Help for English

Cvičení: Past simple (minulý prostý čas)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.02.2013

Procvičte si tvary sloves v minulém prostém čase. Pravidelná i nepravidelná slovesa na vás čekají.  1. I to the cinema on Sunday. (go)

  2. My Mom me a present. (give)

  3. My brother home yesterday. (stay)

  4. We songs at school on Tuesday. (sing)

  5. My friend Harry me an hour ago. (call)

  6. I my Mom with the housework. (help)

  7. I chicken for lunch. (have)

  8. My Dad TV last night. (watch)

  9. Tom an interesting book. (read)

  10. I my friends on Thursday. They're fine. (see)
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací anglicky celý rok za 1690 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Minulý prostý a průběhový čas

Doplňování správného času (minulého prostého nebo průběhového) do vět.
ELEMENTARY

Minulý prostý čas - kladné oznamovací věty

Tvoření minulého času v kladných oznamovacích větách, pravidelná a nepravidelná slovesa, koncovka -ed

ELEMENTARY

Minulý prostý čas v záporech a otázkách

Jak se v minulém prostém čase tvoří záporné věty a otázky, krátké odpovědi.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Cvičení: Past simple (minulý prostý čas) 5 22100 Od KramarMilan poslední příspěvek
před 10 lety