Help for English

Časy

PRE-INTERMEDIATE

GONE vs. BEEN

Roman Svozílek | 13. 2. 2020

Víte, jaký je rozdíl mezi větami “she's GONE shopping” a “she's BEEN shopping”?

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

I'm loving, I'm liking, I've been wanting...

Marek Vít | 21. 5. 2019 | komentáře: 7

Slovesa LIKE, LOVE, HATE apod. se obvykle v průběhových časech nepoužívají. Někdy to ale možné je.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Vyjádření budoucnosti přítomnými časy

Marek Vít | 25. 8. 2017 | komentáře: 3

Jak se používá přítomný prostý a přítomný průběhový čas sloves pro vyjádření budoucnosti.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Have you ever... (cvičení)

Marek Vít | 14. 8. 2017 | komentáře: 2

Doplňte 10 otázek “have you ever” správným slovesem. Procvičíte si tak nejen tvary sloves v předpřítomném čase, ale i kolokace.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

SURPRISE #5: Are you being serious?

Marek Vít | 9. 6. 2017

Ačkoliv se sloveso být obvykle v průběhovém čase nepoužívá, tu a tam se s větami typu ARE YOU BEING SERIOUS, I'M BEING MYSELF apod. setkáte.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

WOULD pro opakované děje v minulosti

Marek Vít | 24. 4. 2015 | komentáře: 81

Jak se používá sloveso WOULD pro vyjádření opakovaných dějů v minulosti (chodíval, dělával, sedával…), jak se liší od spojení USED TO. (Přepracovaný a doplněný článek z roku 2010) Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Budoucí časy (cvičení)

Roman Svozílek | 19. 4. 2015 | komentáře: 7

Umíte správně vyjadřovat budoucí čas? Otestujte se. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: minulý čas prostý / průběhový

Roman Svozílek | 31. 8. 2014 | komentáře: 9

Umíte správně vytvořit minulý čas prostý a průběhový? A umíte tyto časy správně používat? Otestujte se. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Minulý čas prostý (past simple)

Roman Svozílek | 2. 5. 2014 | komentáře: 63

(Přepracovaný článek z roku 2007) Článek o minulém čase prostém, jeho použití, tvoření. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Přítomný čas PROSTÝ vs. PRŮBĚHOVÝ

Roman Svozílek | 31. 3. 2014 | komentáře: 16

Studenti častou zaměňují základní významy dvou přítomných časů. Dělají to nejen začátečníci, ale často i pokročilí. Pojďme si ukázat několik modelových situací, na kterých si jasně ukážeme jednoznačné rozdíly.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Přítomný čas průběhový

Roman Svozílek | 25. 3. 2014 | komentáře: 29

(Přepracovaný článek z roku 2007) Dnešní článek vás seznámí se základy přítomného průběhového času a jeho použití. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Přítomný čas prostý

Roman Svozílek | 24. 3. 2014 | komentáře: 43

(Přepracovaný článek z roku 2007) Dnešní článek vás seznámí se základy přítomného prostého času a jeho použití. Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Předpřítomný čas

Marek Vít | 3. 9. 2012 | komentáře: 292

(Opravený a doplněný článek z roku 2006) Pokud máte neustále problémy s tím, jak a kdy použít předpřítomný čas, zde možná naleznete klíč k tomuto méně populárnímu gramatickému jevu. Pokračování článku »

ELEMENTARY

Meet John

Michaela Prknová | 16. 2. 2012 | komentáře: 8

Do textu o malém školákovi doplňte správné výrazy. Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Unreal time #2

Marek Vít | 2. 1. 2012 | komentáře: 10

Otestujte si znalosti použití tzv. „nereálného času“. Pokračování článku »