Help for English

ALREADY, YET, STILL

INTERMEDIATE Vydáno dne 10.04.2022

Slovíčka ALREADY, YET a STILL a další způsoby, jak vyjádřit české ‘už’ nebo ‘ještě’.ALREADY, YET, STILL

V tomto článku se podíváme, jak v angličtině vyjádřit české a ještě. Pouhé nahlédnutí do slovníku asi nepostačí, protože možností, jak tato příslovce přeložit, je více a každá z možností má své specifické použití.

Předpřítomný čas

České nebo ještě ne se do angličtiny nejčastěji překládá pouze předpřítomným časem. Tyto dva české výrazy totiž mluví o něčem, co se již (až do teď) stalo, nebo co se ještě (až to teď) nestalo, tedy jedná se o klasický případ, kdy se používá předpřítomný čas. Často žádné další slovo pro “už” či “ještě ne” není ve větě potřeba.

I've seen Gladiator three times. TTT *1
Have you two met? TTT *2
No, we haven't met. TTT *3  

Nyní se podíváme na příslovce, která můžeme ve větách v předpřítomném čase použít ke zdůraznění nějakého aspektu, především pro vyjádření toho, do jaké míry se nějaká činnost očekává apod.

ALREADY – dřív, než se čekalo

Příslovce already/ɔ:l're­di/ se objevuje hlavně v kladných oznamovacích větách. Překládáme ho jako a používáme ho tehdy, kdy se něco stalo dříve, než se čekalo. Jeho místo ve větě je před významovým slovesem.

Can you please feed the dog? – But I've already fed her. TTT *4
Jeden prosí druhého, aby nakrmil psa, druhý mu ale odpoví větou se slovíčkem already, protože mu tím sděluje nějakou informaci, kterou ten druhý nečeká, on neví, že ten pes už je nakrmený.

What do you want for dinner, pizza or tacos? – Nothing, I've already eaten. TTT *5
Opět je v odpovědi použité already, protože sděluji něco nečekaného. Podle otázky je zřejmé, že první člověk očekává, že si ten druhý dá večeři, jen se ptá, co to bude. Druhý však odpovídá něčím, co se nečekalo, tedy že už jedl.

Občas se already objeví i v otázce, potom to ale je spíše údiv, než otázka.

What? They're already here? TTT *6
Člověk se zhrozil, že jeho návštěva už dorazila a on je přitom očekával až později.

The new R.E.M. album is excellent! – What, you've already heard it? TTT *7
Opět se dotyčný diví, že jeho kamarád už slyšel nové album R.E.M., které má oficiálně vyjít až za několik týdnů.

Všimněte si také, že v těchto otázkách nemusí být tázací slovosled. Zde je např. slovosled oznamovací. Nejsou to totiž klasické otázky, ale spíš vyjádření údivu či překvapení. Na nic se takovou tázací větou neptáme, spíše překvapeně konstatujeme. Více se o tomto gramatickém jevu dočtete v článku Otázky s oznamovacím slovosledem.

YET – co se očekává

Slovíčko yet/'jet/ lze přeložit jako v tázacích větách, nebo ještě ne v záporných větách. Jeho místo je vždy na konci věty. Používáme ho tehdy, kdy mluvíme o něčem, co se od někoho očekává, a věta se potom ptá na to, zda dotyčný už tu očekávanou věc udělal, nebo tázaný oznamuje, že ji ještě neudělal.

Otázky:

Mark, have you taken out the rubbish yet? TTT *8
Rodiče zřejmě očekávají, že Mark bude vynášet odpadky, proto se ptají, jestli už je vynesl, nebo ne. Proto je v anglické otázce na konci yet.

Have we paid the phone bill yet? TTT *9
Telefonní účty se mají platit, očekává se, že se budou platit, proto se dotyčný ptá, jestli už mají ten účet zaplacený.

Zápory:

My parents haven't returned yet. TTT *10
Očekávám, že se mají vrátit, ještě k tomu ale nedošlo.

I haven't seen the new Harry Potter movie yet. TTT *11
Viděl jsem všechny ostatní díly a očekávám, že shlédnu i ten nový film, ještě k tomu ale nedošlo.

Have you taken out the rubbish? – No, not yet. TTT *12
Mám vynášet odpadky, vím, že se to ode mně očekává. Říkám, že jsem to ještě neudělal a používám yet.

Pozn.: Slovíčko yet/'jet/ má několik dalších způsobů použití. Jedním z nich je a přesto, a přitom (vyjádření kontrastu mezi dvěma skutečnostmi).

