
What are your children's names?

Závěrem

Výše uvedené struktury jsou velice důležité. I studenti vyšších ročníků často nedokáží takto jednoduché otázky a odpovědi použít. Zkuste si tedy vytvořit podobných vět co nejvíce, mluvte o své rodině, o svých přátelích, učitelích apod. Tato gramatika se pochopitelně netýká jen jmen, ale i zaměstnání, telefonních čísel atd. Na to se ale zaměříme v příští lekci.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přítomný prostý čas 3: otázky

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v otázkách

STARTER

Přítomný prostý čas 2: záporné věty

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v záporných větách.

STARTER

Sloveso BÝT 3: Otázky

Anglické sloveso TO BE (být): jednotné číslo, tázací věty.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak se kdo jmenuje 12 55029 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 8 lety