Help for English

Přítomný prostý čas #3: otázky

STARTER Vydáno dne 11.02.2008

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v otázkáchOnline kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Přítomný čas #3

where do you live

Tázací věty

Zatím jsme se přítomný prostý čas naučili používat v kladných a záporných oznamovacích větách. Tato lekce vás seznámí s tím, jak v tomto čase vytvářet otázky.

Převrácení slovosledu?

U slovesa být a mít jsme otázku tvořili tak, že se sloveso přesunulo před podmět. Jedná se o tzv. 'inverzi'.

He is happy. - Is he happy?
They are teachers. - Are they teachers?
She has got a brother. - Has she got a brother?

Ve větách, kde je významové sloveso v přítomném prostém čase, však taková inverze použít nejde, protože tato slovesa mají pevně dané místo:

You speak English. - Speak you English?
She goes to school. - Goes she to school?

Pomocné DO

Abychom inverzi mohli vytvořit, bude opět nutné použít pomocné sloveso DO, které již známe z předcházející lekce o záporných větách. Sloveso DO se tedy místo významového slovesa přesune před podmět, a hlavní sloveso potom zůstane na svém místě.

You speak English. - Do you speak English?
They go to work. - Do they go to work?

Ve třetí osobě navíc toto pomocné sloveso přijme koncovku pro třetí osobu -S a vznikne tak tvar does. Významové sloveso už koncovku -S mít nebude.

She speaks English. - Does she speak English?
He goes to work. - Does he go to work?

Takto se tedy tvoří otázky ANO/NE (otázky zjišťovací). Pokud bychom chtěli vytvořit otázku doplňovací (kde, kdy, proč...), bude na začátku věty stát tázací zájmeno:

Where do you live?
Where does he work?
How do you spell that?
What do you want?
When do you go to school?
Where does your mother work?

POZOR: To, co jsme si zde napsali, neplatí u otázek na podmět. U těch se pomocné DO/DOES nepřidává. Např. Kdo tu bydlí? se anglicky zeptáme Who lives here?. O tom však bude řeč v samostatné lekci později.

Intonace

I v těchto otázkách platí, že pokud se jedná o otázku ANO/NE, intonace stoupá. Je-li to otázka doplňovací (kdo, co, jak, kdy, proč...), intonace klesá. Srovnejte nahrávky následujících dvou vět:

stoupající intonace:
Does he go to work?

klesající intonace:
Where does he work?


Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1690 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Přítomný prostý čas #1

Jak se tvoří a používá přítomný prostý čas v kladných oznamovacích větách.
STARTER

Cvičení: přítomný prostý čas

Do deseti vět doplníte správné tvary sloves v závorce.
STARTER

Přítomný prostý čas #4: krátké odpovědi

Jak se krátce odpovídá na otázky ANO/NE.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Přítomný prostý čas #3: otázky 7 75751 Od garri poslední příspěvek
před 11 lety