Help for English

Předpřítomný čas 1: Úvod a tvoření

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.10.2008

Úvodní představení předpřítomného času, tvoření předpřítomného ča­su.Předpřítomný čas 1: Úvod a tvoření

Materiálů týkajících se předpřítomného času naleznete u nás několik. Zde bychom rádi přiblížili tento gramatický jev spíše začínajícím studentům. Celé učivo rozdělíme do několika samostatných článků. V prvním z nich, tedy v tomto, se dozvíte, k čemu tento čas slouží, a v následných dvou se podíváme na nejčastější případy, kdy se tento čas používá.

Úvod

Předpřítomný čas (present perfect) je gramatický jev, který v češtině neexistuje. Do našeho jazyka ho většinou překládáme minulým časem, popř. v některých případech časem přítomným. Pokusíme se vám alespoň nastínit, v čem se předpřítomný čas od minulého v angličtině liší.

Present perfect doslova znamená ‘přítomný čas dokonavý’ a myslíme, že tento překlad je vhodnější než tradiční termín ‘předpřítomný čas’.

Jak tento název totiž napovídá, je to jeden z anglických přítomných časů a jako každý přítomný čas, i tento se především váže k přítomnosti, k současnosti, k tomu, co je tady a teď. V tom je základní rozdíl oproti minulému času. Minulý totiž označuje něco, co už bylo, něco, co nemá s přítomností nic moc společného.

 • Minulý čas – váže se k minulosti, říká, co se stalo tehdy, tam
 • Předpřítomný – váže se k přítomnosti, mluví o něčem, co je teď

Například:

 • Včera jsem ho nepotkal. – v angličtině by byl čas minulý, protože to je něco, co nemá s přítomností nic společného, označuje něco, co se stalo (či nestalo) včera
 • Ještě jsem ho nepotkal. – v češtině sice minulý čas, ale v angličtině by byl přítomný dokonavý (předpřítomný), touto větou někomu oznamuji něco současného, něco, co má platnost teď, říkám tím, že nevím, jak vypadá, nebo že ho neznám apod.
 • Minulý týden jsme dali jen tři góly. – minulý čas, je to něco, co se stalo minulý týden, tedy nemá to se současností nic společného
 • Dneska hrajeme špatně. Dali jsme teprve dva góly. – zde by byl přítomný čas dokonavý (předpřítomný), říkám, jaké je v tento okamžik skóre, váže se to tedy k současnosti, nikoliv k minulosti

V češtině se tyto věty často vyznačují tím, že obsahují příslovce jako už, ještě (ne), zatím, dosud, teprve apod. nebo do nich tato příslovce můžeme dosadit. Více o použití předpřítomného času si řekneme v příštích pokračováních.

Tvoření

Pro vytvoření předpřítomného času budeme potřebovat přítomný čas pomocného slovesa have/'hæv/ a tzv. minulé příčestí významového slovesa.

 • have/has + minulé příčestí

Minulé příčestí tvoříme buď koncovkou -ed (u pravidelných sloves) nebo použijeme třetí tvar nepravidelných sloves (built, done, seen apod.) Pokud nepravidelná slovesa neznáte, prostudujte si článek Nepravidelná slovesa #1.

We have met. TTT *1
have finished. TTT *2
He has gone out. TTT *3
They have lost their way. TTT *4

Pozn.: Ve třetí osobě jednotného čísla nezapomínejte používat tvar has.

Sloveso have se zpravidla zkracuje (viz níže). Povšimněte si i výslovnosti zkrácených tvarů:

We've met. /wi:v/
I've finished. /aɪv/
He's gone out. /hi:z/
They've lost their way. /ðeɪv/

he's = he is / he has

Všimněte si, že spojení he has zkracujeme na he's. Stejně se ovšem zkracuje spojení he is.

Stejně se chová she's (she is / she has) a it's (it is / it has). Vždy vám pomůže kontext.

He's very clever. = He is very clever.
He's told her. = He has told her. (následuje minulé příčestí told)

She's at home. = She is at home.
She's seen the film ten times. = She has seen the film ten times. (následuje minulé příčestí seen)

Záporné věty vytvoříme přidáním not k pomocnému have:

We haven't met. TTT *5
haven't finished. TTT *6
He hasn't gone out. TTT *7
They haven't lost their way. TTT *8

Otázka se tvoří tak, že sloveso have přesuneme před podmět:

Have you two met? TTT *9
Have you finished? TTT *10
Where has he gone? TTT *11
Have they lost their way? TTT *12

Krátké odpovědi se tvoří pouze pomocí slovesa have:

Have you seen Jurassic Park? – Yes, I have. TTT *13
Has he returned yet? – Yes, he has. TTT *14
Have they found the lost dog? – No, they haven't. TTT *15
Has she finished the book? – No, she hasn't. TTT *16  

Překlad:
 1. Už jsme se setkali.
 2. Skončil jsem.
 3. Odešel ven.
 4. Ztratili se.
 5. (Ještě) jsme se nesetkali.
 6. (Ještě) jsem neskončil.
 7. Nešel ven.
 8. Neztratili se.
 9. Už jste se vy dva setkali?
 10. Už jsi skončil?
 11. Kam šel?
 12. Ztratili se?
 13. Viděl jsi Jurský park? – Ano, viděl.
 14. Už se vrátil? – Ano, vrátil.
 15. Našli toho ztraceného psa? – Ne, nenašli.
 16. Dokončila už tu knihu? – Ne, nedokončila.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1690 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Předpřítomný čas 2: Něco je jinak

Použití předpřítomného času pro vyjádření změny, tedy toho, že nyní je něco jinak.

PRE-INTERMEDIATE

Present Perfect A

Test používání předpřítomného času pro studenty úrovně pre-intermediate a intermediate (verze A).
PRE-INTERMEDIATE

Předpřítomný čas v kontextu

Vysvětlení předpřítomného a minulého času na textu písně zpěvačky Schuyler Fisk s názvem „Hello“.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předpřítomný čas #1: Úvod a tvoření 25 152898 Od Aleš Peřina poslední příspěvek
před 11 lety