Help for English

Přítomný prostý čas 2: záporné věty

STARTER Vydáno dne 05.02.2008

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v záporných větách.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Přítomný čas #2

Záporné věty

V předchozí lekci věnované přítomnému prostému času jsme se seznámili s tím, jak tento čas používat v kladných oznamovacích větách. Dnes se dozvíte, jak v přítomném čase vytvořit zápor.

Na rozdíl od slovesa BÝT či MÍT, kde lze zápor vytvořit pouhým přidáním záporky NOT (is not, are not, have not), u přítomného prostého času významových sloves to bude o něco složitější. Zápornou částici NOT totiž nelze přidat za sloveso:

I live not in Prague.
He works not here.
I go not to school.

Zápor NOT však použít musíme, a když tedy nejde přidat k významovému slovesu věty, musíme využít pomocné sloveso a to sloveso do. K tomu už záporku NOT snadno přidáme, a vytvoříme tak slůvko don't / dəʊnt/.
don't

To bude stát před významovým slovesem.

I don't live in Prague.
I don't understand.
I don't know.
I don't work on Sundays.
My children don't go to school.

Jinak to bude pouze ve třetí osobě jednotného čísla. Jak byste již měli vědět, významová slovesa ve třetí osobě jednotného čísla v přítomném čase mají koncovku -s. Tak tomu bude i v případě pomocného DO - přidáme koncovku -es a vznikne nám tvar does. K tomu navíc přidáme zápornou částici NOT a vytvoříme tak slovo doesn't / dʌzənt/.
doesn't

Ve větě tedy použijeme pomocné doesn't, za kterým bude následovat základní tvar významového slovesa:

Mark doesn't live here.
She doesn't love you.

POZOR: Jak vidíte na příkladech výše, významové sloveso již nemá koncovku -s.

Mark doesn't lives here.
She doesn't loves you.

Shrnutípracuji
I work
x
nepracuji
I don't work
pracuješ
you work
x
nepracuješ
you don't work
pracuje
he works
x
nepracuje
he doesn't work
pracujeme
we work
x
nepracujeme
we don't work
pracujete
you work
x
nepracujete
you don't work
pracují
they work
x
nepracují
they don't work
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přítomný prostý čas 1

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v kladných oznamovacích větách.

STARTER

Přítomný prostý čas 3: otázky

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v otázkách

STARTER

Cvičení: přítomný prostý čas

Do deseti vět doplníte správné tvary sloves v závorce.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný prostý čas #2: záporné věty 15 78296 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 12 lety