Help for English

Nepravidelná slovesa (1)

ELEMENTARY Vydáno dne 20.02.2007

Přehled 24 nejfrekven­tovanějších nepravidelných sloves v angličtině, u každého je přepis výslovnosti i nahrávka.



Nepravidelná slovesa #1

Níže naleznete přehled 24 nepravidelných sloves, bez kterých se student angličtiny nemůže obejít. Problém ale je, jak se je naučit. Prosím, neučte se zpaměti tabulku. To vám může pomoci projít ve škole test, ale rozhodně vám to nepomůže naučit se anglicky. Každé sloveso se snažte použít ve větách. Např. sloveso DRIVE:

I don't usually drive to work.
Yesterday I drove to work.
I have never driven a truck.

Fantazii se meze nekladou, tak vymýšlejte různé věty ze svého života apod. Jen tak si dobře zažijete všechny tvary sloves. Při mluvení totiž nemá člověk čas přeříkávat si všechny tvary z tabulky, je potřeba rovnou použít ten pravý tvar slovesa.

Pokud s angličtinou spíše začínáte, možná nemáte zdání, jak používat onen tajemný 'třetí tvar' slovesa. Vám radím, abyste se tím nezatěžovali a učili se zatím pouze minulý čas. Někteří učitelé by mi oponovali a tvrdili by, že je lepší se rovnou naučit všechny tři tvary. To se však hodí pouze pro doplňování tabulek, či proto, že tři tvary se dobře učí jako básnička. Rozhodněte se sami.

Infinitiv
překlad
minulý čas
minulé příčestí
be
/ bi:/
být

was / wɒz/
were / wɜ:/
been
/ bi:n/
buy
/ baɪ/
koupit, kupovat

bought
/ bɔ:t/
bought
/ bɔ:t/
come
/ kʌm/
přijít

came
/ keɪm/
come
/ kʌm/
do
/ dʊ/
dělat

did
/ dɪd/
done
/ dʌn/
drink
/ drɪŋk/
pít

drank
/ dræŋk/
drunk
/ drʌŋk/
drive
/ draɪv/
řídit, jet autem

drove
/ drəʊv/
driven
/ drɪvən/
eat
/ i:t/
jíst

ate
/ eɪt/
eaten
/ i:tən/
get
/ get/
dostat

got
/ gɒt/
got
/ gɒt/
give
/ gɪv/
dát, dávat, darovat

gave
/ geɪv/
given
/ gɪvən/
go
/ gəʊ/
jít, jet

went
/ went/
gone
/ gɒn/
have
/ hæv/
mít

had
/ hæd/
had
/ hæd/
make
/ meɪk/
udělat (vyrobit nebo vytvořit)

made
/ meɪd/
made
/ meɪd/
read
/ ri:d/
číst

read
/ red/
read
/ red/
ride
/ raɪd/
jet (na kole, koni,
motorce apod.)


rode
/ rəʊd/
ridden
/ rɪdən/
run
/ rʌn/
běžet, běhat, utíkat

ran
/ ræn/
run
/ rʌn/
say
/ seɪ/
říci (něco)

said
/ sed/
said
/ sed/
see
/ si:/
vidět

saw
/ sɔ:/
seen
/ si:n/
sing
/ sɪŋ/
zpívat

sang
/ sæŋ/
sung
/ sʌŋ/
sit
/ sɪt/
sedět

sat
/ sæt/
sat
/ sæt/
swim
/ swɪm/
plavat

swam
/ swæm/
swum
/ swʌm/
take
/ teɪk/
vzít, vzít si

took
/ tʊk/
taken
/ teɪkən/
tell
/ tel/
říci, sdělit

told
/ təʊld/
told
/ təʊld/
think
/ θɪŋk/
myslet, myslet si, přemýšlet

thought
/ θɔ:t/
thought
/ θɔ:t/
write
/ raɪt/
psát, napsat

wrote
/ rəʊt/
written
/ rɪtən/


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Anglická nepravidelná slovesa

Přehled cca 85 běžně používaných nepravidelných sloves v angličtině, která by mírně a středně pokročilý student měl bezpečně znát. Všechny tvary jsou zde doplněny fonetickým přepisem výslovnosti a nahrávkou.

ELEMENTARY

Nepravidelná slovesa Elementary 1

Výběr deseti nepravidelných sloves pro úroveň Elementary

INTERMEDIATE

Nepravidelná slovesa Intermediate 1

Výběr deseti nepravidelných sloves pro úroveň INTERMEDIATE

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Nepravidelná slovesa #1 23 119134 Od SpidermanZBrna poslední příspěvek
před 10 lety