Help for English

Domácí mazlíčci

STARTER Vydáno dne 23.10.2007

Jaká máme doma zvířátka, jak se jmenují a jak vypadají.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Domácí mazlíčciTato lekce naváže na lekce, kde jsme popisovali členy rodiny a naučíme se alespoň jednoduše vyjádřit, jaké domácí mazlíčky doma máme a jak vypadají.

Have you got a pet?

Zvíře se anglicky řekne animal, ale toto slovo se používá spíše pro zvířata obecně. Pro domácí miláčky používáme slůvko:

pet / pet /


Otázka, zda máme nějaké domácí zvíře bude obsahovat HAVE GOT a může vypadat např. takto:

Have you got a pet?

Odpověď byste již jistě dokázali vytvořit sami:

Yes, I've got a dog and two hamsters.

Když říkáme, jaká zvířata máme, v jednotném čísle používáme před podstatným jménem neurčitý člen (a). V množném čísle už ne. Více o členech a jejich použití se dozvíte později. Podobně jsme již ale člen používali např. v následujících větách:

He's got a brother.
He's got a beard.

Rod střední, nebo mužský či ženský?

Obecně jsou zvířata v angličtině středního rodu, tedy IT. Pokud je to ale člen naší rodiny, máme k němu nějaký osobní vztah, má jméno apod., používá se mužský nebo ženský rod, tak, jak jsme v češtině zvyklí.

I've got a dog. His name is Tramp.
I've got a dog. Her name is Lady.

Pokud se ale jedná o nějaké cizí zvíře, nějaké, které neznáme, používáme obvykle střední rod:

He's got a dog. It's big and black.

Alternativní otázka na jméno

Na jména lidí se již umíme zeptat. U zvířat můžeme použít stejnou otázku:

I've got a dog.
What's its name? Všimněte si přivlastňovacího zájmene ITS pro střední rod. Pokud bychom věděli, že se jedná o psa nebo fenku, mohlo by zde samozřejmě být buď HIS nebo HER.

Druhá možná otázka na jméno, a u zvířat je možná ještě běžnější, je:

What's it called?
(=What is it called?)

V odpovědi potom samozřejmě stačí samotné jméno, nebo můžeme použít celou vazbu BE CALLED:

He's called Tramp. (=he is called...)
She's called Lady. (=she is called...)

Tuto vazbu (BE CALLED) můžeme používat jak pro lidi, tak pro zvířata či věci. Zeptat se tak můžeme např. i na název knihy, filmu apod.

Slovní zásoba - domácí mazlíčci

a dog dog / dɒg /

a cat cat / kæt /

a puppy puppy / pʌpi /

a kitten kitten / kɪtn /

a hamster hamster / hæmstə /

a guinea pig guinea pig / gɪnɪpɪg /

a parrot parrot / pærət /

a goldfish goldfish / gəʊldfɪʃ /


a mouse mouse / maʊs /
POZOR: Podstatné jméno MOUSE má nepravidelné množné číslo:
mice / maɪs /a turtle turtle / tɜ:tl /

a snake snake / sneɪk /

a rabbit rabbit / ræbɪt /

(Tato slovíčka si nyní můžete procvičit zde.)


Pokud jste zde nenašli své zvířátko, vyhledejte si ho v našem slovníčku na levé liště a naučte se ho.

Přídavná jména

Pro popis zvířat můžeme používat velké množství různých přídavných jmen. Opět platí, že přídavná jména by před podstatným jménem měla být v tomto pořadí:

názor -- velikost -- barva

a beautiful big black dog
a cute little grey kitten

Několik slovíček
Mnoho přídavných jmen, které jsme se naučili při popisu lidí můžeme použít samozřejmě i pro zvířata. Zde je několik dalších.

big / bɪg / - velký

small / smɔ:l / - malý

little / lɪtl / - maličký používá se především tehdy, když chceme vyjádřit, že k něčemu máme vřelý vztah, podobně jako když v češtině použijeme zdrobnělinu. I velkému psovi tedy můžeme říct "you are my little dog" - ty seš můj pejsek. Nejde tedy ani tak o velikost jako spíše o vztah.

cute / kju:t / - roztomilý

K popisu se vám také určitě budou hodit také barvy.

(Přídavná jména pro popis zvířat si nyní můžete procvičit zde.)


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

Jak se kdo jmenuje

Otázky na jména a oznamovací věty s použitím přivlastňovací­ho pádu.
STARTER

LOVE, LIKE, HATE

Jak se v angličtině vyjádří, že se nám něco líbí, že máme něco rádi a nebo naopak něco nesnášíme?
STARTER

Osobní a přivlastňovací zájmena 1

Osobní a přivlastňovací zájmena v jednotném čísle.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Domácí mazlíčci 23 66160 Od DesperateDan poslední příspěvek
před rokem