Help for English

Předpřítomný

INTERMEDIATE

ALREADY, YET, STILL

Marek Vít | 10. 4. 2022 | komentáře: 41

Slovíčka ALREADY, YET a STILL a další způsoby, jak vyjádřit české ‘už’ nebo ‘ještě’.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Předpřítomný čas 3: Už ano, ještě ne

Marek Vít | 9. 11. 2021

Použití předpřítomného času pro věci, které se již staly nebo ještě nestaly.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

GONE vs. BEEN

Roman Svozílek | 13. 2. 2020

Víte, jaký je rozdíl mezi větami “she's GONE shopping” a “she's BEEN shopping”?

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Have you ever... (cvičení)

Marek Vít | 14. 8. 2017 | komentáře: 2

Doplňte 10 otázek “have you ever” správným slovesem. Procvičíte si tak nejen tvary sloves v předpřítomném čase, ale i kolokace.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

SURPRISE: Are you being serious?

Marek Vít | 9. 6. 2017

Ačkoliv se sloveso být obvykle v průběhovém čase nepoužívá, tu a tam se s větami typu ARE YOU BEING SERIOUS, I'M BEING MYSELF apod. setkáte.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Předpřítomný čas

Marek Vít | 3. 9. 2012 | komentáře: 316

Pokud máte neustále problémy s tím, jak a kdy použít předpřítomný čas, zde možná naleznete klíč k tomuto méně populárnímu gramatickému jevu.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Předpřítomný čas 2: Něco je jinak

Marek Vít | 31. 5. 2010 | komentáře: 70

Použití předpřítomného času pro vyjádření změny, tedy toho, že nyní je něco jinak.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Předpřítomný čas 1: Úvod a tvoření

Marek Vít | 18. 10. 2008 | komentáře: 25

Úvodní představení předpřítomného času, tvoření předpřítomného ča­su.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Test: ALREADY, YET, STILL

Marek Vít | 31. 3. 2008 | komentáře: 45

Test znalosti slovíček ALREADY, YET, STILL a dalších způsobů, jak vyjádřit české ‚už‘ nebo ‚ještě ne‘. Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Předpřítomný a minulý čas (test 2)

Marek Vít | 16. 3. 2007 | komentáře: 24

Test použití předpřítomného prostého, předpřítomného průběhového, a minulého času.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Předpřítomný a minulý čas (test 1)

Marek Vít | 14. 3. 2007 | komentáře: 37

Test použití předpřítomného prostého, předpřítomného průběhového, a minulého času.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Předpřítomný a minulý čas

Marek Vít | 7. 8. 2006 | komentáře: 31

Procvičte si používání předpřítomného a minulého času v angličtině. (Doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.) Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Cvičení: Předpřítomný čas prostý / průběhový

Marek Vít | 3. 4. 2006 | komentáře: 45

Procvičte si, kdy se používá předpřítomný čas prostý a průběhový.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Předpřítomný čas průběhový

Marek Vít | 29. 3. 2006 | komentáře: 187

Vysvětlení toho, kdy a jak použít předpřítomný čas průběhový, rozdíl mezi průběhovým a prostým předpřítomným časem, příkladové věty. Pokračování článku »