Help for English

GONE vs. BEEN

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.02.2020

Víte, jaký je rozdíl mezi větami “she's GONE shopping” a “she's BEEN shopping”?GONE vs. BEEN

Dnešní článek se bude věnovat předpřítomnému času slovesa go/'gəʊ/ (jet, jít, jezdit). A proč si zrovna toto jedno sloveso zaslouží samostatný článek?

Předpřítomný čas se tvoří pomocným slovesem have/has a příčestím minulým, tedy třetím tvarem nepravidelných sloves (více zde). A právě u slovesa go najdete v některých učebnicích dva tvary příčestí:

  • go – went – gone/been

Jak je to možné? Vždyť přece been je třetí tvar slovesa be:

  • be – was/were – been

Pojďme si nejprve ukázat několik vět s “běžným” gone jako třetím tvarem slovesa go a been jako třetím tvarem slovesa be:

Sorry, he isn't at home. He's gone to work. TTT *1 (odešel)
Jessica has gone shopping. She should be back soon. TTT *2 (odešla)
Where are your friends? Have they gone home? TTT *3 (odešli)

I can make you a sandwich. I've been shopping. TTT *4 (byl jsem)
She's been to New York three times. TTT *5 (byla)
Have you ever been to Egypt? TTT *6 (byl jsi)

Předchozí věty jsou vám asi jasné. Čechům ostatně nedělají větší problémy. Ale co když v učebnici najdete následující cvičení:

1) He isn't in the office. He's ___ (go) to see a client.
2) Yes, I know the place. I've ___ (go) there many times.
3) They've ___ (go) on holiday. They're coming back next week.
4) Have you ever ___ (go) to Mexico?
5) She has never ___ (go) to Rome.

Cvičení s takovým zadáním vás může zarazit, ale v učebnicích ho najdete často. Co byste do vět doplnili?

1) He isn't in the office. He's gone to see a client. (odešel)
2) Yes, I know the place. I've been there many times. (byl jsem)
3) They've gone on holiday. They're coming back next week. (odjeli)
4) Have you ever been to Mexico? (byl jsi)
5) She has never been to Rome. (nebyla)

Jak vidíte, do některých vět patří “běžné” příčestí minulé gone/'gɒn/, do jiných ale patří příčestí been. Angličtina totiž u všech pěti vět vnímá pohyb, tedy to, že někdo někam šel/jel. Čeština ovšem používá rovnou tvar jít/jet (jel, odjel), nebo tvar být (byla, byl).

Proto by vás cvičení výše mohlo poměrně zmást (jak se u studentů běžně stává), ale z češtiny do angličtiny byste věty asi přeložili správně TTT *7. Pro Čechy je zde ale jiný problém – správná předložka.

gone to / been to

Jak jsme si řekli, Češi obecně chápou rozdíl mezi tím, že někdo někam odjel (a je stále tam) a že někdo někde byl (a už je zpět). Dosazení sloves gone a been tedy většinou zvládají. Ovšem pro angličtinu je oboje pohyb a proto tam zůstane “viset” pohybová předložka:

Odjela do Paříže. = She has gone to Paris.
Byla v Paříži dvakrát. = She has been to Paris twice. (in Paris)

Pokud tedy říkáte, že někdo někam odjel (a je stále tam), použijete gone to. Pokud tam ale byl (je to jeho zkušenost, nebo to má souvislosti s přítomností – viz článek o předpřítomném času), použijete been to, nikoli been in.

He's gone to school. (odešel do)
Paul's been to the supermarket. (byl v)
Have they gone to Moscow yet? (odjeli do)
Megan has never been to China. (nebyla v)

gone vs. been

Z článku by mělo být patrné, že mohou existovat dvojice vět, které se liší pouze jedním slovem (sloveso gone / been), ale rozhodující pro překlad je kontext:

Have you gone shopping? = Šla jsi nakupovat?
Třeba voláme z domova manželce, zda šla nakupovat, když doma není.

Have you been shopping? = Nakoupila jsi?
Když třeba přijdeme hladoví a ptáme, jestli je doma něco k jídlu.

He's gone to Dublin. = Odjel do Dublinu.
Je stále v Dublinu. Třeba je tam na služební cestě.

He's been to Dublin. = Byl v Dublinu.
Byl tam a už je zpět. Je to jeho zkušenost.

Překlad:
  1. Promiňte, není doma. Odešel do práce.
  2. Jessica šla nakupovat. Měla by být brzo zpátky.
  3. Kde jsou tví přátelé? Odešli domů?
  4. Můžu ti udělat sendvič. Byl jsem nakupovat.
  5. Byla třikrát v New Yorku.
  6. Byl jsi někdy v Egyptě?
  7. pokud by bylo z kontextu jasné, že jde o předpřítomný čas, nebo by to zadání cvičení vyžadovalo

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: GONE / BEEN

Minulé příčestí slovesa GO je GONE nebo BEEN. Procvičte si ho.

PRE-INTERMEDIATE

HAVE GONE vs. BE GONE

Je stažený tvar ve větě “HE'S GONE” spojení HE IS nebo HE HAS? Oboje je možné.

INTERMEDIATE

Předminulý čas průběhový

Co je to předminulý průběhový čas, jak se tvoří a jak se používá.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář