Help for English

Domácí mazlíčci

STARTER Vydáno dne 23.10.2007

Jaká máme doma zvířátka, jak se jmenují a jak vypadají.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Domácí mazlíčciTato lekce naváže na lekce, kde jsme popisovali členy rodiny a naučíme se alespoň jednoduše vyjádřit, jaké domácí mazlíčky doma máme a jak vypadají.

Have you got a pet?

Zvíře se anglicky řekne animal, ale toto slovo se používá spíše pro zvířata obecně. Pro domácí miláčky používáme slůvko:

pet / pet /


Otázka, zda máme nějaké domácí zvíře bude obsahovat HAVE GOT a může vypadat např. takto:

Have you got a pet?

Odpověď byste již jistě dokázali vytvořit sami:

Yes, I've got a dog and two hamsters.

Když říkáme, jaká zvířata máme, v jednotném čísle používáme před podstatným jménem neurčitý člen (a). V množném čísle už ne. Více o členech a jejich použití se dozvíte později. Podobně jsme již ale člen používali např. v následujících větách:

He's got a brother.
He's got a beard.

Rod střední, nebo mužský či ženský?

Obecně jsou zvířata v angličtině středního rodu, tedy IT. Pokud je to ale člen naší rodiny, máme k němu nějaký osobní vztah, má jméno apod., používá se mužský nebo ženský rod, tak, jak jsme v češtině zvyklí.

I've got a dog. His name is Tramp.
I've got a dog. Her name is Lady.

Pokud se ale jedná o nějaké cizí zvíře, nějaké, které neznáme, používáme obvykle střední rod:

He's got a dog. It's big and black.

Alternativní otázka na jméno

Na jména lidí se již umíme zeptat. U zvířat můžeme použít stejnou otázku:

I've got a dog.
What's its name? Všimněte si přivlastňovacího zájmene ITS pro střední rod. Pokud bychom věděli, že se jedná o psa nebo fenku, mohlo by zde samozřejmě být buď HIS nebo HER.

Druhá možná otázka na jméno, a u zvířat je možná ještě běžnější, je:

What's it called?
(=What is it called?)

V odpovědi potom samozřejmě stačí samotné jméno, nebo můžeme použít celou vazbu BE CALLED:

He's called Tramp. (=he is called...)
She's called Lady. (=she is called...)

Tuto vazbu (BE CALLED) můžeme používat jak pro lidi, tak pro zvířata či věci. Zeptat se tak můžeme např. i na název knihy, filmu apod.

Slovní zásoba - domácí mazlíčci

a dog dog / dɒg /

a cat cat / kæt /

a puppy puppy / pʌpi /

a kitten kitten / kɪtn /

a hamster hamster / hæmstə /

a guinea pig guinea pig / gɪnɪpɪg /

a parrot parrot / pærət /

a goldfish goldfish / gəʊldfɪʃ /


a mouse mouse / maʊs /
POZOR: Podstatné jméno MOUSE má nepravidelné množné číslo:
mice / maɪs /a turtle turtle / tɜ:tl /

a snake snake / sneɪk /

a rabbit rabbit / ræbɪt /

(Tato slovíčka si nyní můžete procvičit zde.)


Pokud jste zde nenašli své zvířátko, vyhledejte si ho v našem slovníčku na levé liště a naučte se ho.

Přídavná jména

Pro popis zvířat můžeme používat velké množství různých přídavných jmen. Opět platí, že přídavná jména by před podstatným jménem měla být v tomto pořadí:

názor -- velikost -- barva

a beautiful big black dog
a cute little grey kitten

Několik slovíček
Mnoho přídavných jmen, které jsme se naučili při popisu lidí můžeme použít samozřejmě i pro zvířata. Zde je několik dalších.

big / bɪg / - velký

small / smɔ:l / - malý

little / lɪtl / - maličký používá se především tehdy, když chceme vyjádřit, že k něčemu máme vřelý vztah, podobně jako když v češtině použijeme zdrobnělinu. I velkému psovi tedy můžeme říct "you are my little dog" - ty seš můj pejsek. Nejde tedy ani tak o velikost jako spíše o vztah.

cute / kju:t / - roztomilý

K popisu se vám také určitě budou hodit také barvy.

(Přídavná jména pro popis zvířat si nyní můžete procvičit zde.)Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1690 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Jak se kdo jmenuje

Otázky na jména a oznamovací věty s použitím přivlastňovací­ho pádu.
STARTER

Přítomný prostý čas #4: krátké odpovědi

Jak se krátce odpovídá na otázky ANO/NE.
STARTER

Sloveso BÝT #1

Anglické sloveso TO BE (být): jednotné číslo, přítomný čas, oznamovací věty
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Domácí mazlíčci 23 65509 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 3 měsíci