Help for English

HAVE GONE vs. BE GONE

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.02.2020

Je stažený tvar ve větě “HE'S GONE” spojení HE IS nebo HE HAS? Oboje je možné.HAVE GONE vs. BE GONE

Možná jste nad tím nikdy nepřemýšleli, a možná vám to nedá spát. Jak je to se slovíčkem gone/'gɒn/ ve větě:

He's gone.

A je zde stažený tvar 's sloveso být (he is gone) nebo jde o předpřítomný čas (he has gone)? Oboje je možné, ale…

Pozn.: Stažený tvar 's má více významů. Viz článek Pleteme si: koncové S / 'S.

he has gone

Asi víte, že gone je minulé příčestí (třetí tvar) nepravidelného slovesa go (jít, jet). Ten se používá pro vytvoření předpřítomného času společně s pomocným slovesem has (have).

Pozn.: Více o předpřítomném času zde.

I v naší úvodní větě bychom mohli dosadit has (he has gone) ovšem věta by nebyla úplná. Pokud totiž použijete gone v předpřítomném času, pojí se s nějakým místem.

He's gone home. = He has gone home. = Odešel domů.
She's gone to bed. = She has gone to bed. = Odešla spát.
Jack's gone to work. = Jack has gone to work. = Jack odešel do práce.

V takových větách jde tedy vždy o předpřítomný čas a 's je zde pomocné sloveso has. Na místo se můžeme i ptát:

Where's every­body gone? = Where has everybody gone? = Kam všichni odešli?

Pochopitelně ale můžeme mluvit o jakékoli osobě. Tam už je jasnější, že jde o pomocné sloveso have:

They've gone to the supermarket. = Šli nakoupit.
I've gone to London. = Odjel jsem do Londýna. (a ještě tam jsem)

gone vs. been

S předpřítomným časem a místem lze ovšem použít i sloveso “být” (příčestí been). Je zde však rozdíl:

He's gone to Rome. = Odjel do Říma. (a ještě tam je)
He's been to Rome. = Byl v Římě. (a už je zpět)

She's gone shopping. = Šla nakupovat. (a je stále pryč)
She's been shopping. = Byla nakupovat. (a už je zpět)

Více v článku GONE vs. BEEN.

he is gone

Slovíčko gone/'gɒn/ lze ovšem použít i jako běžné přídavné jméno s významem pryč. Pak už asi nepřekvapí, co znamená samostatná věta he's gone,

He's gone. = He is gone. = Je pryč.

Můžeme si samozřejmě říct, že “je pryč”, protože “odešel”, ale je dobré vědět, co se skrývá pod staženým 's:

He's gone. = He is gone. = Je pryč.
He's gone home. = He has gone home. = Odešel domů.

Další příklady gone ve významu pryč:

I don't know where Steve is. He's gone. TTT *1
The cookies are gone. Have you eaten them? TTT *2
My phone was here a minute ago and now it's gone. TTT *3 

Lze pochopitelně použít i v minulém čase:

When we arrived, everybody was gone. TTT *4 

Překlad:
  1. Nevím, kde je Steve. Je pryč.
  2. Ty sušenky jsou pryč. Ty jsi je snědl?
  3. Můj telefon tu před minutou byl a teď je pryč.
  4. Když jsme dorazili, všichni byli pryč.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: GONE / BEEN

Minulé příčestí slovesa GO je GONE nebo BEEN. Procvičte si ho.

PRE-INTERMEDIATE

GONE vs. BEEN

Víte, jaký je rozdíl mezi větami “she's GONE shopping” a “she's BEEN shopping”?

ELEMENTARY

Cvičení: Co znamená 'S?

Poznáte, zda v uvedených větách má 'S roli přivlastňovací nebo se jedná o stažený tvar slovesa IS nebo HAS?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno HAVE GONE vs. BE GONE 2 1196 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 2 lety