Help for English

Love / like / hate #2 (vocabulary)

STARTER Vydáno dne 16.05.2008

Slovesa z lekce Angličtina pro začátečníky 
alone - sám, osamotě
BrE
/ə'ləʊn/ Přehrát
AmE
/ə'loʊn/ Přehrát

adverb - with nobody else, with nobody's help

 
be - být
BrE
/'bi:/ Přehrát
AmE
/'bi:/ Přehrát

verb - to exist, to live, to become

 
care - mít zájem, starat se
BrE
/'keə/ Přehrát
AmE
/'ker/ Přehrát

verb - to be interested in or worry about something

concert
concert - koncert
BrE
/'kɒnsət/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nsət/ Přehrát

noun - a music performance, music played live for people

cook
cook - vařit
BrE
/'kʊk/ Přehrát
AmE
/'kʊk/ Přehrát

verb - to prepare food

 
crazy - bláznivý, šílený, potřeštěný
BrE
/'kreɪzi/ Přehrát
AmE
/'kreɪzi/ Přehrát

adjective - mad or foolish

dish
dish - mísa, nádoba
BrE
/'dɪʃ/ Přehrát
AmE
/'dɪʃ/ Přehrát

noun - a bowl or plate on which food is served

football
football - fotbal, kopaná
BrE
/'fʊtbɔ:l/ Přehrát
AmE
/'fʊtbɔ:l/ Přehrát

noun, British English - a ball game in which two teams of eleven players play against each other and try to score goals, it is played on a grassy field with a black and white ball

 
game - hra
BrE
/'geɪm/ Přehrát
AmE
/'geɪm/ Přehrát

noun - something that is played (by children, on a computer etc.)

 
hate - nenávidět, nesnášet
BrE
/'heɪt/ Přehrát
AmE
/'heɪt/ Přehrát

verb - to dislike something very much

 
interested - mající zájem
BrE
/'ɪntrəstɪd/ Přehrát
AmE
/'ɪntərestɪd/ Přehrát

adjective - feeling interest in something

 
live - bydlet
BrE
/'lɪv/ Přehrát
AmE
/'lɪv/ Přehrát

verb - to have your home in a particular place

 
meet - potkat, setkat se, seznámit se
BrE
/'mi:t/ Přehrát
AmE
/'mi:t/ Přehrát

verb - to come together, to see each other, to introduce each other

 
mind - vadit
BrE
/'maɪnd/ Přehrát
AmE
/'maɪnd/ Přehrát

verb - to dislike something, to have something against

 
people - lidé, lidi
BrE
/'pi:pl/ Přehrát
AmE
/'pi:pl/ Přehrát

noun - more than one person

play
play - hrát
BrE
/'pleɪ/ Přehrát
AmE
/'pleɪ/ Přehrát

verb - to do an activity in order to have fun, to take part in a sport or game

read
read - číst, přečíst
BrE
/'ri:d/ Přehrát
AmE
/'ri:d/ Přehrát

verb - look at words or a piece of text and understand it

shopping
shopping - nakupování, nákupy, nákup
BrE
/'ʃɒpɪŋ/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:pɪŋ/ Přehrát

noun - The activity of going into shops in order to buy food and other things you need or want

sleep
sleep - spát
BrE
/'sli:p/ Přehrát
AmE
/'sli:p/ Přehrát

verb - to rest with your eyes closed and your mind and body inactive, usually at night in bed

spider
spider - pavouk
BrE
/'spaɪdə/ Přehrát
AmE
/'spaɪdər/ Přehrát

noun - A small black creature with eight legs. It catches and eats insects

 
stand - vystát
BrE
/'stænd/ Přehrát
AmE
/'stænd/ Přehrát

verb - (in negative sentences) not to like something

 
stupid - hloupý, blbý
BrE
/'stju:pɪd/ Přehrát
AmE
/'stu:pɪd/ Přehrát

adjective - not intelligent, smart or clever; silly

tennis
tennis - tenis
BrE
/'tenɪs/ Přehrát
AmE
/'tenɪs/ Přehrát

noun - a game where two or four players play with rackets and a small ball, it is played on a court with a net in the middle

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

STARTER

LOVE / LIKE / HATE #2

Jaký postoj máme k nejrůznějším činnostem, používání sloves jako LIKE / LOVE / HATE a slovesa s koncovkou -ING.
STARTER

LOVE, LIKE, HATE

Jak se v angličtině vyjádří, že se nám něco líbí, že máme něco rádi a nebo naopak něco nesnášíme?
UPPER-INTERMEDIATE

I'm loving, I'm liking, I've been wanting...

Slovesa LIKE, LOVE, HATE apod. se obvykle v průběhových časech nepoužívají. Někdy to ale možné je.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Love / like / hate #2 (vocabulary) 1 1710 Od Antitlita poslední příspěvek
před 8 lety