Help for English

Předminulý čas průběhový

INTERMEDIATE Vydáno dne 11.12.2006

Dnes si představíme průběhovou formu předminulého času, jinak zvanou past perfect continuous. Kdy, proč a jak ji použít? A kdy ji naopak použít nesmíme?Předminulý čas průběhový


Další záludností, která nás může v angličtině potkat je předminulý čas průběhový. Většina lidí se zděsí již při zjištění, že existuje předminulý čas, natožpak nějaká jeho průběhová forma. Ale ve skutečnosti se nejedná o nic tak strašně složitého a nepochopitelného. Pokud jste správně pochopili předminulý čas prostý, neměl by být průběhový předminulý pro vás žádný velký problém.

V dnešním článku se vám pokusím dokázat, že předminulý čas není žádná věda a že je poměrně snadné naučit se ho správně používat. Jak již název napovídá jedná se o průběhový čas, jakých by již student na této úrovni měl mít několik zvládnutých.

Jak se předminulý průběhový tvoří?

Základem používání jakéhokoli času je znalost jeho tvorby. Předminulý čas průběhový se tvoří podobně jako předpřítomný čas průběhový, akorát pomocné sloveso have je v minulém tvaru (had).

had + been + -ing forma

Co vyjadřuje a kdy se používá?

Předminulý čas průběhový patří mezi minulé časy, z čehož plyne, že se vztahuje k minulosti. Bývá používán při vyprávění.
Předminulý čas průběhový vyjadřuje děj, který probíhal po určitou dobu.
Při použití tohoto času zdůrazňujeme trvání děje a ne výsledek děje.
Tento čas také používáme, chceme-li vyjádřit děj, který vedl k nějakému stavu (k tomu, že něco nějak bylo). Nyní si jednotlivé body probereme podrobněji:

1) Děj probíhající po určitou dobu

Nesmíme zapomenout na to, že oba předminulé časy vyjadřují děj, který se odehrál před minulostí (před hlavní časovou linkou vyprávění). Tento čas tedy používáme, pokud se něco odehrávalo po určitý čas a mělo to dopad na minulost. V těchto větách se často objevuje slovo for.

I was angry because I had been waiting for her for 30 minutes.
Jack was really tired. He had been running for an hour.


předminulý průběhový

2) Zdůraznění trvání děje

Tento případ používání má mnoho společného s prvním bodem, ne vždy totiž musíme vyjádřit konkrétní dobu, po kterou něco trvalo, a přesto můžeme či dokonce musíme použít tento čas. Předminulý průběhový používáme tehdy, je-li jasné, že děj probíhal delší čas.

Our game was interrupted. We had been playing a great match.
I was disappointed when they cancelled the performance. I had been looking forward to it. Je jasné, že jsem se na něj těšila dlouho dopředu.3) Děj, který vedl k nějakému stavu

Typickou větou pro tento typ použití je, že někdo nějak vypadal, protože těsně před tím něco dělal. Obdobné použití má předpřítomný čas ve spojení k přítomnosti.
Jedná se tedy o vysvětlení, proč něco bylo, tak jak to bylo. Říkáme, co vedlo k nějaké minulé situaci.

He was dirty because he had been repairing his car.
The roads were dangerous. It had been snowing at night.
Tom looked tired. What had he been doing?

Kdy nesmíme použít průběhový předminulý čas?

Jako u každého průběhového času nesmíme zapomenout, že existují slovesa, která se nevyskytují v průběhové formě.
Mezi taková slovesa například patří:

- slovesa pasivního a smyslového vnímání
see, hear, smell, taste, notice, recognise
- slovesa vyjadřují duševní pochody
think (ve významu myslet, nikoli přemýšlet), know, believe, forget, understand, admit, suppose, doubt
- slovesa vyjadřující touhu, přání
want (want může být v předpřítomném průběhovém), need, wish
- slovesa vyjadřující naše city a pocity
love, like, hate, admire, adore, care for
- slovesa vyjadřující vlastnictví něčeho
have, possess, own, belong

They had been knowing each other for four years before they got married.
They had known each other for four years before they got married.

Závěr

V dnešním článku jsme si předvedli, že ani předminulý čas průběhový není nic nepochopitelného. Ukázali jsme si, kdy a jak se používá a naopak, kdy ho použít nesmíme.
Předminulý čas průběhový se na rozdíl od prostého předminulého používá, pokud víme, jak dlouho děj probíhal nebo pokud chceme zdůraznit, že probíhal po delší dobu, i když ji přesně nevyjádříme. Dále nesmíme zapomenout, že se používá pro děje, které byly příčinou nějakého stavu. A v neposlední řadě je nutné si uvědomit, že ne vždy, když známe časový údaj, můžeme použít průběhový čas. U stavových sloves to totiž nelze.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Předpřítomný a minulý čas

Procvičte si používání předpřítomného a minulého času v angličtině. (Doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.)
INTERMEDIATE

Předminulý čas

Jak se v angličtině tvoří a hlavně jak se používá čas PŘEDMINULÝ (past perfect).
PRE-INTERMEDIATE

Minulý a předminulý čas #2

Vyberte pro deset vět správný čas, minulý prostý nebo předminulý.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předminulý čas průběhový 26 111227 Od MrPatrik poslední příspěvek
před 2 lety