Help for English

Předminulý čas průběhový

INTERMEDIATE Vydáno dne 09.05.2020

Co je to předminulý průběhový čas, jak se tvoří a jak se používá.Předminulý čas průběhový

(The Past Perfect Continuous)

Průběhovou variantu mají nejen všechny přítomné časy, ale i časy minulé. Jedním z nich je předminulý průběhový čas (anglicky the past perfect continuous nebo the past perfect progressive). Tento článek naváže na článek o čase předminulém prostém (více zde), který je určitě dobré pochopit, než se pustíte do jeho průběhové verze. Zároveň je dobrá znalost času předpřítomného průběhového (více zde).

Tvoření

Struktura předminulého průběhového času je vždy následující:

had + been + sloveso s koncovkou -ing

Porovnejte s předpřítomným časem průběhovým:

předpřítomný průběhový předminulý průběhový
I have been doing I had been doing
he has been living he had been living
we have been waiting we had been waiting
they have been taking they had been taking

Pomocné sloveso had se zde často objevuje ve staženém tvaru:

 • I'd been doing
 • he'd been living
 • we'd been waiting
 • they'd been taking

Otázky a zápory se tvoří takto:

 • had he been waiting? – převrácení slovosledu podmětu a pomocného had
 • he hadn't been waiting – přidáním not za pomocné had

S otázkami a zápory se ale v tomto čase budete setkávat zřídka.

Použití

Předminulý čas se obecně vždy používá ve spojení s nějakou minulostí, s něčím, co bylo, co se stalo. Často to bude v rámci nějakého vypravování. Typické je použití v ději knihy vyprávěném v minulém čase.

Uvedeme si dva základní případy použití. Kdybyste si vedle toho otevřeli již zmíněný článek o předpřítomném čase průběhovém, viděli byste, že se vlastně jedná o totéž pouze posunuté do minulosti.

1) Děj, který v danou chvíli již nějaký čas probíhal

Nejčastěji se tato struktura používá, když chceme říct, že v určitý okamžik v minulosti nějaký děj již nějakou dobu probíhal, případně říkáme i jak dlouho v tu chvíli už probíhal.

She was tired because she had been working for six hours without a break. TTT *1
When I finally met them, they had been living in the neighborhood for 6 months. TTT *2
The kids were bored, because they had been listening to the teacher for 45 minutes. TTT *3
When the sun came up, we had been walking for hours. TTT *4
When he finally turned up, they had been playing for about half an hour. TTT *5
He wondered why she had been ignoring him all night. TTT *6
There was quite a lot of snow because it had been snowing all night. TTT *7  

How long had he been waiting when she finally arrived? TTT *8
She realized that he hadn't been trying hard enough lately. TTT *9  

2) Nějaký děj vedl k nějakému stavu v minulosti

Často předminulý průběhový čas vyjadřuje nějaký děj, který vedl k nějaké situaci či nějakému stavu. Např.:

He was tired because he had been running. TTT *10  

Zde neříkáme, že to v danou chvíli už nějaký čas probíhalo, ale to, že byl unavený z toho důvodu, že někdy předtím byl běhat. Podívejte se na podobné věty.

She could smell that he had been drinking. TTT *11
She decided to see a doctor because she had been forgetting things. TTT *12
She broke up with him because he had been cheating on her. TTT *13  

Her eyes were red and puffy. Had she been crying again? TTT *14
He didn't get to college. He hadn't been studying hard enough. TTT *15  

Předminulý prostý vs. průběhový

Obě struktury se používají pro děje, které jsou zasazené před jiný děj v minulosti. Prostý čas ale zpravidla označuje děje, které byly ukončené, které měly nějaký výsledek, které už proběhly. Průběhový čas naopak klade důraz pouze na děj samotný, na jeho průběh a ne na jeho výsledek.

Porovnejte:

He couldn't drive because he had been drinking. TTT *16 důraz na děj, na pití
He couldn't drive because he had drunk the whole bottle of wine. TTT *17 důraz na množství vypitého alkoholu

When she arrived, he had been cooking dinner. TTT *18 důraz pouze na činnost, ne na hotovou večeři
She was surprised that he had cooked dinner. TTT *19 důraz na uvařenou večeři, proběhlo to, skončilo to

Stavová slovesa

Pozor na to, že některá slovesa se v průběhových časech nepoužívají, i když by jinak daná věta nějakému pravidlu pro použití průběhového času přesně odpovídala. Jedná se o tzv. slovesa stavová. Ty označují pouze stavy a ne činnosti. Patří sem např. know, believe, need, want a další.

It was as if they'd known each other all their lives. TTT *20 (nikoliv they had been knowing)

Více se dočtete v článku Stavová a dynamická slovesa.

Závěrem

Předminulý čas průběhový má velmi důležité místo ve vyprávěních v minulosti. Setkáte se s ním nejen v beletrii (což jsou většinou příběhy vyprávěné v minulém čase) či novinových zprávách, ale i v běžných každodenních vypravováních (někdo někomu např. sděluje, co se mu stalo cestou do práce, jak si užil víkend apod.)

Když se studenti seznámí se strukturou had been doing apod., bývají přesvědčeni, že se něco tak složitého v běžné řeči určitě nepoužívá a někdy přísahají, že to nikdy v mluvené řeči neslyšeli, ani např. ve filmech či seriálech. Je to ale spíše tím, že si toho pouze nevšimli. Pomocné sloveso had se totiž v mluvené řeči oslabuje tak, že z něj bývá slyšet jen /d/. Vůbec nám tedy nemusí dojít, že he'd been drinking nebo she'd been crying je ve skutečnosti právě předminulý průběhový čas.

Překlad:
 1. Byla unavená, protože pracovala šest hodin bez přestávky.
 2. Když jsem se s nimi konečně seznámil, bydleli už v sousedství 6 měsíců.
 3. Děti se nudily, protože učitele poslouchaly už 45 minut.
 4. Když vyšlo slunce, šli jsme už několik hodin.
 5. Když se konečně objevil, oni už hráli asi půl hodiny.
 6. Říkal si, proč ho celý večer ignoruje.
 7. Bylo docela dost sněhu, protože celou noc sněžilo.
 8. Jak dlouho už čekal, když konečně dorazila?
 9. Uvědomila si, že se v poslední době moc nesnaží.
 10. Byl unavený, protože před tím byl běhat.
 11. Cítila, že pil.
 12. Rozhodla se navštívit lékaře, protože zapomínala různé věci.
 13. Rozešla se s ním, protože ji podváděl.
 14. Její oči byly červené a nateklé. Zase plakala?
 15. Nedostal se na vysokou. Neučil se dostatečně.
 16. Nemohl řídit, protože pil.
 17. Nemohl řídit, protože vypil celou lahev vína.
 18. Když přijela domů, vařil už nějakou dobu večeři.
 19. Byla překvapená, že uvařil večeři.
 20. Bylo to, jako kdyby se znali celý život.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Předminulý čas

Jak se v angličtině tvoří a hlavně jak se používá čas PŘEDMINULÝ (past perfect).
PRE-INTERMEDIATE

Minulý a předminulý čas 1

Vyberte pro deset vět správný čas, minulý prostý nebo předminulý.

PRE-INTERMEDIATE

Minulý a předminulý čas 2

Vyberte pro deset vět správný čas, minulý prostý nebo předminulý.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předminulý čas průběhový 20 116339 Od MrPatrik poslední příspěvek
před 6 lety