Help for English

LOVE / LIKE / HATE 2

STARTER Vydáno dne 16.05.2009

Jaký postoj máme k nejrůznějším činnostem, používání sloves jako LIKE / LOVE / HATE a slovesa s koncovkou -ING.Online kurz angličtiny pro začátečníky zdarma

PRACOVNÍ VERZE

Úvodní informace | Mapa kurzu | Ohlasy a komentáře

Love / like / hate #2

I hate shopping Slovesa, pomocí kterých vyjadřujeme, jaký postoj k něčemu máme, už známe z UNIT 3 (tento první článek si můžete přečíst zde). Dnes ale nebudeme říkat, jaké věci máme/nemáme rádi, ale zaměříme se na činnosti. Seznámíme se také s množstvím nových sloves.

Použití "ingového" tvaru

Již v předchozí lekci jsme si řekli, že za slovesy LOVE, LIKE a HATE se běžně používá tzv. "ingový tvar".

I hate shopping.
I love going to concerts.
I like playing tennis.

V americké angličtině se ale v těchto případech místo "ingového" tvaru často používá infinitiv s TO:

I like to play tennis.

Další výrazy

Jsou i další výrazy, kterými můžeme vyjádřit svůj postoj k nějaké věci / činnosti. Může za nimi následovat buď podstatné jméno, nebo "ingový tvar":

BE INTERESTED IN - zajímat se o něco / mít zájem o něco
(Slovo BE je zde samozřejmě základní tvar slovesa BÝT. Ve větě si za BE dosadíme vhodný tvar, tedy v přítomném čase am, is, are)

I am interested in meeting new people.
Many students are not interested in reading.

BE CRAZY ABOUT - být do něčeho blázen

Josh is crazy about playing computer games.
I'm crazy about you.

DON'T MIND - nevadit někomu

I don't mind being here. - všimněte si tvaru BEING, je to sloveso BE (být) s koncovkou ING.
She doesn't mind doing the dishes.
Do you mind living in New York City?

DON'T CARE ABOUT - být někomu něco jedno

I don't care about football.
She doesn't care about cooking.

CAN'T STAND - nemoci vystát, nesnášet

I can't stand sleeping alone.
He can't stand stupid people.

Jak se ptáme

Chcete-li se někoho zeptat, jak se mu něco líbí, jaký má k něčemu postoj, můžeme se pochopitelně zeptat jednoduše takto:

Do you like football?
- I don't care about it.

Můžeme se ale naučit lepší otázku se slovesem FEEL / fi:l/ (cítit):

How do you feel about ...... ?

Doslova se do češtiny překládá jen těžko, znamená něco jako "jaký máš postoj k ...? Jaký máš vztah k ...?"

How do you feel about spiders?
- I hate them!

How do you feel about cooking?
- I don't mind it.

How do you feel about school?
- School's okay.

Procvičování

Nyní se zkuste samo sebe ptát na nejrůznější otázky a sami si odpovídejte, podle pravdy samozřejmě.

How do you feel about ... ? / Do you like ...?

sports / cooking / swimming / music / English / spiders / snakes / dogs / cats / hockey / Barack Obama / going to school / work / shopping / working in the garden / your boss / heavy metal / watching TV / ...Ze slovíček použitých v této lekci se můžete nechat vyzkoušet zde:
Okruhy slovní zásoby: Love / like / hate #2Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

STARTER

LOVE, LIKE, HATE

Jak se v angličtině vyjádří, že se nám něco líbí, že máme něco rádi a nebo naopak něco nesnášíme?
STARTER

"ingový" tvar sloves

Koncovka -ING u významových sloves, jak se přidává, jak se vyslovuje a k čemu slouží.
STARTER

Love / like / hate 2 (vocabulary)

Slovesa z lekce Angličtina pro začátečníky

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno LOVE / LIKE / HATE #2 14 38169 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 10 lety