Help for English

Předpřítomný čas #1: Úvod a tvoření

ELEMENTARY Vydáno dne 18.10.2008

První část série článků o předpřítomném čase, která by měla studenty na úrovni ELEMENTARY s tímto časem seznámit a postupně jim představit ty nejčastější způsoby použití tohoto gramatického jevu.Předpřítomný čas 1

Úvod a tvoření

Materiálů týkajících se předpřítomného času naleznete na našich stránkách již několik. Dnes bych rád přiblížil tento gramatický jev spíše začínajícím studentům. Celé učivo rozdělíme do několika samostatných článků. V prvním z nich, tedy v tomto, se dozvíte, k čemu tento čas slouží, a následných dvou se podíváme na dva nejčastější případy, kdy se tento čas používá.

Úvod

Předpřítomný čas (present perfect) je gramatický jev, který v češtině neexistuje. Do našeho jazyka ho většinou překládáme minulým časem, popř. v některých případech časem přítomným. Pokusím se vám alespoň nastínit, v čem se předpřítomný čas od minulého v angličtině liší.

PRESENT PERFECT doslova znamená ‘přítomný čas dokonavý’ a myslím, že tento překlad je vhodnější než tradiční termín ‘předpřítomný čas’.

Jak tento název totiž napovídá, je to jeden z anglických přítomných časů a jako každý přítomný čas, i tento se především váže k přítomnosti, k současnosti, k tomu, co je tady a teď. V tom je základní rozdíl oproti minulému času. Minulý totiž označuje něco, co už bylo, něco, co nemá s přítomností nic moc společného.

Minulý čas – váže se k minulosti, říká, co se stalo tehdy, tam.
Předpřítomný – váže se k přítomnosti, mluví o něčem, co je teď.

Například:

 • Včera jsem ho nepotkal. – v angličtině by byl čas minulý, protože to je něco, co nemá s přítomností nic společného. Označuje něco, co se stalo (či nestalo) včera.
 • Ještě jsem ho nepotkal. – V češtině sice minulý čas, ale v angličtině by byl přítomný dokonavý (předpřítomný). Touto větou někomu oznamuji něco současného, něco, co má platnost teď. Říkám tím, že nevím, jak vypadá, nebo že ho neznám apod.
 • Minulý týden jsme dali jen tři góly. – minulý čas, je to něco, co se stalo minulý týden, tedy nemá to se současností nic společného.
 • Dneska hrajeme špatně. Dali jsme teprve tři góly. – zde by byl přítomný čas dokonavý (předpřítomný), říkám, jaké je v tento okamžik skóre. Váže se to tedy k současnosti, nikoliv k minulosti.

V češtině se tyto věty často vyznačují tím, že obsahují příslovce jako už, ještě (ne), zatím, dosud, teprve apod. nebo do nich tato příslovce můžeme dosadit.

Více o použití předpřítomného času si řekneme v příštích pokračování.

Tvoření

Pro vytvoření předpřítomného času budeme potřebovat přítomný čas pomocného slovesa HAVE a tzv. minulé příčestí významového slovesa.

HAVE/HAS + minulé příčestí

Minulé příčestí tvoříme buď koncovkou -ED (u pravidelných sloves) nebo použijeme třetí tvar nepravidelných sloves (built, done, seen apod.) Pokud nepravidelná slovesa neznáte, prostudujte si seznam základních nepravidelných sloves v článku: Nepravidelná slovesa #1.

We have met. TTT *1
have finished. TTT *2
He has gone out. TTT *3
They have lost their way. TTT *4

Ve třetí osobě jednotného čísla nezapomeňte používat tvar HAS.

Sloveso HAVE se zpravidla zkracuje (viz níže). Povšimněte si i výslovnosti zkrácených tvarů:

We've met. /wi:v met/
I've finished. /aɪv fɪnɪʃt/
He's gone out. /hi:z gɒn aʊt/
They've lost their way. /ðeɪv lɒst ðeə weɪ/

Záporné věty vytvoříme přidáním NOT k pomocnému HAVE:

We haven't met. TTT *5
haven't finished. TTT *6
He hasn't gone out. TTT *7
They haven't lost their way. TTT *8

Otázka se tvoří tak, že sloveso HAVE přesuneme před podmět:

Have you two met? TTT *9
Have you finished? TTT *10
Where has he gone? TTT *11
Have they lost their way? TTT *12


gramatické drily Tvoření předpřítomného času si můžete procvičit formou gramatického drilu v aplikaci English Me (více informací zde). Pokud jste předplatiteli této aplikace, můžete spustit dril PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS.

Překlad:
 1. Už jsme se setkali.
 2. Skončil jsem.
 3. Odešel ven.
 4. Ztratili se.
 5. (Ještě) jsme se nesetkali.
 6. (Ještě) jsem neskončil.
 7. Nešel ven.
 8. Neztratili se.
 9. Už jste se vy dva setkali?
 10. Už jsi skončil?
 11. Kam šel?
 12. Ztratili se?Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Předpřítomný čas #2: Něco je jinak

Druhá část série článků o předpřítomném čase. Ukážeme si jedno ze základních použití tohoto času.
PRE-INTERMEDIATE

Předpřítomný čas

(Opravený a doplněný článek z roku 2006) Pokud máte neustále problémy s tím, jak a kdy použít předpřítomný čas, zde možná naleznete klíč k tomuto méně populárnímu gramatickému jevu.
PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Předpřítomný a minulý čas

Procvičte si používání předpřítomného a minulého času v angličtině. (Doplňte správný tvar slovesa do deseti vět.)
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předpřítomný čas #1: Úvod a tvoření 25 150533 Od Aleš Peřina poslední příspěvek
před 9 lety