STILL – stále ještě

Slůvko still/'stɪl/ se v tomto významu používá hlavně v záporných větách. Vyjadřuje, že se stále ještě něco nestalo, i když by člověk čekal, že ano. Jde např. o to, že se člověk nějakou dobu o něco snaží, nebo na něco čeká, ale stále ještě to není, stále ještě to neproběhlo. Příslovce still stojí před záporným pomocným slovesem.

still haven't found what I'm looking for. TTT *13
To se zpívá ve stejnojmenné písni skupiny U2. Člověk něco nějakou dobu hledá, ale i přesto to ještě nenašel.

still don't know the answer. TTT *14
Zde je použitý přítomný čas, ale význam still je stejný – hledám odpověď, ale stále ještě ji neznám.

Slovo still se používá i v kladných větách v přítomném čase:

The children are still at school. TTT *15
Člověk by čekal, že touto dobou už budou doma, ale nejsou, jsou stále ještě ve škole.

Slůvko still může být i v otázkách:

You're still here? TTT *16
Používáme still, protože čekáme, že už tu nebudou, že už tu byli dost dlouho, ale oni tu stále ještě jsou.

stále vs. stále

Slovo still znamená stále ve smyslu stále-ještě. Vedle něj máme slůvko always, které znamená stále-pořád.

He's always mad at me. = Stále (pořád, neustále, vždy) se na mě zlobí.
He's still mad at me. = Stále ještě se na mě zlobí (ještě nepřestal).

He keeps telling me what to do. = Pořád mi říká, co mám dělat.
He still tells me what to do. = Stále ještě mi říká, co mám dělat (dělal to kdysi, a dělá to i nyní, ještě s tím nepřestal)

Podrobnosti v článku ALWAYS vs. STILL.

EVER, NEVER – už někdy, ještě nikdy

Slovíčka ever/'evə/ a never/'nevə/ se v předpřítomném čase používají jako už někdy nebo ještě nikdy. Jejich místo ve větě je mezi have a významovým slovesem.

Slovo ever se většinou používá v otázkách:

Have you ever seen U2 live? TTT *17
Have you ever been to the USA? TTT *18

Také se objevují v kladných větách, ve kterých říkáme, pokolikáté v životě něco děláme (většinou jde o to, že je něco poprvé):

This is the first time I've ever been snowboarding. TTT *19

Slovo never používáme v záporných oznamovacích větách:

I've never heard about him. TTT *20
We've never met. TTT *21

Použití ever a never samozřejmě není omezené pouze na předpřítomný čas. Tato dvě příslovce mohou být v přítomném čase, minulém, i budoucím.

Ve spojitosti s tímto tématem doporučujeme i článek Jak vyjádřit: ještě / už a článek Jak vyjádřit: ještě jeden / ještě jednou.

Překlad:
 1. Gladiátora jsem už viděl třikrát.
 2. Už jste se vy dva někdy viděli?
 3. Ne, ještě jsme se nesetkali.
 4. Můžeš prosím nakrmit psa? – Ale já už jsem ji nakrmil.
 5. Co chceš k večeři, pizzu nebo tacos? – Nic, už jsem jedl.
 6. Cože, oni už jsou tady?
 7. To nové album R.E.M. je skvělé! – Cože, tys ho už slyšel?
 8. Marku, už jsi vynesl ten koš?
 9. Už jsme zaplatili ten účet za telefon?
 10. Moji rodiče se ještě nevrátili.
 11. Ještě jsem neviděl toho nového Harry Pottera.
 12. Vynesl jsi ty odpadky? – Ne, ještě ne.
 13. Stále ještě jsem nenašel, co hledám.
 14. Pořád ještě neznám odpověď.
 15. Děti jsou stále ještě ve škole.
 16. Vy jste ještě tady?
 17. Už jsi někdy viděl U2 naživo?
 18. Už jsi někdy byl v USA?
 19. Tohle je poprvé, co jsem na snowboardu.
 20. Ještě jsem o něm nikdy neslyšel.
 21. Ještě jsme se nikdy nesetkali.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: ALREADY, YET, STILL

Test znalosti slovíček ALREADY, YET, STILL a dalších způsobů, jak vyjádřit české ‚už‘ nebo ‚ještě ne‘.
PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: ještě / už

Studenti občas zmatkují, pokud mají vyjádřit české “ještě” a “už”. Napadá je často pouze známé slůvko YET. Je to však trochu složitější.
ELEMENTARY

ALWAYS vs. STILL

Obě tato slovíčka se dají do češtiny přeložit jako ‘stále’ nebo ‘pořád’, ale jsou mezi nimi zásadní rozdíly.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno ALREADY, YET, STILL 41 102338 Od evareslova poslední příspěvek
před 3 lety