I'm loving, I'm liking, I've been wanting...

Vydáno dne 21.05.2019

Slovesa LIKE, LOVE, HATE apod. se obvykle v průběhových časech nepoužívají. Někdy to ale možné je.I'm loving, I'm liking

Asi už jste slyšeli, že některá slovesa nelze používat v průběhových časech. Takovým slovesům se říká stavová, protože popisují stavy, nikoliv činnosti. Patří mezi ně slovesa like/'laɪk/, love/'lʌv/ a hate/'heɪt/, která říkají, že něco máme či nemáme rádi.

I don't like the TV show any more. TTT *1 (nikoliv I'm not liking)
love your car. TTT *2 (nikoliv I'm loving)
Oh, I hate spiders. TTT *3 (nikoliv I'm hating)

Více se o stavových slovesech dočtete v článku Stavová a dynamická slovesa.

Jsou ale situace, kdy i tato slovesa lze výjimečně v průběhových časech použít.

Právě teď něco nějak vnímám

První z nich je, když zdůrazňujeme nějaký momentální pocit. V danou chvíli někdo cítí vůči něčemu či někomu něco pozitivního či negativního, v danou chvíli někdo něco nějak vnímá.

I'm loving this soup. I could marry this soup! TTT *4
She yelled at him but he looked as if he was liking it. TTT *5
He knew he'd hit rock bottom and he wasn't liking it at all. TTT *6
When he saw her face, he knew she was hating the idea. TTT *7  

Porovnejte:

I love this song! TTT *8 – líbí se mi, mám ji rád
I'm loving this song! TTT *9 – ta písnička zní úžasně, teď, co ji slyším, si ji moc užívám, právě teď ji vnímám velmi pozitivně

Podobně zní známý slogan řetězce restaurací McDonald's – I'm lovin' it! Představte si, že právě jíte něco moc dobrého, moc si na tom pochutnáváte. Nejlépe to popíšete právě touto větou: I'm loving it.

Podobně se používá např. sloveso miss/'mɪs/, když se někomu po někom stýská.

I miss you. – chybíš mi, stýská se mi
I'm missing you. – je to intenzivní momentální pocit, právě teď to silně vnímám

Více a více…

Druhým případem, kdy se tato slovesa dají použít v průběhovém čase je, když zdůrazňujeme, že se něco mění či vyvíjí. Často je to ve větách obsahujících zdvojené more and more, less and less, fewer and fewer apod.

was liking it less and less. TTT *10
It seems that more and more people are hating the way they look. TTT *11  

Toto je možné dokonce i s dalšími stavovými slovesy, jako např. remember, believe, prefer apod.

Fewer and fewer people are believing in God these days. TTT *12  

Will be needing, have been wanting…

S průběhovým časem se setkáte také u dalších stavových sloves. Sloveso want/'wɒnt/ a need/'ni:d/ se často objevuje v budoucím průběhovém čase, nejčastěji ve velmi zdvořilých otázkách.

Will you be wanting anything else? TTT *13
Will you be needing the jet tomorrow, sir? TTT *14
Write the number down. You will be needing it later. TTT *15
You can keep the textbook. I won't be needing it any more. TTT *16  

Se slovesy want a mean se můžete setkat v předpřítomném průběhovém čase.

I've been meaning to ask you: Have you seen Monica recently? TTT *17
I've been meaning to call but I wasn't sure it was a good idea. TTT *18
We've been wanting to visit you for a while now. TTT *19
He's been wanting a tattoo for years and now he's finally going to get one. TTT *20  

Závěrem

Ukázali jsme si několik výjimek z pravidla, které říká, že stavová slovesa se nepoužívají v průběhových časech. Uvedené případy nejsou v angličtině tak běžné, ale pokročilejší student by o nich měl vědět. Pokud si nejste jistí, že se takto dá nějaké stavové sloveso použít, je určitě lepší zvolit spíše prostý čas, protože ten je vlastně vždy správně. Naopak to říct nelze – stavová slovesa se opravdu obvykle v průběhových časech používat nedají.

Překlad:
 1. Ten televizní seriál se mi už nelíbí.
 2. Moc se mi tvoje auto líbí.
 3. Jé, já pavouky nesnáším.
 4. Tahle polévka je tak moc dobrá. Klidně bych se s ní oženil!
 5. Ona na něj křičela, ale on vypadal, jako že ho to baví.
 6. Věděl, že si sáhl až na dno, a vůbec se mu to nelíbilo.
 7. Když viděl její obličej, věděl, že se jí ten nápad vůbec nelíbí.
 8. Tahle písnička se mi líbí.
 9. Tahle písnička zní úžasně!
 10. Stále méně se mi to pozdávalo.
 11. Zdá se, že stále více lidem se nelíbí to, jak vypadají.
 12. Stále méně lidí v dnešní době věří v Boha.
 13. Budete chtít ještě něco dalšího?
 14. Budete zítra potřebovat letadlo, pane?
 15. Zapište si to číslo. Budete ho potřebovat později.
 16. Můžeš si tu učebnici nechat. Já už ji potřebovat nebudu.
 17. Chtěl jsem se tě zeptat: Neviděl jsi v poslední době Monicu?
 18. Chtěl jsem zavolat, ale nebyl jsem si jistý, že to je dobrý nápad.
 19. Už nějakou dobu vás chceme navštívit.
 20. Už několik let chce mít tetování a teď si ho konečně nechá udělat.
Přepis bublinkové nápovědy: