Help for English

Přítomný prostý čas 3: otázky

STARTER Vydáno dne 11.02.2008

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v otázkáchOnline kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Přítomný čas #3

where do you live

Tázací věty

Zatím jsme se přítomný prostý čas naučili používat v kladných a záporných oznamovacích větách. Tato lekce vás seznámí s tím, jak v tomto čase vytvářet otázky.

Převrácení slovosledu?

U slovesa být a mít jsme otázku tvořili tak, že se sloveso přesunulo před podmět. Jedná se o tzv. 'inverzi'.

He is happy. - Is he happy?
They are teachers. - Are they teachers?
She has got a brother. - Has she got a brother?

Ve větách, kde je významové sloveso v přítomném prostém čase, však taková inverze použít nejde, protože tato slovesa mají pevně dané místo:

You speak English. - Speak you English?
She goes to school. - Goes she to school?

Pomocné DO

Abychom inverzi mohli vytvořit, bude opět nutné použít pomocné sloveso DO, které již známe z předcházející lekce o záporných větách. Sloveso DO se tedy místo významového slovesa přesune před podmět, a hlavní sloveso potom zůstane na svém místě.

You speak English. - Do you speak English?
They go to work. - Do they go to work?

Ve třetí osobě navíc toto pomocné sloveso přijme koncovku pro třetí osobu -S a vznikne tak tvar does. Významové sloveso už koncovku -S mít nebude.

She speaks English. - Does she speak English?
He goes to work. - Does he go to work?

Takto se tedy tvoří otázky ANO/NE (otázky zjišťovací). Pokud bychom chtěli vytvořit otázku doplňovací (kde, kdy, proč...), bude na začátku věty stát tázací zájmeno:

Where do you live?
Where does he work?
How do you spell that?
What do you want?
When do you go to school?
Where does your mother work?

POZOR: To, co jsme si zde napsali, neplatí u otázek na podmět. U těch se pomocné DO/DOES nepřidává. Např. Kdo tu bydlí? se anglicky zeptáme Who lives here?. O tom však bude řeč v samostatné lekci později.

Intonace

I v těchto otázkách platí, že pokud se jedná o otázku ANO/NE, intonace stoupá. Je-li to otázka doplňovací (kdo, co, jak, kdy, proč...), intonace klesá. Srovnejte nahrávky následujících dvou vět:

stoupající intonace:
Does he go to work?

klesající intonace:
Where does he work?

Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přítomný prostý čas 1

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v kladných oznamovacích větách.

STARTER

Cvičení: přítomný prostý čas

Do deseti vět doplníte správné tvary sloves v závorce.
STARTER

Přítomný prostý čas 2: záporné věty

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v záporných větách.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný prostý čas #3: otázky 7 76163 Od garri poslední příspěvek
před 12 lety