Help for English

ALREADY, YET, STILL

INTERMEDIATE Vydáno dne 23.03.2008

Slovíčka ALREADY, YET a STILL a další způsoby, jak vyjádřit české ‚už‘ nebo ‚ještě‘.ALREADY, YET, STILL

V tomto článku se podíváme, jak v angličtině vyjádřit české 'už' a 'ještě'. Pouhé nahlédnutí do slovníku asi nepostačí, protože možností, jak tato příslovce přeložit, je více a každá z možností má své specifické použití.

Předpřítomný čas

České 'už' nebo 'ještě ne' se do angličtiny nejčastěji překládá pouze předpřítomným časem. Tyto dva české výrazy totiž mluví o něčem, co se již (až do teď) stalo, nebo co se ještě (až to teď) nestalo, tedy jedná se o klasiký případ, kdy se používá předpřítomný čas. Často žádné další slovo pro UŽ či JEŠTĚ NE není ve větě potřeba.

I've seen Gladiator three times.
Have you two met?
- No, we haven't met.

Nyní se podíváme na příslovce, která můžeme navíc ve větách v předpřítomném čase použít. Ta se používají především ke zdůraznění nějakého aspektu, především pro vyjádření toho, do jaké míry se nějaká činnost očekává apod.

ALREADY -dřív, než se čekalo

Příslovce ALREADY se objevuje především v kladých oznamovacích větách. Překládáme ho jako 'už' a používáme ho tehdy, kdy se něco stalo dříve, než se čekalo. Jeho místo ve větě je před významovým slovesem.

Can you please feed the dog?
- But I've already fed her. - jeden prosí druhého, aby nakrmil psa, druhý mu ale odpoví větou se slovíčkem ALREADY, protože mu tím sděluje nějakou informaci, kterou ten druhý nečeká, on neví, že ten pes už je nakrmený.

What do you want for dinner, pizza or tacos?
Nothing, I've already eaten. -Opět je v odpovědi použité ALREADY, protože sděluji něco nečekaného. Podle otázky je zřejmé, že první člověk očekává, že si ten druhý dá večeři, jen se ptá, co to bude. Druhý však odpovídá něčím, co se nečekalo, tedy že už jedl.

Občas se ALREADY objeví i v otázce, potom to ale je spíše údiv, než otázka.

What? They're already here? - člověk se zhrozil, že jeho návštěva už dorazila a on je přitom očekával až později.

The new R.E.M. album is excellent!
- What, you've already heard it? - opět se dotyčný diví, že jeho kamarád už slyšel nové album R.E.M., které má oficiálně vyjít až za několik týdnů.

Všimněte si také, že v těchto otázkách nemusí být tázací slovosled. Zde je např. slovosled oznamovací. Nejsou to totiž klasické otázky, ale spíš vyjádření údivu či překvapení. Na nic se takovou tázací větou neptáme, spíše překvapeně konstatujeme.

YET - co se očekává

Slovíčko YET lze přeložit jako 'už' v tázacích větách, nebo 'ještě ne' v záporných větách. Jeho místo je vždy na konci věty. Používáme ho tehdy, kdy mluvíme o něčem, co se od někoho očekává, a věta se potom ptá na to, zda dotyčný už tu očekávanou věc udělal, nebo oznamuje, že ji ještě neudělal.

Otázky:

Mark, have you taken out the rubbish yet? - rodiče zřejmě očekávají, že Mark bude vynášet odpadky, proto se ptají, jestli už je vynesl, nebo ne. Proto je v anglické otázce na konci YET.

Have we paid the phone bill yet? - telefonní účty se mají platit, očekává se, že se budou platit, proto se dotyčný ptá, jestli už mají ten účet zaplacený.

Zápory:

My parents haven't returned yet. Očekávám, že se mají vrátit, ještě k tomu ale nedošlo.

I haven't seen the new Harry Potter movie yet. Viděl jsem všechny ostatní a očekávám, že shlédnu i ten nový, ještě k tomu ale nedošlo.

Have you taken out the rubbish?
- No, not yet. Mám vynášet odpadky, vím, že se to ode mně očekává. Říkám, že jsem to ještě neudělal a používám YET.

Slovíčko YET má několik dalších způsobů použití. Jedním z nich je 'a přesto', 'a přitom' (vyjádření kontrastu mezi dvěma skutečnostmi).

STILL - stále ještě

STILL se v tomto významu používá hlavně v záporných větách. Vyjadřuje, že se stále ještě něco nestalo, i když by člověk čekal, že ano. Jde např. o to, že se člověk nějakou dobu o něco snaží či na něco čeká, ale stále ještě to není, stále ještě to neproběhlo. Příslovce STILL stojí před záporným pomocným slovesem.

I still haven't found what I'm looking for. To se zpívá ve stejnojmenné písni skupiny U2. Člověk něco nějakou dobu hledá, ale i přesto to ještě nenašel.

I still don't know the answer. Zde je použitý přítomný čas, ale význam STILL je stejný - hledám odpověď, ale stále ještě ji neznám.

STILL se používá i v kladných větách v přítomném čase:

The children are still at school. Člověk by čekal, že touto dobou už budou doma, ale nejsou, jsou stále ještě ve škole.

STILL může být i v otázkách:

You're still here? - Používáme STILL, protože čekáme, že už tu nebudou, že už tu byli dost dlouho, ale oni tu stále ještě jsou.

POZOR: STILL neznamená 'stále, neustále, pořád'. Čeští studenti často dělají tu chybu, že STILL používají místo slova ALWAYS nebo vazby KEEP doing sth.

He's always mad at me. = Stále (pořád, neustále) se na mě zlobí.
He's still mad at me. = Stále ještě se na mě zlobí (ještě nepřestal).

He keeps telling me what to do. = Pořád mi říká, co mám dělat.
He still tells me what to do. = Stále ještě mi říká, co mám dělat (dělal to kdysi, a dělá to i nyní, ještě s tím nepřestal)

Ve formální angličtině se někdy místo STILL používá slůvko YET. To je především u infinitivu ve vazbě HAVE TO:

There are many things we have yet to learn.
= There are many things we still have to learn.

EVER, NEVER - už někdy, ještě nikdy

Slovíčka EVER a NEVER se v předpřítomném čase používají jako "už někdy" nebo "ještě nikdy". Jejich místo ve větě je mezi HAVE a významovým slovesem.

EVER se většinou používá v otázkách:

Have you ever seen U2 live?
Have you ever been to the USA?

Také se objevují v kladných větách, ve kterých říkáme, pokolikáté v životě něco děláme (většinou jde o to, že je něco poprvé):

This is the first time I've ever been snowboarding.

NEVER používáme v záporných oznamovacích větách:

I've never heard about him.
We've never met.

Použití NEVER a EVER samozřejmě není omezené pouze na předpřítomný čas. tato dvě příslovce mohou být v přítomném čase, minulém, i budoucím.

Závěr

Vidíte, že možností, jak vyjádřit české 'už' nebo 'ještě ne' je mnoho. Jak jsem ale již poznamenal v úvodu, často bohatě stačí použít předpřítomný čas. Pokud se rozhodnete použít slovíčka ALREADY, YET, STILL apod., měli byste vědět, jaký mají přesně význam a na jakém místě ve větě se používají.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se anglicky s naší aplikací po celý rok již za 990 Kč. Do 6. července 2020 navíc přidáváme k ročnímu předplatnému 3 měsíce zdarma!

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: ALREADY, YET, STILL

Test znalosti slovíček ALREADY, YET, STILL a dalších způsobů, jak vyjádřit české ‚už‘ nebo ‚ještě ne‘.
PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: ještě / už

Studenti občas zmatkují, pokud mají vyjádřit české “ještě” a “už”. Napadá je často pouze známé slůvko YET. Je to však trochu složitější.
ELEMENTARY

ALWAYS vs. STILL

Obě tato slovíčka se dají do češtiny přeložit jako ‘stále’ nebo ‘pořád’, ale jsou mezi nimi zásadní rozdíly. (upravený článek z roku 2011)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno ALREADY, YET, STILL 66 92364 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 6 měsíci