Help for English

Přítomný prostý čas #2: záporné věty

STARTER Vydáno dne 05.02.2008

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v záporných větách.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Přítomný čas #2

Záporné věty

V předchozí lekci věnované přítomnému prostému času jsme se seznámili s tím, jak tento čas používat v kladných oznamovacích větách. Dnes se dozvíte, jak v přítomném čase vytvořit zápor.

Na rozdíl od slovesa BÝT či MÍT, kde lze zápor vytvořit pouhým přidáním záporky NOT (is not, are not, have not), u přítomného prostého času významových sloves to bude o něco složitější. Zápornou částici NOT totiž nelze přidat za sloveso:

I live not in Prague.
He works not here.
I go not to school.

Zápor NOT však použít musíme, a když tedy nejde přidat k významovému slovesu věty, musíme využít pomocné sloveso a to sloveso do. K tomu už záporku NOT snadno přidáme, a vytvoříme tak slůvko don't / dəʊnt/.
don't

To bude stát před významovým slovesem.

I don't live in Prague.
I don't understand.
I don't know.
I don't work on Sundays.
My children don't go to school.

Jinak to bude pouze ve třetí osobě jednotného čísla. Jak byste již měli vědět, významová slovesa ve třetí osobě jednotného čísla v přítomném čase mají koncovku -s. Tak tomu bude i v případě pomocného DO - přidáme koncovku -es a vznikne nám tvar does. K tomu navíc přidáme zápornou částici NOT a vytvoříme tak slovo doesn't / dʌzənt/.
doesn't

Ve větě tedy použijeme pomocné doesn't, za kterým bude následovat základní tvar významového slovesa:

Mark doesn't live here.
She doesn't love you.

POZOR: Jak vidíte na příkladech výše, významové sloveso již nemá koncovku -s.

Mark doesn't lives here.
She doesn't loves you.

Shrnutípracuji
I work
x
nepracuji
I don't work
pracuješ
you work
x
nepracuješ
you don't work
pracuje
he works
x
nepracuje
he doesn't work
pracujeme
we work
x
nepracujeme
we don't work
pracujete
you work
x
nepracujete
you don't work
pracují
they work
x
nepracují
they don't work

Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přítomný prostý čas #1

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v kladných oznamovacích větách.
STARTER

Cvičení: přítomný prostý čas

Do deseti vět doplníte správné tvary sloves v závorce.
STARTER

Přítomný prostý čas #4: krátké odpovědi

Jak se krátce odpovídá na otázky ANO/NE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný prostý čas #2: záporné věty 15 77529 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 11 lety