Jak vyjádřit: ještě / už

Vydáno dne 02.06.2015

Studenti občas zmatkují, pokud mají vyjádřit české “ještě” a “už”. Napadá je často pouze známé slůvko YET. Je to však trochu složitější.Jak vyjádřit: ještě / už

Když se studenti snaží přeložit dnešní slovíčka, často si vzpomenou na dril předpřítomného času a všudypřítomné slůvko yet a používají ho pak téměř všude.

Je však třeba podívat se na více faktorů: zda je to oznamovací věta, zápor, či otázka, ale také na to, v jakém čase tato slova chceme vyjádřit.

předpřítomný čas

Nejčastější a nejznámější použití je určitě ve spojení s předpřítomným časem. Ten sám o sobě české už/ještě supluje. Můžete ho však zdůraznit použitím příslovce yet.

Použijete ho ale pouze v otázce nebo záporu:

už…?

Have you finished your dinner yet? TTT *1
Has she done her homework yet? TTT *2
Have your parents seen your new girlfriend yet? TTT *3  

ještě ne

I haven't seen her yet. TTT *4
Jack hasn't been to Madrid yet. TTT *5
They haven't spoken to each other yet. TTT *6
Steve hasn't started yet. TTT *7  

Slůvko yet se dává na konec věty a jak už jsme si řekli, věty i bez něj mají význam českého už/ještě.

kladné větě se s ním však v tomto významu nesetkáte. Pro zesílení můžete použít slůvko already, které však stojí před významovým slovesem:

ano

I have already seen the film five times. TTT *8
She has already had a shower. TTT *9
My brother has already sent her three letters. TTT *10  

Toto jsou základy předpřítomného času. Více si můžete přečíst v samostatném článku. Dozvíte se tam nejen o použití slov yet a already, ale také still nebo ever/never.

přítomný čas

Výše zmíněná slůvka jsou jistě pro mnohé studenty známá, i když i zde občas chybují. Větší oříšek však představuje překlad českého v záporu přítomného času.

Učebnice se mu totiž víceméně nevěnují a proto mají studenti tendenci i zde používat slůvko yet nebo already. Jenže to je špatně.

I don't live there yet.
She doesn't already love him.

Zde je totiž nutno použít příslovce anymore.

ne

I don't live there anymore. TTT *11
We don't talk to each other anymore. TTT *12
She doesn't love him anymore. TTT *13
I can't speak German anymore. TTT *14
His wife isn't interested in painting anymore. TTT *15  

Slůvko anymore patří vždy na konec věty, a jak už jsme si napsali, studenti ho často moc neznají a na jeho místo chybně dosazují yet a jiná příslovce, která znají ve spojení s předpřítomným ča­sem.

Pamatujte si tedy, že pokud vyjadřuje v přítomném čase, že něco už není nebo už je jinak, potřebujete použít příslovce anymore.

ještě ano … / ještě ne … / ještě ano … ?

Méně často se chybuje u použití slůvka still, protože v češtině máme dvě možnosti, jak vyjádřit stejnou myšlenku:

Do tohoto výčtu však toto slovo také patří.

He still lives in the old house. TTT *16
She still doesn't know what to do. TTT *17
Are you still up? TTT *18  

Překlad:
 1. Už jsi dojedl večeři?
 2. Už udělala svůj domácí úkol?
 3. Už viděli tvoji rodiče tvoji novou přítelkyni?
 4. Ještě jsem ji neviděl.
 5. Jack ještě nebyl v Madridu.
 6. Ještě spolu nemluvili.
 7. Steve ještě nezačal.
 8. Viděl jsem ten film už pětkrát.
 9. Už se sprchovala.
 10. Můj bratr jí poslal už tři dopisy.
 11. Už tam nebydlím.
 12. Už spolu nemluvíme.
 13. Ona už ho nemiluje.
 14. Už neumím mluvit německy.
 15. Jeho manželka se už nezajímá o malování.
 16. Stále ještě bydlí v tom starém domě.
 17. Stále ještě neví, co udělat.
 18. Ty jsi ještě vzhůru?
Přepis bublinkové nápovědy: