Help for English

Minulý prostý čas v záporech a otázkách

ELEMENTARY Vydáno dne 02.02.2022

Jak se v minulém prostém čase tvoří záporné věty a otázky, krátké odpovědi.Minulý prostý čas v záporech a otázkách

Minulý čas slovesa být je was (1. a 3. osoba jednotného čísla) nebo were (2. osoba jednotného čísla a všechny osoby množného čísla). Otázku tvoříme převrácením slovosledu a zápor přidáním částice not.

Was the movie good? TTT *1
Where were you at 8 PM last night? TTT *2
Was it a good party? – I don't know. I wasn't there. TTT *3
The kids weren't in the yard. TTT *4  

U klasických významových sloves to ale takto nejde. Tam musíme použít pomocné sloveso do v minulém čase – did.

Minulý prostý čas v záporných větách

Zápory významových sloves se v minulém čase tvoří přidáním pomocného slovesa didn't před významové sloveso, které už bude v základním tvaru!

kladná věta: stopped. TTT *5
záporná věta: didn't stop. TTT *6 (nikoliv didn't stopped)

kladná věta: He went to work. TTT *7
záporná věta: He didn't go to work. TTT *8 (nikoliv didn't went)

Vidíte, že zde už nehraje roli, jestli je sloveso pravidelné nebo nepravidelné. Prostě použijeme minulé didn't a za ním bude významové sloveso v základním tvaru.

Podívejte se na další záporné věty v minulém čase:

Tom didn't finish his dinner. TTT *9
didn't like the book. TTT *10
We didn't have much time. TTT *11
He didn't come home last night. TTT *12  

Minulý prostý čas v otázkách

Otázky v minulém čase tvoříme ve všech osobách přidáním pomocného slovesa did před podmět věty. I zde platí, že významové sloveso už nebude v minulém čase, ale v základním tvaru.

Did you like the book? TTT *13 (nikoliv did you liked)
Did she wear a white dress? TTT *14 (nikoliv did she wore)

Pokud již dobře umíte vytvářet otázky v přítomném čase, v minulém by to mělo jít také snadno. Porovnejte:

přítomný čas: Do you play tennis?
minulý čas: Did you play tennis?

přítomný čas: Does your son have a bike?
minulý čas: Did your son have a bike?

Pokud se jedná o doplňovací otázku, bude před did ještě tázací zájmeno.

What did you have for breakfast? TTT *15
Where did you buy this? TTT *16
Why did she leave? TTT *17
What time did the kids go to bed last night? TTT *18
When did he get home? TTT *19  

Krátké odpovědi v minulém čase

Na otázky ano/ne se v angličtině zpravidla odpovídá pomocí tzv. krátkých odpovědí. V těch je vždy slovíčko yes / no, osobní zájmeno a pomocné sloveso (konkrétně sloveso, které se v daném typu věty používá pro tvoření otázky a záporu).

Are you happy? – Yes, I am.
Can you swim? – Yes, I can.
Is she at home? – No, she's not.
Do you have a brother? – No, I don't.
Were they tired? – Yes, they were.

Otázky a zápory v minulém čase tvoříme s použitím slovesa did, a proto i v krátkých odpovědích bude buď did nebo didn't.

Did you like the concert? – Yes, I did. TTT *20
Did they kiss? – No, they didn't. TTT *21
Did Martin go to the doctor? – Yes, he did. TTT *22
Did your new bike cost a lot of money? – No, it didn't. TTT *23  

Překlad:
 1. Byl ten film dobrý?
 2. Kde jsi byl včera v 8 večer?
 3. Byla to dobrá oslava? – Já nevím. Já jsem tam nebyl.
 4. Děcka nebyla na zahradě.
 5. Zastavil jsem
 6. Nezastavil jsem.
 7. Šel do práce.
 8. Nešel do práce.
 9. Tom nedojedl svoji večeři.
 10. Ta kniha se mi nelíbila.
 11. Neměli jsme moc času.
 12. Včera večer nepřišel domů.
 13. Líbila se ti ta kniha?
 14. Měla na sobě bílé šaty?
 15. Co jsi měl k snídani?
 16. Kde jsi to koupil?
 17. Proč odjela?
 18. V kolik hodin šly děti včera večer do postele?
 19. Kdy se dostal domů?
 20. Líbil se ti ten koncert? – Ano, líbil.
 21. Políbili se? – Ne, nepolíbili.
 22. Šel Martin k lékaři? – Ano, šel.
 23. Stálo tvoje nové kolo spoustu peněz? – Ne, nestálo.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: Past simple (minulý prostý čas)

Procvičte si tvary sloves v minulém prostém čase. Pravidelná i nepravidelná slovesa na vás čekají.
PRE-INTERMEDIATE

Minulý čas prostý (past simple)

Článek o minulém čase prostém, jeho použití, tvoření.

PRE-INTERMEDIATE

Minulý prostý a průběhový čas

Doplňování správného času (minulého prostého nebo průběhového) do vět.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář