Help for English

Jak vyjádřit: ještě / už

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 02.06.2015

Studenti občas zmatkují, pokud mají vyjádřit české “ještě” a “už”. Napadá je často pouze známé slůvko YET. Je to však trochu složitější.Jak vyjádřit: ještě / už

Když se studenti snaží přeložit dnešní slovíčka, často si vzpomenou na dril předpřítomného času a všudypřítomné slůvko yet a používají ho pak téměř všude.

Je však třeba podívat se na více faktorů: zda je to oznamovací věta, zápor, či otázka, ale také na to, v jakém čase tato slova chceme vyjádřit.

předpřítomný čas

Nejčastější a nejznámější použití je určitě ve spojení s předpřítomným časem. Ten sám o sobě české už/ještě supluje. Můžete ho však zdůraznit použitím příslovce yet.

Použijete ho ale pouze v otázce nebo záporu:

už…?

Have you finished your dinner yet? TTT
Has she done her homework yet? TTT
Have your parents seen your new girlfriend yet? TTT 

ještě ne

I haven't seen her yet. TTT
Jack hasn't been to Madrid yet. TTT
They haven't spoken to each other yet. TTT
Steve hasn't started yet. TTT 

Slůvko yet se dává na konec věty a jak už jsme si řekli, věty i bez něj mají význam českého už/ještě.

kladné větě se s ním však v tomto významu nesetkáte. Pro zesílení můžete použít slůvko already, které však stojí před významovým slovesem:

ano

I have already seen the film five times. TTT
She has already had a shower. TTT
My brother has already sent her three letters. TTT 

Toto jsou základy předpřítomného času. Více si můžete přečíst v samostatném článku. Dozvíte se tam nejen o použití slov yet a already, ale také still nebo ever/never.

přítomný čas

Výše zmíněná slůvka jsou jistě pro mnohé studenty známá, i když i zde občas chybují. Větší oříšek však představuje překlad českého v záporu přítomného času.

Učebnice se mu totiž víceméně nevěnují a proto mají studenti tendenci i zde používat slůvko yet nebo already. Jenže to je špatně.

I don't live there yet.
She doesn't already love him.

Zde je totiž nutno použít příslovce anymore.

ne

I don't live there anymore. TTT
We don't talk to each other anymore. TTT
She doesn't love him anymore. TTT
I can't speak German anymore. TTT
His wife isn't interested in painting anymore. TTT 

Slůvko anymore patří vždy na konec věty, a jak už jsme si napsali, studenti ho často moc neznají a na jeho místo chybně dosazují yet a jiná příslovce, která znají ve spojení s předpřítomným ča­sem.

Pamatujte si tedy, že pokud vyjadřuje v přítomném čase, že něco už není nebo už je jinak, potřebujete použít příslovce anymore.

ještě ano … / ještě ne … / ještě ano … ?

Méně často se chybuje u použití slůvka still, protože v češtině máme dvě možnosti, jak vyjádřit stejnou myšlenku:

  • Ještě tam bydlí.
  • Stále tam bydlí.

Do tohoto výčtu však toto slovo také patří.

He still lives in the old house. TTT
She still doesn't know what to do. TTT
Are you still up? TTT 
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: ALREADY, YET, STILL

Test znalosti slovíček ALREADY, YET, STILL a dalších způsobů, jak vyjádřit české ‚už‘ nebo ‚ještě ne‘.
INTERMEDIATE

ALREADY, YET, STILL

Slovíčka ALREADY, YET a STILL a další způsoby, jak vyjádřit české ‚už‘ nebo ‚ještě‘.
PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: ještě jeden / ještě jednou

Další užitečné spojení, kterému byste pasivně asi rozuměli, ale aktivně ho někteří možná neumíte používat.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak vyjádřit: ještě / už 18 7191 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem